Chalmers Innovationskontor

Sidan blev senast uppdaterad:

Chalmers Innovationskontor erbjuder alla anställda och studenter vid Chalmers stöd i frågor som rör innovation och nyttiggörande av forskning och dess resultat. Vi hjälper så väl enskilda individer som forskargrupper, institutionsledningar och centrumbildningar.

För dig som arbetar eller studerar vid Chalmers

Chalmers Innovationskontor arbetar med att ge stöd till enskilda forskare och forskningsverksamheter i frågor som rör innovation och nyttiggörande. Vårt mål är att hjälpa till med att effektivisera nyttiggörandet av akademisk forskning och därmed bidra till att skapa värden för samhälle och näringsliv. Detta omfattar även rådgivning till lärosätesledningen.

På Innovationskontoret får du professionell, kostnadsfri vägledning och rådgivning i processen från forskningsresultat till samhällsnytta. Stödet omfattar rådgivning kring nyttiggörande i många olika former:

  • Verifiering av behov och genomförbarhet
  • Patentering och licensiering
  • Samverkan med externa parter
  • Strategier för nyttiggörande
  • Rådgivning kring finansiering
  • Kontakter och nätverk

Innovationskontoret ger vägvisning i innovationssystemet och hjälper till med att kanalisera det stöd som erbjuds även av andra aktörer. I uppdraget ingår även att stödja andra lärosäten i regionen som inte har fått särskilda medel för Innovationskontor.

Kontakta oss