Hållbar leverantörskedja

Sidan blev senast uppdaterad:

Det läggs allt större vikt vid hur produkterna är producerade och hur hela leverantörskedjan ser ut när det kommer till hållbarhet. Ett företag kan arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor inom sin egen organisation, men om produkten består av material som i sin tur har hög påverkan på miljön eller är producerad på ett sätt som inte tar hänsyn till sociala faktorer, blir slutprodukten ändå inte hållbar.

Området är komplext då det ofta, särskilt som litet företag, kan det vara svårt att påverka leverantörer längre ned i en ofta global leverantörskedja där det snabbt blir många underleverantörer.

Sträva efter att välja leverantörer som uppfyller relevanta miljökrav samt sociala aspekter såsom att de som arbetar ska ha skyddskläder, reglerade arbetstider, skälig lön och möjlighet att vara med i fackliga organisationer. Välj leverantörer som du har förtroende för och kan ha ett långsiktigt samarbete med så att du känner att du kan lita på informationen de ger dig. Kanske kan du samarbeta med fler i din bransch som använder samma underleverantör för att få större gehör? 

Att välja varor med märkningar som till exempel Svanen, Bra miljöval, Rättvisemärkt eller ekologiskt är ett sätt att säkerställa att de är bättre ur något hållbarhetsperspektiv, men inte nödvändigtvis alla. Att välja bra kvalitet som håller länge är också oftast bra utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Frivillig märkning - Marknadskontrollrådet

Frågor att fundera över
  • Varför har du valt de leverantörer du har?
  • Ställer du krav på ett aktivt hållbarhetsarbete hos dina leverantörer?
  • Hur ser dina leverantörers hållbarhetsarbete ut?
  • Vet du hur arbetsmiljön och arbetsförhållandena hos dina leverantörer ser ut?
  • Köper du in miljövänliga material och råvaror?
  • Väljer du ekologiska, miljö- och rättvisemärkta produkter vid inköp?
  • Finns det saker ditt företag kan hyra eller prenumerera på istället för att köpa?
Länkar och fördjupning

Swedwatch granskar företag och deras ansvarstagande för människor och miljö, med fokus på länder eller sektorer där risken för negativ påverkan är särskilt hög. De utbildar och ger ut publikationer.
Swedwatch.se

Upphandlingsmyndigheten har samlat information om vad som gäller kring hållbarhet vid offentliga upphandlingar. Målgruppen för informationen är offentlig sektor, men det finns även tips på vilka krav du kan ställa på dina egna leverantörer, och vad som gäller om du själv ska vara leverantör.
Upphandlingsmyndighetens sida om hållbarhet

 

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp