Välja rätt person

Sidan blev senast uppdaterad:

Att anställa en medarbetare kan vara din största investering. Det är viktigt att tänka igenom både vilken kompetens och erfarenhet företaget behöver och hur företaget ska utvecklas.

Låt rekryteringen ta tid

Det är viktigt att lägga ner både tid och energi när en ny medarbetare ska anställas. Den du anställer bör kunna utvecklas med arbetsuppgifterna och ta sig an nya uppgifter efterhand som de uppstår i företaget.

Vem du anställer har även betydelse för företagets framtid och dess utveckling. Hur vill du att företaget och din personal ska utvecklas? Vill du bygga upp en grupp med trogna medarbetare som känner sig delaktiga i företaget eller är behovet av arbetskraft mer kortvarigt? Fundera också över vilken roll du själv vill ha i företaget och vilka uppgifter du vill att en anställd ska ägna sig åt.

Gör en kravprofil

När du väl har bestämt dig för att anställa en person bör du göra en kravprofil. Då är det lättare att få en uppfattning om vem du letar efter.

 • Beskriv befattningen – arbetsuppgifter och ansvar.
 • Vilken utbildning behövs för att kunna utföra arbetet?
 • Hur mycket praktisk erfarenhet tycker du krävs?
 • Vilka personliga egenskaper är lämpliga?
 • Vilken lön och andra anställningsvillkor kan du erbjuda?

Genom exempelvis Svenskt Näringsliv, Företagarna, LO, TCO och SACO kan du få information om lönenivåer.

Anställningsintervjun

Under anställningsintervjun bildar du dig en uppfattning om den sökande och hens kompetens. Det kan också vara bra att komplettera anställningsintervjun med urvalstester och att prata med de referenspersoner som den sökande uppgett.

Tips för en bra intervju

 • Skriv ner en frågelista. Håller du dig till listan får alla sökande samma frågor, vilket också underlättar när du efteråt ska jämföra svaren mellan de sökande.
 • Gör en punktlista i förväg över vad som krävs för att klara arbetet.
 • Läs igenom den sökandes meritförteckning en extra gång precis före intervjun.
 • Underlätta för den sökande att känna sig väl till mods. Intervjun ska vara en dialog, inte ett förhör.
 • Ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. Ställ följdfrågor.
 • Anteckna under intervjun så att du kommer ihåg vad den sökande svarar.

Ställ bara relevanta frågor

Ställ bara frågor som är relevanta för arbetsuppgifterna och var medveten om diskrimineringslagen. Frågor om civilstånd, sexuell läggning och om den sökande tänker skaffa barn är sällan relevanta. Undvik också att fråga om facklig aktivitet, politisk tillhörighet, eventuella sjukdomar, alkoholkonsumtion och kroppsvikt. Det är förbjudet att missgynna en arbetssökande på grund av
 • kön
 • könsidentitet
 • etnisk tillhörighet
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • religion
 • ålder.

Läs mer på sidan Diskriminering

Urvalstester

Att använda tester kan underlätta arbetet med att hitta rätt sökande till jobbet. Ett test är bara meningsfullt om det är rätt för den lediga tjänsten. Det  bör alltså vara utformat så att det mäter sådant som är relevant för arbetsuppgifterna. Alla seriösa leverantörer av tester tillhandahåller information om vad som gäller för deras testinstrument.

Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP)

Utbudet av tester och testtjänster ökar stadigt inom arbetslivet. Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP) arbetar med att kvalitetssäkra tester. Stiftelsen certifierar också användare av tester.

Om att kvalitetssäkra tester och certifiering hos STP

Referenser

Referenser kan du kontakta för att fråga om sådant du känner dig osäker på eller vill få bekräftat. Den sökande bör lämna minst två referenser. Det bör vara personer som har lärt känna den sökande i sin yrkesroll, kanske en chef eller en kollega. Det kan också vara en lärare eller någon annan som känner den sökande väl. Lyssna noga på vad referenspersonen säger.

Krav på registerutdrag

Om du driver förskola, skola, omsorgsverksamhet för barn eller barn- och ungdomshem ska du begära att få ett utdrag ur belastningsregistret för den person du tänker anställa. Det är den blivande medarbetaren själv som får kontakta Polisen och be om ett utdrag ur belastningsregistret.

Hälsoundersökning

Vissa arbetsuppgifter kräver särskilt god hälsa och det kan därför vara motiverat att ställa krav på den anställdas hälsa. Fundera i så fall om den sökande bör genomgå en hälsokontroll. Planera särskilt för detta eftersom rekryteringen då tar längre tid.

Om du redan har anställda

 • Du är skyldig att informera de med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och andra anställningar som inleds med provanställning. Informationen kan lämnas muntligt. Föräldralediga har rätt till personlig information.
 • Den som haft en tidsbegränsad anställning hos dig i sammanlagt mer än tolv månader (sex månader vid säsongsarbete) under de senaste tre åren (två åren vid säsongsarbete) har företrädesrätt till ny anställning.
 • Deltidsanställda som vill arbeta mer tid eller heltid har företrädesrätt till utökad arbetstid om företaget har behov av mer arbetskraft.

Mer om att anställa

Personalstark

I Personalstark får du tips och råd kring när du ska anställa och hur du ser till att du får den kompetens du behöver till ditt företag.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp