Mötesplatser och nätverk

Sidan blev senast uppdaterad:

För att hitta ny inspiration, nya samarbeten och nya kunder kan det vara en god idé att besöka andra sammanhang än de du vanligtvis rör dig i.

r har vi samlat mötesplatser, nätverk och kluster inom olika branscher och kommuner, för att tipsa dig var du kan vända dig för nya, givande intryck och kontakter.

Hela Värmland Kil 
Arvika Kristineman
Eda Munkfors
Filipstad Storfors
Forshaga Sunne
Grums Säffle
Hagfors Torsby
Hammarö Årjäng
Karlstad  

Hela Värmland

Compare 

Compare är en klusterorganisation bestående av cirka 100 ICT-företag (Information, Communication, Technology) i Värmland. De är en resurs för företag och organisationer som sätter tillväxt i fokus och vill få regionens företag att växa och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik. 

Svensk Form Värmland 

Svensk Form Värmland är ett designnätverk för värmländsk formgivning och design. 

Företagarna Värmland 

Företagarna Värmland skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Handelskammaren Värmland 

Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. De arbetar för att utveckla det värmländska näringslivet. Tillsammans med medlemsföretagen skapar de ökad tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet i regionen.

LRF Värmland och LRF Ungdomen

LRF Värmland (Lantbrukarnas Riksförbund) jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

Marknadsföreningen Värmland 

Inspireras, nätverka, vägleds, informeras, driv och skapa förutsättningar tillsammans med andra medlemmar och övriga partners, när det handlar om marknadsföring och kommunikation. Läs mer om Marknadsföreningen Värmland.

Nifa 

Som matföretagare får du via Nifa tillgång till en rad aktiviteter som syftar till företags- och branschutveckling och hjälp med kontakter till företagsstödjande aktörer.

Paper Province 

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skoglig bioekonomi i Värmland med omnejd. På uppdrag av medlemsföretagen arbetar de med innovation & utveckling, kompetensförsörjning, mötesplatser, internationalisering och marknadsföring.

Skogskvinnorna 

Skogskvinnorna är en förening för kvinnor som äger skog eller verkar i skogsnäringen i Värmland.

Svenskt näringsliv Värmland 

Svenskt näringsliv Värmlands medlemsorganisation med företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som i gemenskap ska leda Sverige till ökat välstånd genom olika insatser, opinionsbildningar och kunskapsspridning.

 

Arvika

Aktiva Arvika 

Arvikas centrumförening som arbetar för att få en långsiktig och medveten utveckling av handeln i Arvika. Föreningen är ett samarbete mellan näringen, fastighetsägare och Arvika Kommun.

Arvika Innovation Park

Arvika Innovation Park invigs 24 januari 2019.

 

Arvika Näringslivscentrum 

På Arvikas näringslivscentrum finns det du behöver för att etablera företag, ordna utbildningar och konferenser eller ha lagerlokal.

Edane företagarförening 

Företagarförening Edane arbetar med utbyte av erfarenheter och för att hitta nya samarbeten för att på så vis skapa en hållbar, långsiktig utveckling för Edanebygden.

Företagarna Arvika 

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagskvinnorna i Arvika (FIA)

FIA är ett nätverk av kvinnor som antingen driver ett eget företag eller som brinner av företagarfrågor av olika slag i Arvika.

Glava Energy Centre 

Här samverkar olika aktörer för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi. Syftet är att verka för hållbara energilösningar och bättre energiutnyttjande i smarta gränsöverskridande lösningar. Läs mer om Glava Energy Centre.

Gunnarskogs Bygdelag 

Gunnarskogs Bygdelag Vill ta vara på det som är bra och utveckla det som kan förbättras Gunnarskog genom bland annat aktiviteter, marknadsföring och samarbeten.

Handelskammarens lokalavdelning i Arvika/Eda

Lokalavdelningen i Arvika/Eda verkar för ett ökat och närmare samarbete mellan företagen och kommunen och här arbetar man med lokala frågor. Fokus ligger på att nätverka och att dela erfarenheter med andra företag på orten och i Värmland.

LRF Arvikabygden 

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Brunskog-Mangskog

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Glava-Stavnäs-Högerud  

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

Nyföretagarcentrum Arvika Eda

Nyföretagarcentrum Arvika Eda erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning för dig som funderar på att starta, precis har startat eller funderar på ditt nästa steg som företagare. https://www.facebook.com/nyforetagarcentrum.arvika/?

 

Privatinvesterare i Arvika (PIA)

PIA är ett nätverk som träffas regelbundet och investerar i tidigt skede i affärsidéer med potential till kraftig tillväxt. De lokala bankerna är med och stödjer samt olika regionalt engagerade verksamheter bidrar med kunskap, kapital och idéer in i nätverket. Målsättningen är att bidra till fler växande företag med en lokal/regional anknytning.

Rotary Arvika

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

 

Eda

Edamer

Edas kvinnliga företagarnätverk. Visionen är att främja kvinnliga företagare genom samarbete och utbildning.

Eda Näringslivsförening 

En ekonomisk förening av och för näringsidkare i Eda Kommun. Tillsammans vill de främja samverkan och förbättra näringslivsklimatet i Eda Kommun och på så sätt skapa större tillväxt.

Fredsparken Morokulien

Fredsparken Morokulien är en svensk-norsk mötesplats med en aktiv stämma för fred och försoning mellan människor och folkgrupper i hela världen. Föreningen består av medlemmar i Sverige och Norge.

Handelskammarens lokalavdelning i Arvika/Eda 

Lokalavdelningen verkar för ett ökat och närmare samarbete mellan företagen och kommunen och här arbetar man med lokala frågor. Fokus ligger på att nätverka och att dela erfarenheter med andra företag på orten och i Värmland.

LRF Eda-Kölabygden

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

Eda-Eidskog Rotary

Lokal svensk-norsk Rotary-förening. Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

 

Filipstad

Centrumföreningen Attraktiva Filipstad

Centrumföreningen attraktiva Filipstad är en förening som jobbar för att stärka Centrumkärnan. Centrumföreningen representeras av Svensk Handel, Fastighetsägarna, Kommunen och FFIS (en eventförening).

Filipstads Qvinnor (FQ)

FQ är en förening för kvinnor som är egna företagare eller har arbeten med ledande ställning i yrkeslivet i Filipstad med omnejd.

Företagarna Filipstad

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Nyföretagarcentrum Filipstad

Nyföretagarcentrum Filipstad erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning för dig som funderar på att starta, precis har startat eller funderar på ditt nästa steg som företagare. 

 

Rotary Filipstad

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

 

Forshaga

Företagarna Forshaga 

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

 

Grums

Företagarna Karlstad-Hammarö-Grums 

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Grumsföretagarna

Grumsföretagarna Tfn: 070-279 76 00. Ordförande Jan-Anders Andersson, Lekia.

 

Julianorna

Genom affärsnätverket Julianorna planeras och arbetas det för kompetensutveckling, mentorskap och motivation med mål att stärka kvinnor i sina verksamheter och på så sätt skapa tillväxt i en kommun med traditionellt manliga strukturer.

 

LRF Grums

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

 

Hagfors

Hagfors Innovation Park

Hagfors Innovation Park är en frizon för människor och idéer där vi tillsammans skapar vår morgondag!

 

Ekshärads Företagarförening 

Ekshärads Företagarförening är ett nätverk för utveckling och samverkan bland Ekshärads företag.

 

Hagfors Köpmannaförening

Hagfors Köpmannaförening, butiker i samverkan för att stärka den lokala handeln.

 

Näringslivsrådet

I näringslivsrådet jobbar företag och kommunen tillsammans för att stärka det lokala näringslivet. 

 

Besöksnäringen

Träffar där företag inom besöksnäringen träffas månadsvis för att finna samarbeten och hur man kan samverka ännu bättre. 

 

 

Hammarö

Centrumföreningen

Centrumföreningen  är en förening för centrumhandlarna och de anordnar olika event under året som Tassemarten, Höstlöv och Tomtensdag. De har medlemsmöten en gång i månaden och de vill verka för utveckling och ett levande centrum.

 

Karlstad

BNI Affärsnätverk 

Genom att vara affärspartner i ett team i BNI får du möjlighet till fler affärer, personlig utveckling, gemenskap och energi. Alla har ett kontaktnät av vänner, grannar, kollegor, leverantörer och samarbetspartners.

Centrum Karlstad 

Lokala näringsidkare, lokala fastighetsägare och Karlstad kommuns organisation som genom konkreta insatser aktivt verkar för att utveckla Karlstads centrum som den naturliga handels- och mötesplatsen i Värmland. Läs mer om Centrum Karlstad.

Företagarna Karlstad-Hammarö-Grums 

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Handelskammarens lokalavdelning i Karlstad

Lokalavdelningen verkar för ett ökat och närmare samarbete mellan företagen och kommunen och här arbetar man med lokala frågor. Fokus ligger på att nätverka och att dela erfarenheter med andra företag på orten och i Värmland.

Karlstad Innovation Park

Innovation Park hittar du nya kontakter i gemensamma nätverk lokalt, nationellt och globalt. Här finns kontorsplatser att hyra i ett sammanhang där entreprenörer, nystartade och etablerade, från flera olika branscher rör sig.

LRF Grava-Nor-Segerstad   

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Karlstadsbygdens

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Nyed

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Väse

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

Närverket Karlstad 

En effektiv lunchtimme för alla i näringslivet med mål om ökat samarbete mellan företag, föreningar och offentlig sektor som leder till tillväxt, trivsel och kontakter. Läs mer om Närverket.

 

Kil

Företagarna Kilsam 

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

LRF Fryksdalen 

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Kil

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

 

Kristinehamn

Företagarna Kristinehamn 

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Handelskammarens lokalavdelning i Kristinehamn  

Lokalavdelningen verkar för ett ökat och närmare samarbete mellan företagen och kommunen och här arbetar man med lokala frågor. Fokus ligger på att nätverka och att dela erfarenheter med andra företag på orten och i Värmland.

Omtänksamma Kristinehamn 

Omtänksamma Kristinehamn arbetar för ett mer levande och trevligare centrum, en aktiv samverkan mellan medlemmar (handlare, restauranger, övrig näring samt fastighetsägare)  och kommun samt för Kristinehamn som ett intressant besöksmål.

LRF Kristinehamnsorten

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Rudskoga

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Vike 

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Ölme

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

 

Munkfors

Företagarna Munkfors

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

LRF Ullerud-Ransäter 

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

Munkfors-Ransäter Näringslivsforum

Näringslivsforum är ett samarbete mellan kommunen och näringslivet. Detta för att skapa rätt förutsättningar för utveckling, tillväxt och för att alla verksamheter ska kunna vara ett bollplank med varandra.

 

Storfors

 

 

Sunne

Företagarna Sunne 

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Majorskorna 

Kvinnonätverk där nya kontakter skapas, du får stöd, inspiration, samarbetspartners, nya arbetstillfällen och nya idéer. Du får även möjlighet att påverka det lokala näringslivet.

Mitt Sunne 

Centrumörening bestående av medlemmar från kommunen, fastighetsägare och företagare. Företagarna kommer till större delen från handeln, men även från caféer, restauranger, boenden, banker och andra företag som ser nyttan med att Sunne har ett levande centrum.

LRF Fryksdalen

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Lysvik 

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Östra Ämtervik 

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

 

Säffle

Elsa - Ett Levande Säffle Attraherar 

Föreningen ELSA bygger på att närings- och föreningslivet tillsammans med kommunens politiker och tjänstemän ska samverka för att skapa förutsättningar för en aktiv, attraktiv och trygg kommun. Medlemmar är handel, fastighetsägare, besöksnäring, banker och föreningar i Säffle.

Företagarna Säffle 

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

LRF Säfflebygden

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Säffle Norra 

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Södra Näset 

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

Svensk handel 

Ett forum för dig som handlare för att få information om t.ex. hantering av rea, inventering, öppettider och snatterianmälan.

Säffleindustrins samarbetsgrupp 

I detta nätverk ingår 18 företag tillsammans med Arbetsförmedling, kommun och Teknikföretagen. Nätverket tar tillvara teknik- och industriföretagens frågor i kommunen.

Säffle näringslivsråd  

För att stärka näringslivets utveckling och tillväxt bildades Säffle Näringslivsråd i november 2009. I rådet ingår representanter för alla företagsgrupperingar, banker, arbetsförmedling samt politiker och tjänstemän i kommunen. Rådet har tagit fram en handlingsplan och arbetar med konkreta utvecklingsfrågor.

 

Torsby

Affärsnätverket Stjernorna 

Ett nätverk för företagarkvinnor och kvinnor i ledande ställning med 4-6 nätverksträffar per år.

Företagarna Torsby 

Lokalförening i Företagarna som skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. De verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Hovfjällsgruppen 

En ekonomisk förening som består av företag och organisationer med intresse att utveckla Hovfjällsregionen

LRF Fryksdalen  

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Älvdal 

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Övre Älvdal

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Östmark

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

Torsby Handel 

Den lokala föreningen för handelsföretag som anordnar olika events i Torsby centrum samt har gemensamt presentkort med mera.

iTorsby

Näringslivsföreningen iTorsby anordnar event m m. (Körs parallellt 2019 tillsammans med Torsby handel).

 

Årjäng

LRF Karlanda  

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

LRF Nordmarken  

Lokalavdelning för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) som jobbar för att vara en stark röst för det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den värmländska landsbygden.

Nordmarkens Näringsliv 

Nordmarkens Näringsliv skall vara den naturliga mötesplatsen för alla näringsidkare och alla branscher inom Årjängs kommun.

Hjälpte den här informationen dig?

Till sidans topp

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp