Svinesundskommittén

Sidan blev senast uppdaterad:

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland med syfte att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Gränsregionens alla möjligheter

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete med tydligt utvecklingsfokus. Svenska och norska kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland, bildar tillsammans en intressant gränsregional miljö där potentialen för innovationer och utveckling är riktigt stor inom en rad områden. Kommitténs uppdrag är att bygga ännu starkare samarbeten mellan företag, akademi och andra offentliga aktörer, just för att boosta utvecklingen och ta vara på gränsregionens alla möjligheter. Arbetet utgår från fyra fokusområden: blå och grön tillväxt, hållbar turism samt gränshinder/gränsmöjligheter.

 

Blå tillväxt

Mellan Oslo och Göteborg där Svinesundsregionen ligger finns kustnära fiske, stora fiskberedningsindustrier, Sveriges största hamn, marina nationalparker och marin turism samt en bred marin forskningskompetens vid universitet och forskningsstationer. Det här är förutsättningar som kan användas ännu bättre, inte minst genom att öka samarbetet mellan olika aktörer och över landsgränsen. Tre områden är speciellt intressanta för Svinesundskommitténs arbete: marina livsmedel, marin energi och marin bioteknik.

 

Turism/reiseliv

En av världens snabbast växande näringar, turism, har även stor betydelse för Svinesundsregionen. Kommittén arbetar just nu med att se hur turismen kan utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv och kopplas till regionens attraktiva men känsliga miljöer. Genom att stärka samarbetet inom gränsregionen stärks också erbjudandena som kan locka fler besökare till ett verkligt spännande område.

 

Grön tillväxt – skog

Gränsregionen har ett stort antal utpräglade skogskommuner. Här finns råvaran, skogen och ett näringsliv baserat på det som skogen ger. Detta skapar möjlighet att stärka marknaden för byggnationer med trä som råvara – och samtidigt vinna de viktiga miljömässiga fördelar som en ökad användning av trä skulle resultera i.

 

Gränshinder och gränsmöjligheter

Det starkaste argumentet för att lösa gränshinder är möjligheten till fler affärer. Och med affärer kommer jobben. För att företagare och anställda i Sverige och Norge ska se respektive grannland som en möjlighet för fler affärer eller ett nytt jobb måste formella och informella gränshinder lösas eller kommuniceras bort. Sveriges gränshinderarbete bedrivs idag inom det nordiska samarbetet, mellan nordiska regeringar och parlamentariker. Gränsregionernas roll är att identifiera och lyfta hinder, och vara pådrivare i lösningsprocessen. Vår gränsregion har bland annat stort fokus på att lyfta upp näringslivets gränshinder eftersom gränsen mellan Sverige och Norge också är EU:s yttre gräns.

minst

 

 

 

 

Kontakta oss