Likvidation

Likvidation innebär att föreningen läggs ned och att eventuella tillgångar används till att betala skulder. Likvidation kan ske frivilligt eller genom tvångslikvidation.

Sidan blev senast uppdaterad:

Vid en likvidation avslutas en förening genom att tillgångarna omvandlas till pengar för att betala föreningens skulder. Eventuella överskott och tillgångar fördelas sedan till medlemmarna enligt bestämmelser i stadgarna.

Till sidans topp

Frivillig likvidation eller tvångslikvidation

Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. I vissa fall kan föreningen genom lag eller annan bestämmelse tvingas att träda i likvidation. Det kallas tvångslikvidation.

Lagen om ekonomiska föreningar föreskriver att en förening i vissa fall måste träda i tvångslikvidation. Det kan till exempel hända när antalet föreningsmedlemmar blir färre än tre eller om verksamheten bedrivs på ett annat sätt än vad som förutsatts under registreringen.

Till sidans topp

Föreningsstämman beslutar

Föreningsstämman beslutar om likvidation (förutom i vissa fall av tvångslikvidation då det är Bolagsverket eller tingsrätten som beslutar om detta). Föreningsstämman ska anmäla beslutet till Bolagsverket, som utser en likvidator. Beslutet gäller omedelbart om inget annat sägs i beslutet. Föreningen kan föreslå lämplig likvidator till Bolagsverket.

Till sidans topp

Bolagsverket utser likvidator

När ärendet kommer in till Bolagsverket görs en granskning av handlingarna och en prövning av den föreslagna likvidatorn. Därefter utser Bolagsverket likvidator och registrerar likvidationen.

När föreningen gått i likvidation slutar styrelsen och verkställande direktören (VD) genast att verka och ersätts av en eller flera likvidatorer. Likvidatorn företräder fortsättningsvis föreningen och har till uppgift att genomföra likvidationen, det vill säga att avveckla föreningen till dess att den är upplöst.

Till sidans topp

Anmäl likvidationen till Bolagsverket

När föreningsstämman beslutar om likvidation ska föreningen anmäla beslutet om likvidation till Bolagsverket. Med anmälan ska också eventuella uppgifter om likvidatorn och firmateckning med mera skickas in.

Bolagsverkets information om hur likvidation och avregistrering går till

Till sidans topp

Föreningens namn

Rätten till föreningens namn upphör när föreningen upphör, om man inte ser till att skydda det på något sätt som exempelvis genom en bifirma till ett annat företag. En bifirma är ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet. Vissa företagsnamn kan också skyddas som varumärken.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.