Chalmers Industriteknik

Sidan blev senast uppdaterad:

Via ny teknik skapar vi affärsnytta för våra kunder och partners, till gagn för företagens och samhällets konkurrenskraft och tillväxt – för att på så sätt bidra till en hållbar framtid.

I egenskap av stiftelse saknar vi formell ägare och vår verksamhet styrs av en stiftelsestadga som klargör vårt ändamål:

  • Forskning och utveckling för industrin på kommersiella villkor
  • Stärka Chalmers band med näringslivet
  • Vara den kommersiella ingången till Chalmers gällande företagsnära utvecklingsuppdrag.
     

Kontakta oss