GU Ventures

Sidan blev senast uppdaterad:

GU Ventures bedriver inkubator- och investeringsverksamhet och utvecklar kunskapsintensiva bolag med koppling till Göteborgs universitet.

GU Ventures vänder sig till dig som har en anknytning till Göteborgs universitet och som har en idé som du vill förverkliga.

Vi erbjuder en process för att verifiera idéer kommersiellt och utveckla dem till livskraftiga verksamheter. Det gör vi genom vår affärsutvecklingsmetodik, finansiering, kompetensutveckling, samt nätverk och industrikontakter, där en affärsutvecklare hos oss tillsammans med dig sätter ramarna och jobbar mot upp satta mål.

Vår målsättning är att ta tillvara kreativiteten inom universitetet genom att sammanföra den med affärsvärlden.

Verifieringsarbetet, Verifiering för Tillväxt (VFT), görs tillsammans med Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet på uppdrag av VINNOVA. Ett urval av idégivarna inbjuds efter framgångsrik verifiering att fortsätta arbeta med GU Ventures, eller rekommenderas att tänka igenom sin idé ett varv till eller vända sig till andra aktörer för fortsatt utveckling som bättre passar deras behov.

Inkubationsprocessen

Vi bedriver utveckling av både projekt och bolag. Du får tillgång till inkubationsstödet vart än vi väljer att lokalisera projektet eller bolaget. Det stöd som ges är alltifrån idéutveckling, IP skydd, uppstart av bolag, uppbyggande av organisation, projekt- och affärsplan, affärsmodellering, mm, till aktivt deltagande i arbetet att attrahera nya delägare.

Vi erbjuder färdigmöblerade kontorsytor i startfasen samt kringtjänster såsom administration, bokföring, redovisning, marknadsföring, IP och juridik.   

Sedan 2003 ingår GU Ventures i det regionala inkubatornätverk inom Västra Götalandsregionen samt i det nationella inkubatorprogrammet inom ALMIs regi ihop med många andra inkubatorer, vilket bidrar till att vi kontinuerligt utvecklar och kvalitetssäkrar våra egna processer. Vi deltar även själva i kompetensutvecklingsprogram, för att utveckla våra arbetsmetoder.

Investeringsprocessen

GU Ventures har ett eget såddkapital att investera i tidiga faser. Vi kan investera mot en ägarandel i projekt eller bolag.

Holdingbolagsverksamhet

För att hantera kunskapstillgångar inom akademin, har den svenska staten bildat och utsett GU Ventures för att äga och förvalta för universitetet strategiska verksamheter. Dessutom arbetar GU Ventures i nära samarbete med Göteborgs universitet för att driva innovationsarbetet och utveckla

Kontakta oss