Västra Götalandsregionen

Sidan blev senast uppdaterad:

Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till innovationer, nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion.

Små och medelstora företag som har förutsättningar för att växa på en större marknad och stärka sin konkurrenskraft kan ansöka om olika typer av företagsstöd, t ex affärsutvecklings- och internationaliseringscheckar, konsultcheckar, FoU-checkar, regionalt bidrag till företagsutveckling m fl

Kontakta oss