Connect Sverige Region Väst

Sidan blev senast uppdaterad:

Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag och därigenom ökar antalet arbetstillfällen i Västsverige. Vi skapar tillväxt.

Connect vänder sig till bolag som befinner sig i kommersialiserings- och uppskalningsfas. De utmaningar som Connects tillväxtprogram adresserar är b la kapitalanskaffning, expansion, ägarskifte, nya marknader och organisationsförändringar. Sedan start 1999 driver Connect affärsängelsnätverk där bolag som söker kapital får möjlighet att pitcha för nätverket.

Vi vänder oss till:

  • Startups
  • Etablerade små och medelstora företag
  • Affärsänglar och andra investerare

Kontakta oss