AB Svensk Exportkredit (SEK)

Sidan blev senast uppdaterad:

SEK erbjuder finansieringslösningar till svenska exportörer och deras kunder. SEK vänder sig i första hand till företag som omsätter minst 500 miljoner kronor och som har en exportanknytning i sin verksamhet.

Utlåning till svenska exportörer

Till svenska exportföretag och deras utländska dotterbolag kan SEK erbjuda lån i ett flertal olika valutor och löptider. Utlåningen är främst i svenska kronor, US-dollar eller Euro, men SEK erbjuder även ett flertal andra valutor.

Utlåning till köpare av svenska exportvaror (Internationella köpare)

SEKs utlåning till internationella köpare inkluderar exportkrediter, Customer Finance, Trade Finance och projektfinansiering

I samarbete med ett stort antal svenska och internationella banker tillhandhåller SEK exportkrediter till rörlig marknadsränta till köpare av kapitalvaror och tjänster.

SEK kan också erbjuda statsstödda exportkrediter med fast ränta, så kallad Commercial Interest Reference Rate (CIRR) som är ett kostnadsfritt räntelöfte som gäller i fyra månader från utställande. Ansökan om CIRR ska göras innan köpekontraktet tecknas.

Customer Finance är främst finansiering i form av leasing och avbetalningsköp för exportaffärer med kapitalvaror som säkerhet.

SEK kan även erbjuda finansiering av kundfordringar, vilket möjliggör längre kredittider för kunden och förbättrad likviditet för exportören. Finansiering av kundfordringar görs främst tillsammans med svenska och internationella affärsbanker som därigenom får tillgång till SEKs likviditet och riskkapacitet.

Projektfinansiering är ett alternativ till andra finansieringsformer och är ett viktigt instrument vid försäljning av projekt med svenskt exportinnehåll.

Mer information

Läs mer om SEK på vår webbplats www.sek.se.

Kontakta oss