Avregistrera enskild näringsverksamhet vid generationsskifte

Sidan blev senast uppdaterad:

När du överlåter din verksamhet behöver du göra vissa avregistreringar. Dessa gör du enklast i våra e-tjänster. Du ska bland annat avregistrera företaget, avregistrera dig som arbetsgivare samt begära att F-skattgodkännandet återkallas.

Om du överlåter näringsverksamheten genom generationsskifte och vill ändra innehavare hos Bolagsverket, kan du inte anmäla detta när du är inloggad i e-tjänsten. För att ändra innehavare ska du använda dig av Bolagsverkets blankett. Har du anmält en ny innehavare av näringsverksamheten kommer hen att registreras med sitt personnummer för företagsnamnet och för detta tar Bolagsverket en registreringsavgift. 

Ladda ner blanketten Ändra enskild näringsidkare från Bolagsverket (pdf)

Att anmäla en avregistrering av företaget kostar ingenting. När Bolagsverket har avregistrerat företaget får du ett registreringsbevis där du ser vilket datum företaget avregistrerades. 

 

Återkalla F-skatt när försäljningen upphör

När du inte längre säljer varor eller tjänster ska du begära att ditt godkännande för F-skatt återkallas.

Avregistrera det överlåtande företaget som arbetsgivare

Du ska avregistrera det överlåtande företaget som arbetsgivare när det inte längre har någon anställd personal.

Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen i arbetsgivardeklaration. Avregistreringsdagen framgår av Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Om du inte har betalat ut några löner anger du detta genom att fylla i noll (0) vid rutan "Summa arbetsgivaravgifter" samt noll (0) i rutan "summa avdragen skatt".

Avregistrera det överlåtande företaget från moms

När det överlåtande företagets momspliktiga verksamhet upphör ska du avregistrera företaget från moms.

Du redovisar momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen i momsdeklarationen. Avregistreringsdagen framgår av Skatteverkets meddelande om avregistrering. Använder du dig av bokslutsmetoden ska redovisning av moms på fordringar och skulder göras i sista momsdeklarationen.

Har du ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Ta bort särskild skatteadress och besöksadress vid generationsskifte

Har du anmält särskild skatteadress eller besöksadress till Skatteverket ska du begära att Skatteverket tar bort adresserna, så att posten kommer till dig.

Avanmäl ditt kassaregister hos Skatteverket

När du avregistrerar ditt företag ska du även avanmäla ditt kassaregister. Det gör du i e-tjänsten Kassaregister på Skatteverkets webbplats.

E-tjänsten Kassaregister hos Skatteverket

Avregistrera ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt dig via Skatteverkets e-tjänster? Om du inte länge vill att behörigheten ska gälla ska du anmäla till Skatteverket att personen ska avregistreras.

Avregistrera ombud via e-tjänsten hos Skatteverket

Avregistrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter för att avregistrera ditt enskilda företag från F-skatt, moms, som arbetsgivare och ändra uppgifter.

Avsluta enskild näringsverksamhet hos Skatteverket 

Kom ihåg att du kan behöva meddela fler myndigheter att du avslutar din verksamhet, om du tidigare registrerat verksamheten hos dem.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp