Steps to Export Värmland

Sidan blev senast uppdaterad:

Vill du växa på en global marknad? Regional exportsamverkan Värmland erbjuder programmet Steps to Export Värmland som gör dig och ditt företag väl förbereda för att börja sälja utomlands.

För mindre företag kan steget kännas stort från att vilja växa internationellt till att faktiskt göra det. Vägen dit kan se olika ut beroende på erfarenheter och kunskaper sedan tidigare. Genom Steps to Export Värmland erbjuder vi värdefull kunskap och bättre förutsättningar för en framgångsrik exportsatsning. 

Det här får du under programmet 

  • Kunskap inom internationell affärsutveckling 
  • Individuell coaching för att göra en exportplan till ditt företag 
  • Tillgång till expertis från flera organisationer. 
  • Hjälp att planera en exportinriktad aktivitet, till exempel mässdeltagande. 
  • Efter programmet har du en exportplan att arbeta vidare utifrån. 

Vem kan delta?   

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Värmland med vilja, intresse och ambition att etablera sig på nya exportmarknader. Målgruppen är företag som vill ta steget ut på en ny marknad alternativt växa på fler marknader.   

Rådgivare och kursledare 

Regional exportsamverkan Värmland håller i programmet. Regional exportsamverkan Värmland är flera samverkande aktörer som på olika sätt stöttar företag som vill börja exportera. Träffarna och coachningen leds av rådgivare från de olika organisationerna som ingår i samverkan. 

Organisationerna i Regional exportsamverkan Värmland

Om programmet   

Steps to Export är ett verktyg som är framtaget av Business Sweden för att förbereda svenska företag som vill börja exportera eller är i ett tidigt skede i sin exportsatsning. Studier visar att företag som deltagit i Steps to Export i snitt har 11 procent högre exportomsättning än de som inte gjort det. Programmet är uppdelat i fem olika moduler och inleds med en kickoff. Modulerna innehåller teman och verktyg som marknadsprioritering, säljargument, att välja rätt distributör, samarbetspartners, avtal, exportkalkyl och finansiering med mera.   

Under programmet träffas vi vid fem tillfällen om tre timmar vardera. Under första träffen kommer vi att gå igenom process, upplägg och behovsanalys. Träffarna genomförs i Karlstad med cirka en månads mellanrum.

Däremellan planerar vi in individuella coachmöten, där vi har möjlighet att fördjupa oss i just dina frågeställningar. Målet med processen är att varje företag arbetar fram sin egen exportplan och planerar en konkret exportinriktad aktivitet.   

Observera att programmet har begränsat antal platser. 

Träff 1: Val av marknad  

Vilka marknader är intressanta? Vilka produkter/tjänster är intressanta att exportera?  

Träff 2: Säljargument  

Konkurrensanalys. Hur ser säljargumenten ut? Sätta rätt pris internationellt.  

Träff 3: Att välja distributör  

Hitta distributör, samarbetspartners. Upprätthålla goda relationer. Skriva avtal.  

Träff 4: Exportkalkyl/finansiering  

Gör kalkylen för exportsatsningen. Hur ska den finansieras?  

Träff 5: Exportplan  

Deltagarna presenterar sin exportplan. 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp