Göteborgs Uppfinnareförening

Göteborgs Uppfinnareförening

Ger råd och stöd i hela ideutvecklingsprocessen, från idé till marknad

Sidan blev senast uppdaterad:

Göteborgs Uppfinnareförening är en idell förening som skapar förutsättningar för medlemmar att komma framåt i idéutvecklingsprocessen, för att på bästa sätt kunna nå marknaden med sin uppfinning.Verksamheten består av kunskapshöjande insatser såsom föredrag, seminarier, kurser, mentorprogram, företagsbesök, idédiskussioner, nätverkande och samverkan med både företag och andra organisationer.

Kontakta oss

Visste du att du kan få kostnadsfri rådgivning i din region?

Samlad service och information från flera myndigheter på samma plats.
Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag.