Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till innovationer, nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion.

Sidan blev senast uppdaterad:

Små och medelstora företag som har förutsättningar för att växa på en större marknad och stärka sin konkurrenskraft kan ansöka om olika typer av företagsstöd, t ex affärsutvecklings- och internationaliseringscheckar, konsultcheckar, FoU-checkar, regionalt bidrag till företagsutveckling m fl

Kontakta oss

Visste du att du kan få kostnadsfri rådgivning i din region?

Samlad service och information från flera myndigheter på samma plats.
Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag.