Almi Företagspartner Väst AB

Almi Företagspartner Väst AB

Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

Sidan blev senast uppdaterad:

Med Almi ökar möjligheterna att nå framgång och tillväxt

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi investerar riskkapital när företagen har stor tillväxtpotential, en skalbar affärsidé och är i en tidig utvecklingsfas. 

 

 

Kontakta oss

Visste du att du kan få kostnadsfri rådgivning i din region?

Samlad service och information från flera myndigheter på samma plats.
Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag.