Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet

Sidan blev senast uppdaterad:

Här finns alla frågor samlade från våra hållbarhetssidor.

På denna sida finns frågor inom dessa områden:

 1. Affärsmodell
 2. Lönsamhet
 3. Finansiering
 4. Produkt- och tjänsteutveckling
 5. Produktion
 6. Distribution och transporter
 7. Leverantörer och inköp
 8. Kunderbjudandet
 9. Image och profil
 10. Företagets egen påverkan
 11. Målsättning och uppföljning
 12. Organisation

Tjäna pengar på ett hållbart sätt

Affärsmodell

 • På vilket sätt är ditt företags affärsmodell hållbar?
 • Vad finns det för trender/tendenser i samhället som påverkar din affärsmodell?
 • Kan du hitta ett sätt att tjäna mer pengar när du säljer/köper in färre produkter eller mindre mängd material?
 • Kan du tjäna pengar på att hjälpa människor att leva mer hållbart?
 • Kan du lösa ett problem på marknaden genom en digital tjänst i stället för en fysisk produkt?
 • Vem kan du samarbeta med för att skapa ännu mer värde för din kund?

Lönsamhet

 • Vad kan du göra för att ditt företag ska använda resurser mer effektivt? 
 • Finns det behov att utveckla mer hållbara produkter eller tjänster i din bransch som på ett bättre sätt möter kundernas behov?
 • Kan du ta ett högre pris för din produkt om du förtydligar värdet som kunden får? 
 • Vad kan du göra för att din personal ska trivas, utvecklas och jobba kvar i företaget?

Finansiering

 • Är det attraktivt för investerare som vill stödja hållbar utveckling att investera i ditt företag? Om ja, har du beskrivit det på ett tydligt sätt i din kommunikation?
 • Stämmer investerarens eller andra finansiärers värderingar med det du vill uppnå i ditt företag? 

Gör hållbara val

Produkt- och tjänsteutveckling 

 • Hur kan du minska användningen av råvara, energi eller kemikalier? 
 • Kan du utvärdera vilken typ av miljöpåverkan din tjänst eller produkt har genom att ta del av livscykelanalyser från liknande tjänster eller produkter?
 • Är produkten designad så att den enkelt kan delas bland flera användare, repareras, uppgraderas, återanvändas eller återvinnas?
 • Hur kan du informera om hur produkten ska användas för att minimera miljöpåverkan?
 • Kan du hitta nya kundgrupper som vill köpa din produkt efter dess första användning?

Produktion

 • Var används mest energi, vatten, värme eller kemikalier i din produktion och hur kan det minskas?
 • Hur kan du minska avfall eller spill som uppstår i produktionen?
 • Kan du använda något av spillmaterialet igen i din process?
 • Vilka företag i din närhet kan du samarbeta med för att dela på resurser eller tillvarata spill som uppstår?
 • Kan du producera dina produkter eller tjänster på ett nytt och smartare sätt jämfört med hur dina konkurrenter gör och vad som är traditionellt för branschen? 
 • Vilken utrustning ska du byta ut eller köpa in härnäst? Undersök vilka möjligheter du har för att nå högre resurseffektivitet.
 • Kan du undvika stopp i produktionen genom bättre underhåll?

Distribution och transporter

 • Vilka möjligheter finns till att minska företagets transporter eller välja transporter med mindre klimatpåverkande utsläpp? 
 • Finns det någon kund som ofta beställer små partier, där du kan föreslå en större beställning för att minska antalet transporter?
 • Har transportföretaget som ditt företag använder ett aktivt hållbarhetsarbete? 
 • Hur kan produkterna förpackas för att använda så lite förpackningsutrymme och material som möjligt?
 • Kan du använda flergångsemballage?

Leverantörer och inköp

 • Varför har du valt de leverantörer du har? 
 • Ställer du krav på ett aktivt hållbarhetsarbete hos dina leverantörer?
 • Hur ser dina leverantörers hållbarhetsarbete ut?
 • Vet du hur arbetsmiljön och arbetsförhållandena hos dina leverantörer ser ut?
 • Köper du in miljövänliga material och råvaror?
 • Väljer du ekologiska, miljö- och rättvisemärkta produkter vid inköp?
 • Finns det saker ditt företag kan hyra eller prenumerera på istället för att köpa?

Kommunicera vad du gör

Kunderbjudandet

 • Har du tagit reda på vilka områden inom hållbarhet som är viktigast för dina kunder? 
 • Förklarar du för kunden på vilket sätt ditt erbjudande hjälper till att göra hållbara val?
 • Hur kan du underlätta för din kund att göra hållbara val?
 • Berättar du för dina kunder vad du planerar att göra framåt och vilka målsättningar du har?

Image och profil

 • Kan du stå för det hållbarhetsarbete som görs i ditt företag?
 • Är hållbarhet ett centralt budskap i er kommunikation? Hur trovärdiga tycker kunderna att ni är?
 • Beskriver du för dina kunder hur företaget jobbar med hållbarhet, till exempel på din webbplats, när du träffar kunder, i sociala medier eller i andra kanaler?
 • Är det tydligt för alla anställda, styrelse och samarbetspartners vilka val och ambitioner företaget har inom hållbarhet? 
 • Har du koll på all fakta och kan du styrka dina påståenden när det gäller hur hållbara företagets produkter eller tjänster är?
 • I takt med att digitala verktyg utvecklas för att möjliggöra spårbarhet, kan du öka trovärdigheten i din kommunikation genom att vara än mer tydlig när det gäller leverantörskedjor, transporter och innehåll i produkter och tjänster? 
 • Finns det någon risk att kunderna upplever att ditt företag inte är seriöst när det gäller kommunikation av hållbarhetsarbetet (s.k. greenwashing)?

Bli ett hållbart företag

Företagets egen påverkan

 • Känner du till vilka hållbarhetsfrågor som är mest betydande för ditt företag att arbeta med?
 • Var gör företagets hållbarhetsinsatser störst nytta?
 • Vilka möjligheter finns för ditt företag att minska transporter vid inköp och distribution eller minska på personalens tjänsteresor?
 • Har du tagit reda på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för dina intressenter?
 • Vilka omvärldsfrågor som rör hållbarhet påverkar din verksamhet? Fundera både i form av risker (klimatförändringar, leverantörskedjor etc.), och nya möjligheter. Hur tar sig företaget an dessa utmaningar?
 • Vad har din bransch för möjligheter att bli mer hållbar?
 • Har företaget aktuella styrdokument för miljö och för arbetsmiljö?

Målsättning och uppföljning

 • Finns det mätbara mål för ditt företags hållbarhetsarbete?
 • Finns det något större företag i din bransch som tar fram hållbarhets-rapportering och som du kan få inspiration ifrån när det gäller ditt eget företags hållbarhetsmål? 
 • Vad mäter du idag inom företaget och kan det användas för att följa upp dina hållbarhetsmål?
 • Kan du ta hjälp av något digitalt verktyg för att enklare samla in hållbarhetsinformation från verksamheten? 

Organisation

 • Vem eller vilka arbetar med hållbarhetsfrågan idag? Har de rätt kompetens för att arbeta med alla delar av hållbarhet? Finns det behov av kompetensutveckling eller nyrekrytering?
 • Vem har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet?
 • Är du en tillåtande och inspirerande ledare när det gäller hållbarhet?
 • Hur uppmuntrar du anställda att komma med förslag och idéer? 
 • Hur kan hållbarhetsarbetet integreras i organisationen så att det inte ligger vid sidan av företagets ordinarie verksamhet?
 • Hur bevakar du hållbarhetsfrågorna och hur de utvecklas i omvärlden?

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp