Arbetsgivaravgifter

Sidan blev senast uppdaterad:

När du betalar ut lön och ersättning så är du som arbetsgivare skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.

Arbetsgivardeklaration

Du lämnar enklast in arbetsgivardeklarationen digitalt med hjälp av till exempel ett mobilt BankID. Du kan också lämna den i pappersform.

Arbetsgivardeklaration på individnivå
Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan från juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

När ska arbetsgivaravgifterna betalas?
Den 12:e varje månad (i januari och i augusti den 17:e) ska du lämna in arbetsgivaredeklarationen och betala skatten och arbetsgivaravgifterna. Du betalar in pengarna till ditt företags skattekonto.

Så här lämnar du in din arbetsgivardeklaration på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Så räknar du ut arbetsgivaravgiften

Du beräknar avgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. 

Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd om lönen inklusive förmåner kan antas bli mindre än 1 000 kronor under inkomståret.

Till sidans topp

Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare

Om du har ett enmansföretag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställda (så kallat växa-stöd). Den tillfälliga sänkningen infördes den 1 januari 2017 för enskild näringsidkare och utvidgas den 1 januari 2018 till att omfatta även aktiebolag och handelsbolag. Lagen är tillfällig och gäller till utgången av 2021.

Kontrollera din rätt till växa-stöd på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Lägre avgift för äldre

Arbetsgivaravgifterna är olika beroende på den anställdas ålder.

  • För den som är född efter 1952 är arbetsgivaravgifterna 31,42 %
  • För den som är född 1938-1952 är arbetsgivaravgifterna 16,36 %
  • För den som är född 1937 och tidigare betalas särskild löneskatt med 6,15 %

Till sidans topp

Nystartsjobb

Du kan få ersättning om du anställer en person som varit borta från arbetslivet under minst ett år (sex månader för ungdomar och den som fyller 56 år eller mer under året), eller är ny i Sverige. Ersättningen är olika hög beroende på vem du anställer och motsvarar en normal arbetsgivaravgift eller dubbla arbetsgivaravgiften.

Du kan få det ekonomiska stödet för alla sorters anställningar. Du som arbetsgivare måste ansöka om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen för den person du vill anställa och Arbetsförmedlingen måste fatta beslut innan anställningen kan påbörjas.

Ansök om nystartsjobb på Arbetsförmedlingens webbplats

Till sidans topp

Regional nedsättning

Det finns olika former av nedsättningar av arbetsgivaravgifterna. Det kan gälla vissa regioner, branscher eller kategorier av anställda. Det är till exempel lägre arbetsgivaravgifter om du har ditt företag i en glesbygdskommun.

Läs mer om regional nedsättning av arbetsgivaravgifterna

 

extjas33

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp