Vill du utveckla affärerna på den norska marknaden?

Grannlandet Norge rymmer stor potential men också flera utmaningar. 
Almi och Business Sweden erbjuder ett program som gör dig och ditt företag väl förberett att lyckas på norska marknaden, oavsett om du vill ta första steget in i Norge eller utveckla befintliga affärer ytterligare.

Om programmet

Exportprogrammet är uppdelat i olika steg och du får personligt stöd genom hela
processen, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas med
din export.

Så går det till

Programmet börjar med att se över ditt företags nuläge och behov. En diskussion förs om
företagets hållbarhetsarbete, något som blir allt viktigare för en framgångsrik export.
Detta gör du tillsammans med rådgivare från både Almi och Business Sweden.

Kommer du vidare i processen är nästa steg en validering som Business Sweden utför.
Valideringen hjälper dig att få en bättre inblick i några utvalda nyckelfrågor om
grundläggande förutsättningar på norska marknaden och om det finns hinder för en
etablering.

I nästa steg arbetar du tillsammans med Almi fram en Exportkalkyl. Kalkylen innehåller
förväntade kostnader och intäkter i samband med exportsatsningen. Du får en bild av
kapitalbehovet och simulerar även hur satsningen kommer att påverka företagets ekonomi på några års sikt. Därefter följer en genomgång av hur du lämpligast kan finansiera din satsning.

Några företag går vidare i processen och erbjuds en fördjupad marknadsaktivitet för att
få bättre inblick i specifika marknadsförutsättningar. Det kan exempelvis vara en mer
ingående marknadsundersökning eller konkreta kontakter och möten med potentiella kunder eller partners. Marknadsaktiviteten genomförs av Business Sweden.

Som avslutande del följer Almi och Business Sweden upp med en utvärdering och diskuterar företagets nästa steg.

Det här får du ut av programmet

- Coachning genom hela processen med erfarna rådgivare
- Stöd i att förbereda och planera din exportsatsning
- Hjälp att göra en exportkalkyl och hitta möjliga vägar till finansiering
- Möjlighet att få kontakt med potentiella kunder och samarbetspartners
- Insikt i norsk affärskultur

Vem kan delta?

Vi vänder oss till dig som vill etablera dig på norska marknaden för första gången eller utveckla dina befintliga affärer ytterligare.

Vi värdesätter om du arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor idag eller har ambitionen att jobba mer med dessa framöver. Ditt företag får inte ha fler än 250 anställda och en omsättning på max 50 miljoner euro. Ingår ditt företag i en koncern, får inte heller den totalt sett vara större än så.

Kostnad

Programmet är kostnadsfritt, förutom den del vi kallar för marknadsaktivitet. Den delen är
värderad till 120.000 kr, men erbjuds med upp till 75 % subvention. En styrgrupp beslutar om vilka företag som får subvention.

Anmäl ditt intresse

Vi vill gärna ha din intresseanmälan senast 30 september. Programmets start är individuell och anpassas efter ditt företags förutsättningar.

Observera! Det finns begränsat antal platser för både validering och marknadsaktivitet, därav gör en styrgrupp ett urval.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig!

Exportprogram Värmland är ett samarbete mellan Almi Värmland och Business Sweden med finansiering av Region Värmland och REACT-EU. Programmet kommer pågå 2021-2023.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig!

Almi Värmland

Peter Liljekvist
Rådgivare
+46 70-233 62 97
peter.liljekvist@almi.se 

Louise Larsson
Rådgivare
+46 70-814 93 68
louise.larsson@almi.se

Business Sweden

Anna Sundlöf Eriksson
Konsult
+47 465 48 116  
anna.sundloferiksson@business-sweden.se 

Robin Kokkonen Associate
+47 485 093 63 
robin.kokkonen@business-sweden.se 

Till sidans topp

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp