Sälja andel

Om du begär utträde ur en förening beskattas du som om du har sålt din andel. Försäljningen ska redovisas och förändringen i styrelsen ska anmälas.

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du begär utträde ur föreningen beskattas du som om du har sålt din andel. Föreningen anses då ha köpt din andel. När du säljer din andel i föreningen till någon annan påverkar det inte föreningens redovisning av skatter och avgifter.

Att sälja sin andel i en förening är en helt privat fråga som säljaren och köparen själva gör upp om. Köparen måste dock ansöka om medlemskap i föreningen inom 6 månader från att andelen i föreningen köpts. Om köparen inte ansöker om medlemskap eller nekas medlemskap anses säljaren ha begärt utträde ur föreningen istället för att ha sålt sin andel.

Till sidans topp

Anmäl om styrelsen ändras

Om föreningens styrelse ändras genom ditt utträde måste du anmäla det till Bolagsverket. Det kostar 700 kr att anmäla ändring.

Anmäl via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället anmäla ändringen via pappersblankett Ändringsanmälan (nr 914). Det kostar 900 kr att anmäla via blankett.
Ladda ner Bolagsverkets blankett Ändringsanmälan (nr 914)

Till sidans topp

Ändra adress

Om du har anmält en särskild skatteadress eller besöksadress till Skatteverket kan du behöva avregistrera eller ändra den när du ska sälja dina andelar.

Till sidans topp

Medlemmens inkomstdeklaration

När du säljer kvalificerade andelar i ett fåmansföretag ska du redovisa försäljningen på Skatteverkets blankett K10. En andel är kvalificerad om du själv eller närstående har varit verksam i föreningen i betydande omfattning under det år du säljer andelarna eller något av de fem föregående åren.

Föreningen är ett fåmansföretag om minst häften av rösterna ägs av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

Om du ska redovisa vinsten i inkomstslaget kapital eller tjänst beror på storleken på ditt sparade utdelningsutrymme. Om du och köparen har avtalat om tilläggsersättning ska du redovisa ersättningen det år den blir känd. Du kan då behöva lämna blankett K10 flera år efter försäljningen.

Ladda ner Skatteverkets blankett K10

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.