BRG Enterprise Europe Network

Sidan blev senast uppdaterad:

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag vid export eller internationalisering, och hjälper till att hitta rätt affärs-, teknik- eller forskningskontakter i Europa och världen. 3000 medarbetare på 600 kontor, redo att stötta dig!

Ta steget ut på den europeiska marknaden

Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfri information och rådgivning till små och medelstora företag vid internationalisering, och hjälper till att hitta rätt affärs-, teknik-  eller forskningskontakter i Europa och världen.

Information och rådgivning

Enterprise Europe Network hjälper dig med information och rådgivning om EU-regler, EU-finansiering, import och export. Vi svarar på frågor om finansiering, immaterialrätt, CE-märkning och handel.

Internationella affärspartners

Enterprise Europe Network hjälper dig att hitta internationella affärspartners. Vi har en stark lokal förankring och tillsammans med våra kollegor hjälper vi dig att komma i kontakt med potentiella samarbetspartners. Vi hjälper dig att hitta återförsäljare, distributörer och agenter, produktionssamarbeten samt partners till forskningsprojekt och tekniksamarbeten.

Innovationscoachning

Enterprise Europe Network erbjuder service och hjälp med att stärka ditt företags innovationsförmåga. Vi ger stöd till dig som vill utveckla dina affärsidéer. Vi hjälper dig med analys av ditt företag och coachning av innovationsspecialist, senior rådgivare vid innovationsutveckling och att hitta EU-finansierat innovationsstöd.
Välkommen att kontakta oss!
Telefon: 031-367 61 26
enterpriseeurope@businessregion.se

Här hittar du information om Enterprise Europe Network på EU-nivå.
http://een.ec.europa.eu/
Här hittar du information om Enterprise Europe Network i Sverige.
http://www.enterpriseeurope.se/

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag. Nätverket representeras av drygt 600 organisationer i ett 60-tal länder. Tillväxtverket är nationell koordinator och huvudfinansiär av verksamheten i Sverige.

Kontakta oss