Arbetsmiljön för dina anställda

Sidan blev senast uppdaterad:

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är säker och att ingen blir sjuk, skadar sig eller dör på grund av arbetet. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande för att undvika till exempel stress och olyckor på arbetsplatsen.

Viktigt att arbeta förebyggande

Arbetsmiljöarbete innebär att du som arbetsgivare undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. Risker kan vara till exempel stress, situationer där olyckor lätt händer, eller att man arbetar på ett sätt som kan skada kroppen.

Så kommer du igång med arbetsmiljöarbetet

Undersökningar och förbättringar av arbetsmiljön ska göras ofta och ska finnas med i företagets rutiner. Systematiskt arbetsmiljöarbete kan du göra i fem steg:

1) Undersök arbetsmiljön
2) Bedöm riskerna
3) Åtgärda riskerna
4) Skriv en handlingsplan
5) Kontrollera om åtgärderna har fungerat

För dig som arbetsgivare finns guider, verktyg, utbildningar och checklistor som hjälper dig att komma igång.

Arbetsmiljöarbete – lättläst broschyr (Arbetsmiljöverket)

Kom igång med ditt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket)

Interaktiva utbildningar om arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket)

Checklistor för att undersöka och bedöma arbetsmiljön (Prevent)

Har du frågor om arbetsmiljö?

Arbetsmiljöupplysningen

Arbetsmiljöupplysningen.se är ett uppslagsverk där du får svar på dina frågor om arbetsliv och hälsa. Där finns bland annat information om olika yrken och ämnen med anknytning till arbetsmiljö.

Till Arbetsmiljöupplyningen.se

Svar på arbetsmiljöfrågor

Kontakta Arbetsmiljöverkets svarstjänst och få svar på just dina arbetsmiljöfrågor, telefon 010-730 90 00.

Skyddsombud

Alla arbetsplatser som har fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud. Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet har dock inte ansvaret för arbetsmiljöarbetet, det har arbetsgivaren.

Om skyddsombud hos Arbetsmiljöupplysningen.se

Mer detaljerade regler om arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj säger vad som gäller för arbetsmiljön för till exempel buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning. Det är din skyldighet som arbetsgivare att känna till och följa de föreskrifter som rör din verksamhet.

Föreskrifter hos Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har även checklistor som kan vara till god hjälp i företagets arbetsmiljö­arbete.

Checklistor hos Arbetsmiljöverket

Mer om hälsa och arbetsmiljö

Minska sjukskrivningar och psykisk ohälsa

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Genom att prioritera dina anställdas fysiska och psykiska hälsa kan du minska sjukfrånvaron.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp