Checklista - innan du börjar söka utbildning

Sidan blev senast uppdaterad:

Utbudet av utbildningar för företag är stort, så även om du vet ungefär vad du söker tjänar du på att först svara på några korta frågor. Svaren kommer hjälpa dig att landa i vad du vill få ut av utbildningen.

1. Var ska företaget vara om 3-5 år?

Tänk igenom vad företaget behöver framöver för att klara konkurrensen och nå mål och visioner. Handlar det om ny kompetens för att göra andra saker, att förändra hur ni jobbar eller att synliggöra kunskap och kompetens som redan finns?

Tips: Ta hjälp av en företagspresentation om ni inte har mål och vision nedskrivna.

Mall för företagspresentation

2. Vad kan medarbetarna redan?

Ofta finns kompetens som inte syns. Därför är det bra att kolla vad dina medarbetare redan kan. Det gör det lättare att identifiera vilken kunskap som saknas. Många utbildningsaktörer kan skräddarsy utbildningar för att matcha just era behov.

Tips: Använd en kompetensprofil för kartläggning av en enskild medarbetare och en kompetensmatris för kartläggning av flera medarbetare.

Mall för kompetensprofil
Mall för kompetensmatris

3. Vad passar in i planeringen?

Tänk igenom hur mycket tid en utbildning kan få ta och när i tid den passar bäst in i verksamheten. Utgå både från företagets och medarbetarens behov. Idag finns det möjlighet att gå utbildningar online och on-demand vilket skapar flexibilitet ̊.

Tips: Traditionell utbildning behöver inte vara enda lösningen. Det finns andra utvecklingsvägar, som att låta medarbetare utbilda varandra.

Läs mer om att hitta nya utvecklingsvägar

4. Hur mycket får det kosta?

Utbildning kostar alltid i form av tid och ibland också i pengar. Men idag finns det gratis utbildningar inom många områden. Om flera medarbetare ska utbildas finns det ofta möjlighet att få rabatt, vilket är bra att tänka på när ni upphandlar.

Tips: Under vissa förutsättningar kan du få avdrag för utgifter du har i samband med en utbildning.

Om avdrag för utbildning hos Skatteverket

5. Är personalen involverad och motiverad?

Att skicka en omotiverad medarbetare på utbildning är dyrt även om du hittar en billig utbildning. Lägg därför fokus på att visa hur utbildningen hänger ihop med utvecklingen av företaget och den enskilda medarbetaren.

Tips: Svårt att lägga upp samtalet? Ta stöd av en mall för medarbetarsamtal.

Mall för medarbetarsamtal

Summering

Genom att tänka igenom frågorna har du förhoppningsvis fått en tydligare bild av vilken typ av utbildning du letar efter och hur kunskapen kan utveckla företaget. Nu är du redo att börja sökandet efter utbildning. 

Mer information om att söka utbildningar på sidan Hitta rätt i utbildningsutbudet

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp