Redovisa

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen när du överlåter din verksamhet. Det gäller bland annat redovisning av resultat, fonder och räntefördelning.

Kontrolluppgifter

Tänk på att lämna de sista kontrolluppgifterna. Det kan till exempel vara kontrolluppgifter för löneutbetalningar till anställda eller ränteutgifter och ränteinkomster. Kontrolluppgifterna ska du lämna senast den 31 januari året efter inkomståret, men du kan lämna kontrolluppgiften så fort du gjort din sista löneutbetalning.

Till sidans topp

Redovisa resultatet i inkomstdeklaration

Den sista redovisningen av näringsverksamheten ska göras i inkomstdeklarationen i maj året efter gåvan eller arvskiftet.

Till sidans topp

Fonder

Oftast kan den nye ägaren ta över periodiseringsfonder och expansionsfond. Vid arvskifte ska mottagaren skriftligen förklara att hen tar över fonderna. Vid gåva måste du och den nye ägaren skriftligen komma överens om övertagandet av fonderna.

Den nye ägaren ska fylla i Skatteverkets blankett N7 Övertagande av fonder och fördelningsbelopp och lämna tillsammans med sin inkomstdeklaration.

Ladda ner Skatteverkets blankett N7 Övertagande av fonder och fördelningsbelopp

Till sidans topp

Räntefördelning

Finns det ett sparat fördelningsbelopp kan du normalt föra över det till en ny ägare. Den nye ägaren ska fylla i Skatteverkets blankett N7 som lämnas tillsammans med deklarationen.

Till sidans topp

Underskott i näringsverksamhet

Om din näringsverksamhet visar underskott det sista verksamhetsåret kan du under vissa förutsättningar få göra avdrag för underskottet i inkomstslaget kapital. Ett slutligt underskott får utnyttjas inkomståret efter det år då verksamheten lades ned. 70 procent av underskottet är avdragsgillt. Du kan del upp avdraget för det slutliga underskottet på upp till tre år om du vill. Du kan aldrig överlåta ett underskott till en ny ägare.

Om underskottet uppkommit i ett dödsbo kan det göra avdrag för underskottet i inkomstslaget kapital i sin inkomstdeklaration.

Avslutar du verksamheten inom de fem första räkenskapsåren finns även möjlighet att kvitta underskottet mot inkomst av tjänst. Det gäller om du bedrivit aktiv näringsverksamhet, om du inte direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet under de senaste fem åren innan du startade denna näringsverksamhet, och de första 100 000 kronorna i underskott för vart och ett av de fem åren.

Till sidans topp

Egenavgifter och särskild löneskatt

Det år då näringsverksamheten upphör kan du räkna fram de slutliga egenavgifterna eller den särskilda löneskatten och göra avdrag för dessa direkt i den sista inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. I annat fall gör du ett schablonavdrag för egenavgifterna/särskilda löneskatten i inkomstdeklarationen för sista verksamhetsåret, men då måste du också göra en slutlig avstämning av egenavgifterna/särskilda löneskatten året efter. 

Se exakt beräkning av egenavgifter på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Skattekontot påverkas inte

Skattekontot påverkas inte av att du avregistrerar företaget.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp