Konkurs av enskild näringsverksamhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Du kan begära din verksamhet i konkurs om du inte längre kan betala verksamhetens skulder. Beslut om konkurs fattas av tingsrätten, som utser en konkursförvaltare.

Om du inte kan betala skulderna i din verksamhet och inte kommer att kunna betala dem under en längre period kan du ansöka om att tingsrätten försätter dig i konkurs. Konkurs innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av alla skulder som företaget har. Företaget som har satts i konkurs kallas gäldenär och den som har någonting att fordra kallas borgenär.

Om din enskilda näringsverksamhet går i konkurs blir du själv personligen ansvarig för skulderna fram till dess att rätten att kräva in dem upphör.

Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i konkursboet. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om egendomen ska säljas direkt.

Till sidans topp

Sedan beslutet om konkurs har meddelats

  • får du inte själv bestämma över din egendom
  • får du inte driva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet under konkursen
  • står du kvar som ägare till din egendom
  • är du skyldig att redovisa och betala skatt på all inkomst fram till konkursbeslutet.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp