Välja rätt person när du ska anställa

Sidan blev senast uppdaterad:

Du har mycket att vinna på att använda en tydlig process när du ska rekrytera. Du slipper uppfinna hjulet varje gång och ger ett bättre intryck till de sökande. Att säkra en väl genomförd rekrytering genom att lägga egen tid eller anlita rekryteringshjälp är väl investerade pengar.

Låt rekryteringen ta tid

Det är viktigt att lägga ner både tid och energi när en ny medarbetare ska anställas. Den du anställer bör kunna utvecklas med arbetsuppgifterna och ta sig an nya.

Vem du anställer har även betydelse för företagets framtid och dess utveckling. Hur vill du att företaget och din personal ska utvecklas? Vill du bygga upp en grupp med trogna medarbetare som känner sig delaktiga i företaget eller är behovet av arbetskraft mer kortvarigt? Fundera också över vilken roll du själv vill ha i företaget och vilka uppgifter du vill att en anställd ska ägna sig åt.

Gör en kravprofil

När du väl har bestämt dig för att anställa en person bör du göra en kravprofil. Då är det lättare att få en uppfattning om vem du letar efter.

 • Beskriv befattningen – arbetsuppgifter och ansvar.
 • Vilken utbildning behövs för att kunna utföra arbetet?
 • Hur mycket praktisk erfarenhet tycker du krävs?
 • Vilka personliga egenskaper är lämpliga?
 • Vilken lön och andra anställningsvillkor kan du erbjuda?

Genom Svenskt Näringsliv, Företagarna, LO, TCO och SACO kan du få information om lönenivåer. 

Annons

Öka chansen att hitta attraktiv arbetskraft med lockande jobbannonser. Genom att tidigt fånga kärnan i det som gör er arbetsplats härlig väcker du kandidaternas nyfikenhet och lockar dem att läsa vidare. I bästa fall övertygar du till och med talanger som inte ens letar nytt jobb att ansöka. 

Ladda ner exempel på annonsmall (pdf)

Tjänster hos Arbetsförmedlingen vid rekrytering

Arbetsförmedlingen erbjuder tjänster som hjälper dig i din rekrytering. Du kan bland annat lägga upp en annons i Platsbanken och Rekryteringsguiden hjälper dig att välja rätt rekryteringssätt beroende på hur tillgången ser ut på arbetsmarknaden. 

Lägg upp en annons i Platsbanken hos Arbetsförmedlingen
Till Rekryteringsguiden hos  Arbetsförmedlingens

Anställningsintervjun

Bilda dig en uppfattning om den sökande och hens kompetens under anställningsintervjun. Utgå från kravprofilen och använd en mall för att ge alla sökande samma frågor. 

Tips för en bra intervju

 • Skriv ner en frågelista. Det underlättar när du ska jämföra svaren mellan de sökande.
 • Gör en punktlista i förväg över vad som krävs för att klara arbetet.
 • Läs igenom den sökandes meritförteckning en extra gång precis före intervjun.
 • Intervjun ska vara en dialog, inte ett förhör.
 • Ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. Ställ följdfrågor.
 • Anteckna under intervjun så att du kommer ihåg vad den sökande svarar.

Ladda ner exempel på intervjumall (pdf)
Läs mer på sidan Diskriminering

Urvalstester

Du kan underlätta arbetet med att hitta rätt sökande genom tester. Tänk på att ett test måste vara utformat så att det mäter sådant som är relevant för arbetsuppgifterna för att ge rätt stöd.

Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP) arbetar med att kvalitetssäkra tester och certifierar också användare av tester.

Om att kvalitetssäkra tester och certifiering hos STP

Referenser

Be de sökande om minst två referenser, kanske en tidigare chef eller kollega, som du kan kontakta och fråga om sådant du känner dig osäker på eller vill få bekräftat. Var uppmärksam både på den information du får och den du inte får. Exempelvis områden som de undviker att prata om.

Registerutdrag/Hälsoundersökning

Du har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret från de sökande om den aktuella rollen kräver detta. Du kan, för roller som kräver särskilt god hälsa, även använda dig av hälsokontroller i din rekryteringsprocess.

Skydd mot diskriminering

Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. 

Diskriminering vid rekrytering

Om du redan har anställda

 • Du är skyldig att informera de med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och andra anställningar som inleds med provanställning. Informationen kan lämnas muntligt. Föräldralediga har rätt till personlig information.
 • Den som har haft en tidsbegränsad anställning hos dig i sammanlagt mer än tolv månader (sex månader vid säsongsarbete) under de senaste tre åren (två åren vid säsongsarbete) har företrädesrätt till ny anställning.
 • Den som har haft en särskild visstidsanställning (SÄVA) i sammanlagt mer än nio månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning.

 • Tidsbegränsade anställningar omvandlas (s.k. konvertering) till tillsvidareanställning under vissa förutsättningar

 • Deltidsanställda som vill arbeta mer tid eller heltid har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad om företaget har behov av mer arbetskraft.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp