Team Mid Sweden

Sidan blev senast uppdaterad:

Här i Västernorrland har vi en samverkansgrupp som vi kallar Team Mid Sweden. Syftet är att samla aktörer i vårt län, som kan vara till fördel för de företag som vill nå internationell marknad. Vi vill skapa tillgänglig enkelhet - en väg in till kunskap och kontakter.

Team Mid Sweden består av de nedan angivna sju aktörerna - vill du veta mer om export och handel över gränserna, som ett led i ditt företags tillväxt och dina affärer? Då är du varmt välkommen att kontakta någon av oss. Med vår samlade kompetens och breda erfarenhet är vi redo att ge dig stöttning och hjälpa dig att hitta svar på dina frågor och skapa kontakter som kan leda dig vidare.

Almi Företagspartner Mitt AB Västernorrland

Vi investerar i framtida tillväxt. För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. På Almi kan vi det här med tillväxt och företagande.

Almi Företagspartner Mitt AB Västernorrland

BizMaker

BizMaker är en regional företagsinkubator i Västernorrland. Vi erbjuder affärsutvecklingsstöd och en effektiv process för dig som vill växa. Har du en idé eller ett företag som du vill utveckla? Har du drivkraft och ambitioner? Hos oss hittar du energi, kunskap och nätverk så att dina affärer kan växa sig starkare.

BizMaker

Business Sweden

Vill du nå din fulla internationella potential? Vi finns på plats nära dig i Västernorrland och på över 50 av världens mest intressanta marknader.

Business Sweden

Enterprise Europe Network

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag vid export eller internationalisering, och hjälper till att hitta rätt affärs-, teknik- eller forskningskontakter i Europa och världen. 3000 medarbetare på 600 kontor, redo att stötta dig!

Enterprise Europe Network

Exportkreditnämnden

Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering i samband med export? Vi stöttar även underleverantörer till exporterande företag.

Exportkreditnämnden

Handelskammaren Mittsverige

Handelskammaren Mittsverige är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation. Vi är också en av elva regionala handelskamrar i Sverige. Dessutom ingår vi i ett globalt nätverk av ca 12 500 Handelskamrar över hela världen. Vi är med och driver opinionsbildningen på lokal, regional, nationell och internationell nivå och är näringslivets röst gentemot politiker, myndigheter och offentlig sektor i Jämtlands och Västernorrlands län.

Handelskammaren Mittsverige

Region Västernorrland

Region Västernorrland hanterar företagsstöd - som handlar om att små och medelstora företag kan söka om finansiering för del av sin investering som görs för att utveckla företaget och skapa tillväxt.

Region Västernorrland

Svensk Exportkredit

SEK, Svensk Exportkredit, har en affärsidé: att låna ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands. Vårt uppdrag är att på kommersiellt och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring. 

Svensk Exportkredit

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp