Redovisa och betala arbetsgivaravgifter

Sidan blev senast uppdaterad:

När du betalar ut lön och ersättning så är du som arbetsgivare skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.

Hur mycket är arbetsgivaravgiften?

Arbetsgivaravgifterna är olika beroende på den anställdas ålder.

Ålder Arbetsgivaravgift
Anställd född 1957 eller senare 31,42 %
Anställd född 1938–1956 10,21 %
Anställd född 1937 eller tidigare 0 %
Anställd född 19992003, lön upp till 25 000 19,73%
Anställd född 20042006, lön upp till 25 000 10,21 %
Uppgift om reducerad avgift för första anställd 10, 21 %

Lägre arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomståret 2022 gäller detta ungdomar som är födda 2004–2006.

Lägre arbetsgivaravgift för unga mellan 19–23 år

Från och med den 1 januari 2021 har arbetsgivaravgiften sänkts till 19,73 % för personer födda mellan 1999-2003 och som tjänar upp till 25.000 kronor i månaden. För de inom åldersgruppen som tjänar över 25 000 kr i månaden är arbetsgivaravgiften 31,42 %. Reglerna är tillfälliga och gäller till och med 31 mars 2023.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga under sommaren

Riksdagen har även beslutat om en tillfällig extra nedsättning av arbetsgivaravgifterna under sommaren för ungdomar som vid årets början fyllt 18 år men inte 23 år. För löner och ersättning på upp till och med 25 000 kronor som betalas ut under månaderna juni, juli och augusti 2022 är arbetsgivaravgifterna 10,21 procent istället för 19,73 procent.

Så räknar du ut arbetsgivaravgiften

Du beräknar avgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. 

Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd om lönen inklusive förmåner kan antas bli mindre än 1 000 kronor under inkomståret.

Räkna ut vad en anställd kostar

Hur stor del av kostnaden för en anställd är arbetsgivaravgifter? Här får du hjälp att räkna ut hur mycket en anställd kan kosta.

Räkna ut vad en anställd kostar

Arbetsgivardeklaration

Du lämnar enklast in arbetsgivardeklarationen digitalt med hjälp av en e-legitimation. Du kan också lämna den i pappersform.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Arbetsgivardeklaration hos Skatteverket

När ska arbetsgivaravgifterna betalas?

Den 12:e varje månad (i januari och i augusti den 17:e) ska du lämna in arbetsgivaredeklarationen och betala skatten och arbetsgivaravgifterna. Du betalar in pengarna till ditt företags skattekonto.

Så här lämnar du in din arbetsgivardeklaration hos Skatteverket

Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare

Du som har enmansföretag och anställer din första medarbetare ska bara betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kr per kalendermånad som betalas till din första anställda. På ersättning över 25 000 kr betalar du full arbetsgivaravgift (31,42 %).

En tillfällig tidsbegränsad utvidgning av växa-stödet trädde i kraft 1 juli 2021. För anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022 utökas möjligheten till nedsättning från en till två anställda. Utökningen gäller både företag som idag inte har någon anställd och anställer en eller två personer och företag med en anställd som anställer ytterligare en person.

Kontrollera din rätt till växa-stöd hos Skatteverket

Nystartsjobb

Du kan få ersättning om du anställer en person som varit borta från arbetslivet under minst ett år (sex månader om hen är 20 - 25 år), eller är ny i Sverige. Ersättningen är olika hög beroende på vem du anställer och motsvarar arbetsgivaravgiften eller mer.

Du kan få det ekonomiska stödet för tidsbegränsade och tillsvidare-anställningar. Det gäller både heltid och deltid. Du som arbetsgivare måste ansöka om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen för den person du vill anställa och Arbetsförmedlingen måste fatta beslut innan anställningen kan påbörjas.

Läs mer om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen

Regional nedsättning

Det finns olika former av nedsättningar av arbetsgivaravgifterna. Det kan gälla vissa regioner, branscher eller kategorier av anställda. Det är till exempel lägre arbetsgivaravgifter om du har ditt företag i en glesbygdskommun.

Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter hos Skatteverket

Läs mer om lön

Vad är viktigt att tänka på vid lön

Här kan du bland annat läsa om vad som är viktigt när du betalar ut lön samt vilka olika löneformer som finns.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp