Connect Sverige Region Väst

Connect Sverige Region Väst

Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag och därigenom ökar antalet arbetstillfällen i Västsverige. Vi skapar tillväxt.

Sidan blev senast uppdaterad:

Connect vänder sig till bolag som befinner sig i kommersialiserings- och uppskalningsfas. De utmaningar som Connects tillväxtprogram adresserar är b la kapitalanskaffning, expansion, ägarskifte, nya marknader och organisationsförändringar. Sedan start 1999 driver Connect affärsängelsnätverk där bolag som söker kapital får möjlighet att pitcha för nätverket.

Vi vänder oss till:

  • Startups
  • Etablerade små och medelstora företag
  • Affärsänglar och andra investerare

Kontakta oss

Visste du att du kan få kostnadsfri rådgivning i din region?

Samlad service och information från flera myndigheter på samma plats.
Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag.