Redovisning vid konkurs av aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen i samband med konkurs. Det gäller bland annat redovisning av inkomster och återföring av fonder.

Du som företrädare för bolaget ska lämna arbetsgivardeklarationer och kontrolluppgifter fram till beslut om konkurs. Det är vanligt att konkursförvaltaren tar över det ansvaret, men ni måste komma överens om detta tillsammans i sådana fall. Konkursförvaltaren är bara skyldig att lämna arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter för de ersättningar som konkursboet betalat ut.

Bolagets inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration ska lämnas ända fram tills bolaget är avregistrerat, oavsett om det finns några inkomster att redovisa eller inte. Det är bolagets företrädare som ansvarar för att inkomstdeklarationen lämnas in, inte konkursförvaltaren. Det gäller både för tiden före konkursens början och under konkursen.

Inkomster som ska beskattas under konkursen

Utgångspunkten är att bolaget är skyldigt att betala skatt för alla sina inkomster. Det gäller även då bolaget är försatt i konkurs.

Om bolaget har inkomster det ska skatta för under konkursen ska de redovisas på vanligt sätt i deklarationen. Det gäller exempelvis om bolaget är fastighetsägare. Då ska bolaget betala fastighetsskatt så länge bolaget äger fastigheten. Andra exempel på inkomster som ska tas upp till beskattning är kapitalvinst på fastighet som konkursboet har sålt och fordringar som fakturerats av konkursförvaltaren.

Fonder

Vid konkurs ska periodiseringsfonder och ersättningsfonder återföras till beskattning. Det innebär att det återförda beloppet ska tas upp som en intäkt vid taxeringen för det beskattningsår då konkursen meddelades.

Delägares inkomstdeklaration

Aktierna anses avyttrade den dag bolaget försatts i konkurs, alltså vid konkursutbrottet. Kapitalförlusten på kvalificerade andelar redovisas på Skatteverkets blankett K10.

Ladda ner Skatteverkets blankett K10

Skattekontot

Skattekontot påverkas inte av att bolaget är i konkurs. Däremot kommer skattekontoutdragen att skickas till konkursförvaltaren fram tills att konkursen är avslutad.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp