Redovisa och betala arbetsgivaravgifter

Sidan blev senast uppdaterad:

När du betalar ut lön och ersättning så är du som arbetsgivare skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.

Hur mycket är arbetsgivaravgiften?

Arbetsgivaravgifterna är olika beroende på den anställdas ålder.

Ålder Arbetsgivaravgift
Anställd född 1956 eller senare 31,42 %
Anställd född 1938–1955 10,21 %
Anställd född 1937 eller tidigare 0 %
Anställd född 19982002, lön upp till 25 000 19,73%
Anställd född 20032005, lön upp till 25 000 10,21 %
Uppgift om reducerad avgift för första anställd 10, 21 %

Ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år

Från den 1 augusti 2019 behöver du bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. 

Lägre arbetsgivaravgift för unga mellan 19–23 år

Från och med den 1 januari 2021 har arbetsgivaravgiften sänkts till 19,73% för personer födda mellan 1998-2002 och som tjänar upp till 25.000 kronor i månaden. För de inom åldersgruppen som tjänar över 25 000 kr i månaden är arbetsgivaravgiften 31,42%. 

Så räknar du ut arbetsgivaravgiften

Du beräknar avgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. 

Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd om lönen inklusive förmåner kan antas bli mindre än 1 000 kronor under inkomståret.

Arbetsgivardeklaration

Du lämnar enklast in arbetsgivardeklarationen digitalt med hjälp av en e-legitimation. Du kan också lämna den i pappersform.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan från juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Arbetsgivardeklaration hos Skatteverket

När ska arbetsgivaravgifterna betalas?

Den 12:e varje månad (i januari och i augusti den 17:e) ska du lämna in arbetsgivaredeklarationen och betala skatten och arbetsgivaravgifterna. Du betalar in pengarna till ditt företags skattekonto.

Så här lämnar du in din arbetsgivardeklaration hos Skatteverket

Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare

Om du har ett enmansföretag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställda (så kallat växa-stöd). Den tillfälliga sänkningen infördes den 1 januari 2017 för enskild näringsidkare och utvidgas den 1 januari 2018 till att omfatta även aktiebolag och handelsbolag. Lagen är tillfällig och gäller till utgången av 2021.

Kontrollera din rätt till växa-stöd hos Skatteverket

Nystartsjobb

Du kan få ersättning om du anställer en person som varit borta från arbetslivet under minst ett år (sex månader om hen är 20 - 25 år), eller är ny i Sverige. Ersättningen är olika hög beroende på vem du anställer och motsvarar arbetsgivaravgiften eller mer.

Du kan få det ekonomiska stödet för tidsbegränsade och tillsvidare-anställningar. Det gäller både heltid och deltid. Du som arbetsgivare måste ansöka om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen för den person du vill anställa och Arbetsförmedlingen måste fatta beslut innan anställningen kan påbörjas.

Ansök om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen

Regional nedsättning

Det finns olika former av nedsättningar av arbetsgivaravgifterna. Det kan gälla vissa regioner, branscher eller kategorier av anställda. Det är till exempel lägre arbetsgivaravgifter om du har ditt företag i en glesbygdskommun.

Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter hos Skatteverket

Läs mer om lön

Vad är viktigt att tänka på vid lön

Här kan du bland annat läsa om vad som är viktigt när du betalar ut lön samt vilka olika löneformer som finns.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp