Industriell Dynamik

Sidan blev senast uppdaterad:

Industriell Dynamik är din enkla ingång till universitet, högskolor, forskningsinstitut och industriella utvecklingscenter. Årligen hjälper vi över 500 små och medelstora företag med teknik- och affärsutveckling.

Vi ger råd, löser problem och startar utvecklingsprojekt. Om du finns i Västra Götaland eller Halland kan du få upp till 8 timmars inledande support utan kostnad.

Genom Industriell Dynamik får du din egen kontakt med en företags-erfaren person som lyssnar på dig, hittar de experter du behöver, coachar och samordnar alla våra och andras erbjudanden. Snabbt och enkelt. En person du kan lita på och alltid återkomma till.

Vi hjälper till att utveckla ditt företag, dina innovationer, dina produkter och dina tjänster. Vi effektiviserar din tillverkning och dina processer. Vi ger dig omvärldsbevakning och hjälper dig med EU-ansökningar och regional/nationell finansiering. Vi ger råd om EU-direktiv, standarder, tullregler, export/import och patent. Vi testar och certifierar. Vi hittar dina agenter, leverantörer och andra affärspartner i Sverige och utomlands. Och mycket mer.

Några av våra specialområden

Organisations- och ledarutveckling, energieffektivisering, ekodesign, återvinning, sensorer, mikrovågsteknik, elektronikbyggsätt, optronik, e-hälsa, digitalisering, automation, livsmedel, förpackningar, ytkemi, korrosion och ytteknik, jordbruks-teknik, biomaterial, metaller, keramer, plast, textil, trä, komposit- och fibermaterial, fogning, formning, gjutning, 3D-additativ tillverkning, arbetsmiljö, IT- och elsäkerhet, brandskydd, samhällsbyggnad, hållbara transporter och drivmedel, trafiksäkerhet.

Kontakta oss