Creative Cluster

Creative Cluster

En hub för innovationer och affärsutveckling inom kreativa och kulturella näringar

Sidan blev senast uppdaterad:

Creative Cluster är ett forum där människor från kreativa och kulturella näringar möts och diskuterar nya former för samarbeten. Utgångspunkten är kunskapen om att dessa näringar inte bara själva genererar stora värden för människa och samhälle, utan att de även är nödvändiga drivkrafter för andra branscher och industrier. Vad vore exempelvis en bil utan dess design, varumärke och marknadsföring? Vision
Connecting Business
Mission
Creative Cluster ska genom att främja multidisciplinärt samarbete fungera som ett nätverk och en mötesplats för att ge befintliga företag och nyetableringar inom kreativa och kulturella näringar i Borås Stad möjlighet att utvecklas. 

Kontakta oss

Visste du att du kan få kostnadsfri rådgivning i din region?

Samlad service och information från flera myndigheter på samma plats.
Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag.