Creative Cluster

Sidan blev senast uppdaterad:

En hub för innovationer och affärsutveckling inom kreativa och kulturella näringar

Creative Cluster är ett forum där människor från kreativa och kulturella näringar möts och diskuterar nya former för samarbeten. Utgångspunkten är kunskapen om att dessa näringar inte bara själva genererar stora värden för människa och samhälle, utan att de även är nödvändiga drivkrafter för andra branscher och industrier. Vad vore exempelvis en bil utan dess design, varumärke och marknadsföring? Vision
Connecting Business
Mission
Creative Cluster ska genom att främja multidisciplinärt samarbete fungera som ett nätverk och en mötesplats för att ge befintliga företag och nyetableringar inom kreativa och kulturella näringar i Borås Stad möjlighet att utvecklas. 

Kontakta oss