Generationsskifte

Sidan blev senast uppdaterad:

Här får du information om vad du behöver tänka på när kvalificerade andelar i en ekonomisk förening övergår till ny ägare genom till exempel gåva.

När en överlåtelse sker genom arv, testamente, gåva eller bodelning är den benefik.

Till sidans topp

Kvalificerad andel

En andel är kvalificerad om andelsägaren själv eller närstående varit verksam i föreningen i betydande omfattning under det år andelarna överlåts eller något av de fem föregående åren.

Föreningen är ett fåmansföretag om den ägs till minst häften av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

Till sidans topp

Speciellt vid benefika överlåtelser

Om en medlem avlider övergår hens andel automatiskt till arvingar eller efterlevande make. Men medlemskapet övergår inte automatiskt, det måste dödsbodelägaren ansöka om inom 6 månader. Stadgarna kan dock innehålla bestämmelser som reglerar vad som ska hända med en avliden medlems andel, kanske måste den erbjudas till övriga medlemmar. 

Även den som får andel genom arv, gåva eller bodelning måste ansöka om medlemskap i föreningen.

Till sidans topp

Anmäl om styrelsen ändras

Om föreningens styrelse ändras genom överlåtelsen måste du anmäla det till Bolagsverket. Det kostar 700 kr att anmäla ändring.

Anmälan via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället anmäla ändringen via pappersblankett. Det kostar 900 kr att anmäla via blankett.
Bolagsverkets blankett Ändringsanmälan (nr 914)

Till sidans topp

Speciellt vid gåva

Överlåtelsen är en gåva om

  • du ger bort dina andelar utan att få något i stället,
  • det är frivilligt, och
  • andelarna har överlämnats.

Till sidans topp

Speciellt vid arv och testamente

När en medlem dör övergår andelarna till dödsboet. Dödsbodelägaren ansvarar för tillgångar och skulder samt för att redovisa skatter och avgifter ända fram till dödsboet är skiftat. Dödsboet är skiftat när delägarna delat upp tillgångar mellan sig. Är man ensam delägare är dödsboet skiftat när Skatteverket har registrerat bouppteckningen.

Om det är en komplicerad boutredning som tar lång tid är det viktigt att göra ett delskifte, så att den avlidnes andel i föreningen kan skiftas ut till någon av delägarna. Innan detta har gjorts kan ingen söka medlemskap. Medlemskap ska sökas inom 6 månader.

Till sidans topp

Ändra adress

Om föreningen anmält en särskild skatteadress eller besöksadress till Skatteverket kan du behöva avregistrera eller ändra den när andelar överlåts.

Till sidans topp

Redovisa i inkomstdeklaration

Vid en benefik överlåtelse av andelar ska överlåtelsen inte tas upp till beskattning.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp