Anställningsavtal och avtalets innehåll

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställda. Anställningsavtalet kan vara muntligt, men vissa väsentliga delar måste du lämna skriftligt.

Anställningsavtal

Ett anställningsförhållande uppkommer när du och den anställda har kommit överens om ett avtal med information om anställningen och tjänsten. Anställningsavtalet kan vara muntligt men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Därför är det lämpligt att upprätta ett anställningsavtal direkt när en person anställs där allt rörande anställningen regleras.

Kolla ditt kollektivavtal

Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal måste du ta hänsyn till de bestämmelser som där regleras mellan dig som arbetsgivare och dina anställda. Det är viktigt att du informerar dina anställda om innehållet i kollektivavtal och hängavtal. 

Se gällande avtal hos Medlingsinstitutet

Det här ska anställningsavtalet innehålla

Anställningsavtalet behöver inte vara skriftligt, även muntligt avtal gäller. Men du måste skriftligt informera om vissa villkor för anställningen. Det ska du göra senast en månad efter att den anställda har börjat arbeta. Informationsplikten gäller inte för anställningar som är kortare än tre veckor.

Du måste lämna följande uppgifter skriftligt:

 • Arbetsgivarens och den anställdas namn och adress.
 • Tillträdesdag.
 • Var den anställda ska utföra arbetet. Om den anställda inte ska ha någon speciell arbetsplats bör du förklara detta.
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. Om befattningen är speciell kan du komplettera med en utförlig befattningsbeskrivning.
 • Vilken anställningsform det gäller – tillsvidare eller för en begränsad tid.
  Läs om anställningsformer
 • Om det är en tillsvidareanställning ska de uppsägningstider som gäller finnas med, eller också hänvisar du till LAS eller kollektivavtalet.
 • Om det är en anställning för begränsad tid ska anställningens slutdag framgå (eller andra villkor för att anställningen ska upphöra).
 • Om det är en provanställning ska prövotiden framgå.
 • Ingångslön och andra förmåner (till exempel fri bil och friskvård).
  Läs om ingångslön 
  Läs om förmåner 
 • Hur ofta lönen ska betalas ut och vilka löneperioder (avstämningsdagar) som gäller.
 • Normal arbetstid. Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
  Läs om arbetstid
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
  Läs om semester
 • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal.
 • Villkor för utlandsjobb om stationeringen avses vara längre än en månad. Informationen ska du lämna före avresan.
  Läs om utlandsjobb
 • Vilka försäkringar du som arbetsgivare ska teckna för din anställda, både avtalsförsäkringar och eventuella andra försäkringar.
  Läs om försäkringar

Om villkoren för anställningen ändras behöver du som arbetsgivare komma överens med den anställda om de nya villkoren. 

Lagen om anställningsskydd (LAS) på Riksdagens webbplats

Beskriv arbetsuppgifterna

En anställd är skyldig att utföra sina arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet. Du måste skriftligt informera den anställda om vilka huvudsakliga arbetsuppgifter som den anställda förväntas utföra. 

Lojalitetsplikt

Alla anställda har lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Du kan tydligt skriva vad som gäller om lojalitetsplikten i anställningsavtalet. Tänk på att grundlagsstiftningen i yttrandefrihet går före lojalitetsprincipen gentemot dig som arbetsgivare. 

Tystnadsplikt

Tystnadsplikten innebär att en anställd inte får lämna ut eller utnyttja information som kan skada arbetsgivaren. Tystnadsplikt kan exempelvis handla om vilka som är företagets kunder eller hemliga tillverkningsmetoder. Om tystnadsplikt ska gälla för den anställda ska ett enskilt avtal upprättas. 

Inom vissa yrken förekommer särskilt stränga krav på tystnadsplikt. Denna bör du i så fall beskriva i anställningsavtalet. Särskilt ett villkor om att tystnadsplikten gäller även efter anställningstidens slut kan vara lämpligt att ta in i anställningsavtalet. 

Konkurrensförbud

Visserligen har de anställda en lojalitetsplikt gentemot dig som arbetsgivare. Men det kan ändå vara bra att skriva in att en anställd inte får bedriva konkurrerande verksamhet medan anställningen pågår eller utnyttja kunskaper om företaget om hen byter arbetsgivare eller startar ett eget företag (till exempel inom ett år). Begränsningen får enligt avtalslagen inte vara längre än nödvändigt.

Mer om att anställa

Läs mer om att anställa

Få praktisk information om att bli arbetsgivare och anställa eller hyra in personal.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp