Göteborgs Uppfinnareförening

Sidan blev senast uppdaterad:

Ger råd och stöd i hela ideutvecklingsprocessen, från idé till marknad

Göteborgs Uppfinnareförening är en idell förening som skapar förutsättningar för medlemmar att komma framåt i idéutvecklingsprocessen, för att på bästa sätt kunna nå marknaden med sin uppfinning.Verksamheten består av kunskapshöjande insatser såsom föredrag, seminarier, kurser, mentorprogram, företagsbesök, idédiskussioner, nätverkande och samverkan med både företag och andra organisationer.

Kontakta oss