Avregistrera

När du överlåter din verksamhet måste du göra vissa avregistreringar. Dessa gör du enklast i våra e-tjänster. Du ska bland annat avregistrera företaget, avregistrera dig som arbetsgivare samt begära att F-skattgodkännandet återkallas.

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du överlåter näringsverksamheten genom generationsskifte och vill ändra innehavare hos Bolagsverket, ska du anmäla detta när du är inloggad i e-tjänsten.

Att anmäla en avregistrering kostar ingenting. När Bolagsverket har avregistrerat företaget får du ett registreringsbevis där du ser vilket datum företaget avregistrerades. Har du anmält en ny innehavare av näringsverksamheten kommer hen att registreras med sitt personnummer för företagsnamnet och för detta tar Bolagsverket en registreringsavgift.

Återkalla F-skatt

När du inte längre säljer varor eller tjänster ska du begära hos Skatteverket att ditt godkännande för F-skatt återkallas.

Avsluta arbetsgivarregistrering

Du ska avregistrera det överlåtande företaget som arbetsgivare när det inte längre har någon anställd personal.

Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen i arbetsgivardeklaration. Avregistreringsdagen framgår av Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Om du inte har betalat ut några löner anger du detta genom att fylla i noll (0) vid rutan "Summa arbetsgivaravgifter" samt noll (0) i rutan "summa avdragen skatt".

Avsluta momsregistrering

När det överlåtande företagets momspliktiga verksamhet upphör ska du avregistrera företaget från moms.

Du redovisar momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen i momsdeklarationen. Avregistreringsdagen framgår av Skatteverkets meddelande om avregistrering. Använder du dig av bokslutsmetoden ska redovisning av moms på fordringar och skulder göras i sista momsdeklarationen.

Har du ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Till sidans topp

Ändra adress

Har du anmält särskild skatteadress och/eller besöksadress till Skatteverket ska du begära att Skatteverket tar bort adresserna när du säljer verksamheten, så att posten kommer till dig.

Till sidans topp

Avregistrera e-tjänster och ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt dig via Skatteverkets e-tjänster? Om du inte länge vill att behörigheten ska gälla ska du anmäla till Skatteverket att personen ska avregistreras.

Avregistrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter för att avregistrera ditt enskilda företag från F-skatt, moms, som arbetsgivare och ändra uppgifter.
Skatteverkets information och blanketter

Bolagsverkets blankett Avregistrering (nr 910)

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.