Almi Företagspartner Väst AB

Sidan blev senast uppdaterad:

Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

Med Almi ökar möjligheterna att nå framgång och tillväxt

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi investerar riskkapital när företagen har stor tillväxtpotential, en skalbar affärsidé och är i en tidig utvecklingsfas. 

 

 

Kontakta oss