Innovatum

Sidan blev senast uppdaterad:

Innovatum är en plats för personer att driva sitt företag under de första tre åren. Företaget får anpassad rådgivning och coachning, tillgång till kompetens inom t.ex. ekonomi och juridik, samt tillgång till nätverk och hjälp att hitta vägar till finansiering.

Innovatums inkubator är en plats där duktiga personer med nytänkande idéer får möjlighet att driva sitt företag under de första åren av utvecklingen. Här får företaget specialanpassat stöd genom rådgivning och coachning, tillgång till kompetens inom till exempel ekonomi och juridik, samt tillgång till många nätverk och hjälp att hitta vägar till olika typer av finansiering.

Du ingår även i ett värdefullt socialt sammanhang där du blir kontorsgranne med många andra duktiga företag som också är under utveckling med stora målsättningar. Det skapar förutsättningar för spännande samarbeten men innebär framförallt en härlig miljö att arbeta och driva ditt företag i.
Innovatums inkubator är offentligt finansierad och målet är att göra skillnad genom att skapa bästa förutsättningar för att företaget ska nå stark tillväxt och lyckas med sin affärsmodell och marknad i Sverige och internationellt.

INNOVATUMS FYRA STEG 

 1. Affärsidé 
  Du presenterar din idé för oss i ett dokument (cirka 2-3 sidor) genom att maila till någon i inkubator-teamet. Om affärsidén bedöms ha rätt förutsättningar träffas vi och diskuterar vidare.
 2. Bedömning 
  För att bli erbjuden plats i Innovatums inkubator bedöms affärsidén utifrån nytänkande/unikitet, skalbarhet, tillväxtpotential och internationella förutsättningar. Även personen (eller teamet) bakom idén bedöms utifrån sannolikheten att kunna genomföra affärsidén /-modellen. Om förutsättningarna totalt sett bedöms vara rätt erbjuds det plats i vår inkubator.
 3. Förinkubator 
  En testperiod som löper under 6 månader. Under denna period ska affärsplanen vidareutvecklas och företaget/projektet ska utvecklas mot expansion och marknad i samråd med inkubator-teamet.
 4. Inkubator 
  När de första sex månaderna går mot sitt slut görs en ny bedömning av affärsidén och personen (eller teamets) förutsättningar. Om utvecklingen bedöms gå åt rätt håll går företaget in i Innovatums inkubator där bolaget kan ha sin plats i upp till tre år under förutsättning att planen följs och att utvecklingen fortskrider. I samband med att företaget går in i inkubatorn ska det vara ett aktiebolag.

NÄRA MÅNGA ANDRA GRYMMA FÖRETAG

På Innovatum finns en våning med kreativa företag, grannar med varandra, från de som är gamla i gamet med många satsningar bakom sig till dem som driver företag för första gången. 

Det är företag inom webb, app, design, musik, film, energi- och miljöteknik, produktionsteknik och media. Allt i en salig men härlig blandning. Sammanhanget är allt, särskilt om du är ett mindre företag (även om planen är att bli storskalig långt utanför Sverige). Det är då det händer på riktigt, då det går att jobba stenhårt, då det blir kul och då man lyckas.

Gemensamt för alla bolag i Innovatums inkubator är strävan efter affärsmässig framgång. På vägen dit kan det vara många misslyckanden att lära av. Men med en bra affärsidé och mycket kämpande kommer man dit förr eller senare, när allt blir rätt och världen ligger för ens fötter.

DU FÅR ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS 

Inkubatorns roll är att stötta alla dessa företag och skapa rätt förutsättningar för att så många som möjligt ska nå så stor framgång och stark tillväxt som möjligt på alla plan.

När ett företag vill komma in i Innovatums inkubator bedöms affärsmodellen och personen (eller teamet) utifrån bland annat unikitet/nytänkande, skalbarhet, tillväxtpotential och internationella förutsättningar. Om detta uppfylls erbjuds företaget plats i vår inkubator upp till tre år. 

Att vara en del av Innovatums inkubator betyder, förutom att få vara en del av det värdefulla sammanhanget och nära många andra bra företag, även att få tillgång till olika typer av kompentens som ekonomi och juridik, samt tillgång till många nätverk och att hitta rätt vägar till olika typer av finansiering. 

Vårt mål är att göra skillnad och att skapa bästa förutsättningar för att företaget ska nå stark tillväxt och lyckas i Sverige och internationellt.

ALLT DETTA INGÅR

KOMPETENS

 • Aktiv coachning av inkubator-teamet utifrån en lång och bred företagserfarenhet.
 • Ekonomisk rådgivning kopplad till bokföring och redovisning.
 • Stöd genom extern expertkompetens i vissa enskilda frågor (till exempel juridik och ekonomi)
 • Relevanta workshops och utbildningar.
 • Gemensamma aktiviteter (sälj, marknad etcetera)

INFRASTRUKTUR

 • IT-struktur: fiberbredband, backupsystem, support, skrivare, scanner etcetera.
 • Konferenslokaler och modern utrustning.
 • Receptionist och entré/lobby (posthantering och box med mera).
 • Kök och diverse moderna gemensamhetslokaler.
 • Produktionsteknisk verkstad.
 • Biosalong, RED-kamera, Ljud- och tekniksystem.

KONTOR

 • En en flexibel och modern arbetsplats att jobba från och driva sitt företag genom.
 • Alla runt-omkring-grejer ordnade (möbler, el, bredband etcetera).

SOCIALT

 • Sammanhanget att vara nära många andra duktiga företag i liknande situationer i vardagen.
 • En rad sociala aktiviteter under året som events, sammankomster, aktiviteter med mera.

KONTAKTER OCH NÄTVERK

 • Tillgång till Innovatums gemensamma nätverk; näringsliv, kommun, region, myndigheter, politik, universitet, forskning, innovationssystem.
 • Närhet till Innovatums projektarena med fler än 100 inblandade företag/aktörer varje år i olika utvecklingsprojekt.
 • Närhet till övriga inkubatorföretags kontakter och nätverk.

VÄGAR TILL KAPITAL

 • Diskussion kring möjlig finansiering för respektive affärsidé och företag: ALMI, Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket, Vinnova, Energimyndigheten, affärsänglar, banker etcetera.
 • Öppnar dörrar och matchmaking, skapar förutsättningar till en bra inledning i diskussionen med finansiärer genom vår djupa och mångåriga relation med olika finansieringsmöjligheter/aktörer (bidrag, lån, ägarkapital etcetera).
 • Rådgivande stöd (även pitchträning etcetera.) inför kapitalsök.

Kontakta oss