Hjälp och råd till företag med anledning av coronaviruset

Omställningscheckar, korttidsarbete, brygglån, tillfällig rabatt på hyran eller kanske anstånd med skatten? Det finns flera olika stödåtgärder för företag som drabbats av coronapandemins effekter på näringslivet, men det kan vara svårt att veta vad ditt företag är berättigat till. Verksamt Värmland företagsjour hjälper dig. Ring jourtelefonen för att prata med personer som svarar på dina frågor, informerar om nationella stödåtgärder och guidar till rådgivning och stöd i region och kommun.

Ring 010-831 90 50. Vi finns här för dig, måndag-torsdag klockan 10.00-12.00.

Stöd och råd i din kommun

Kommunernas stöd

Kommunerna underlättar för företag som drabbats av coronavirusets effekter på olika sätt. Till kommunens näringslivsfunktion kan du vända dig för råd.

Hjälp och råd till företag med anledning av coronaviruset

Stöd från organisationer

I Värmland och nationellt finns organisationer som erbjuder rådgivning, stöd eller har sammanställt information till företag.

Almis Brygglån

Almis Brygglån

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga företag för att överbrygga en period av svårigheter till följd av coronavirusets spridning.

Utbildningsportalen

Utbildningsportalen

Här har vi samlat utbildningar och kurser där du kan utveckla och fördjupa din nuvarande kompetens eller låta din yrkeskarriär ta en ny riktning.

Information från myndigheter

Information om nationella stödåtgärder samt tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset.

Hitta rätt rådgivare nära dig

Här hittar du organisationer som erbjuder stöd och rådgivning till dig som driver eller ska starta företag. Filtrera organisationerna utifrån din situation och dina behov.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Almi Invest

  Karlstad

  Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtföretag. Vi investerar riskkapital i företag med stor tillväxtpotential och skalbarhet. Målet för Almi Invest är att skapa tillväxt och förnyelse genom att investera i alla typer av företag och branscher, från tidig idé till tillväxtfas.

 3. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 4. Arvika Kommun

  Arvika

  Välkommen till oss på näringslivsenheten när det gäller etableringsfrågor, miljödiplomering, frågor om det lokala näringslivet, nätverk, nyföretagarkurser, EU-stöd eller när du söker en lokal.

 5. Business Sweden

  Karlstad

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 6. Business Värmland

  Karlstad

  Business Värmland arbetar med företagsetableringar och investerare som är intresserade av att etablera sin verksamhet i Värmland.

 7. Compare

  Karlstad

  Compare är en samverkansorganisation för det digitala klustret i Värmland som vill utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Vi driver digital utveckling och innovation tillsammans med ca 100 medlemsföretag, näringsliv, akademi och offentlig sektor.

 8. Coompanion Värmland

  Karlstad

  Coompanion Värmland, tidigare Värmlandskooperativen, erbjuder avgiftsfri rådgivning till de som vill starta företag i form av ekonomiska föreningar/kooperativ.

 9. Drivhuset

  Karlstad

  Drivhuset är till för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Vi jobbar för att skapa kreativ kraft, så att människor kan starta, driva och utveckla företag. Vi finns högskolenära och på 14 orter i Sverige. Och även i Norge och Finland.

 10. Eda kommun

  Charlottenberg

  Eda har ett strategiskt geografiskt läge som skapar massor av möjligheter! Här finns över 1 700 företag; från handel till världsledande tillverkare av ammunition, aluminiumgods, träindustri och kaffemaskiner samt ett stort antal skogs- och jordbruksföretag.

 11. EKN - Exportkreditnämnden

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 12. Enterprise Europe Network

  Karlstad

  Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster inom information och rådgivning om bland annat EU-finansiering, EU-lagstiftning, offentlig upphandling, CE-märkning och e-handel.

 13. Filipstads kommun

  Filipstad

  I Filipstads kommun finns ett varierat näringsliv med många framgångsrika och växande företag. Här arbetar vi för att du som är eller planerar att bli företagare ska få god och snabb service. Vi kan vara ett stöd för dig som företagare, välkommen att kontakta oss på Näringslivskontoret.

 14. Forshaga kommun

  Forshaga

  Oavsett hur långt du kommit i dina planer så kan vi på Forshaga kommun hjälpa dig att komma igång så enkelt som möjligt. Vi kan sätta dig i kontakt med rätt människor och ge dig värdefulla råd.

 15. FIA - Företagsamma kvinnor i Arvika

  Arvika

  FIA är ett nätverk för kvinnor som driver företag eller brinner för företagarfrågor och företagsamhet i Arvika, Värmland. FIA startade 2007 med syfte att stärka och främja kvinnlig företagsamhet i Arvika.

 16. Företagarna

  Karlstad

  Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagsklimatet och göra det enklare att driva, utveckla och äga företag.

 17. Grensetjänsten Norge-Sverige

  Morokulien

  Grensetjänsten - Informationstjänsten mellan Sverige och Norge. Vi tar emot och behandlar frågor från privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande aktivitet.

 18. Grums kommun

  Grums

  I Grums kommun finns ett mångsidigt näringsliv med cirka 570 företag. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra företagsklimatet och föra en nära dialog med de lokala företagen.

 19. Hagfors kommun

  Hagfors

  I Hagfors kommun finns ett varierat näringsliv med många framgångsrika och växande företag. Vi arbetar för att du som är eller planerar att bli företagare ska få god och snabb service.

 20. Hammarö kommun

  Hammarö

  Hammarö är skärgårdskommunen med framåtanda – Värmlands skärgård, Vänerns hjärta. Hammarö är tack vare sitt näringsliv, sitt läge och goda kommunikationer en växande kommun i Värmland.

 21. Handelskammaren Värmland

  Karlstad

  Handelskammaren Värmland är en av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Genom oss får du olika typer av affärsstöd, som stärker både dig och ditt företag. Och vi erbjuder fördjupad kunskap och service till dig som har en internationell verksamhet.

 22. Hushållningssällskapet - geografiska område Värmland

  Karlstad

  Vi är en obunden kunskapsorganisation som arbetar inom flera områden för att bistå företagare på landsbygden med kunskap som möjliggör utveckling och lönsamhet.

 23. Karlstad Innovation Park

  Karlstad

  Vi är en mötesplats för människor som är sugna på förändring och nyfikna på innovation. Karlstad Innovation Park är en landningsplats för idébärare och företag i utveckling och kan ta dig till nya sammanhang som ger dig energi för att utveckla din idé och ditt företagande framåt.

 24. Innovationssluss Vivan - Region Värmland

  Karlstad

  Vivan, en innovationssluss där fångar vi upp och stöttar utveckling av idéer till nya produkter och tjänster, som på sikt kan leda till regional utveckling, hållbar tillväxt och en positiv utveckling inom områden som påverkar vår livskvalitet.

 25. IUC / Stål & Verkstad

  Karlstad

  Vi är en organisation som arbetar för att vara regionens viktigaste tillgång för hållbar tillväxt inom stål- och verkstadsindustrin i Värmland.

 26. Julianorna

  Grums

  Grums kvinnliga nätverk för företagare och för dig som funderar på att starta företag.

 27. Karlstads kommun

  Karlstad

  Vi på Tillväxt och Näringslivs- och Turismavdelningen är gärna en av dina första kontakter när du planerar att starta ditt företag. Vi hjälper dig med rätt kontakter, informerar om vilka tillstånd du behöver, tipsar om nätverk och lokaler. Du som redan har ett företag och har frågor eller behöver stöttning på något sätt är också självklart varmt välkommen att höra av dig!

 28. Karlstads universitet

  Karlstad

  Karlstads universitet är en aktör med ett engagemang som sticker ut. Våra dörrar står öppna för omvärlden och vi välkomnar nytänkande samarbeten utanför traditionella mönster. Samverkan är en naturlig del av både utbildning och forskning.

 29. Kils kommun

  Kil

  Näringslivet i Kil är varierat, stora industrier samsas med många kreativa mindre företag med olika inriktning. Företagsklimatet är bra och läget mitt i Värmland ger dig mycket goda transportmöjligheter.

 30. LRF Värmland

  Karlstad

  LRF Värmland (Lantbrukarnas Riksförbund) är en medlemsorganisation för företag inom de gröna näringarna.

 31. Länsstyrelsen Värmland

  Karlstad

  Länsstyrelsen tar emot och hanterar ansökningar om företagsstöd och investeringsstöd inom Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen hanterar även Bygdemedel och en mindre andel projektmedel för samarbetsprojekt.

 32. Majorskorna

  Sunne

  ”Lust – Mångfald – Nytänkande – Kreativitet!” är Majorskornas ledord och med dessa vill vi inspirera alla gamla och nya företagskvinnor, som bor eller verkar i Sunne kommun, att bli medlemmar.

 33. Munkfors kommun

  Munkfors

  Munkfors Näringslivsavdelning kan hjälpa dig med företagsstart, etableringar och med kontakter till olika handläggare och tillstånd samt lokal och stödmöjligheter.

 34. Nifa - branschförening för värmländska mat- och dryckesföretag

  Karlstad

  Nifas främsta mål är att medverka till affärsutveckling för mat- och dryckesföretag i Värmland.

 35. NyföretagarCentrum Arvika Eda

  Arvika & Eda

  Du som funderar på att starta företag eller nyligen har startat eget i Arvika och Eda kommun, är välkommen till NyföretagarCentrum Arvika Eda!

 36. NyföretagarCentrum Filipstad

  Filipstad

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 37. NyföretagarCentrum Hammarö

  Hammarö

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 38. NyföretagarCentrum Karlstad

  Karlstad

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 39. NyföretagarCentrum Kristinehamn

  Kristinehamn

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 40. NyföretagarCentrum Storfors

  Storfors

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 41. Näringslivssamverkan Kristinehamn

  Kristinehamn

  Näringslivssamverkans uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv. Välkommen att kontakta oss för ett personligt besök där vi visar vad Kristinehamn kan erbjuda dig.

 42. Närverket

  Karlstad

  Närverket är ett affärsnätverk dit alla i näringslivet är välkomna för att skapa och vårda samarbeten.

 43. Paper Province

  Karlstad

  Ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi.

 44. Region Värmland

  Karlstad

  Oavsett om du driver ett företag eller bär på en idé erbjuder vi på Region Värmland finansiering och stöd som stärker din verksamhet. Det ligger i linje med vårt uppdrag att stimulera näringslivet och skapa tillväxt i regionen. Vad behöver du?

 45. SEK - Svensk Exportkredit

  Stockholm

  SEK (AB Svensk Exportkredit) ägs av den svenska staten och har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

 46. Skatteverket

  Karlstad

  Du som ska starta eget eller redan driver ett företag – kom på våra informationsträffar där du också kan ställa dina frågor.

 47. Skogskvinnorna

  Nätverk för kvinnor som äger skog eller verkar i skogsnäringen i Värmland

 48. Sting Bioeconomy

  Karlstad

  Affärsutvecklingsstöd till nystartade företag med affärsidéer som fokuserar på hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser.

 49. Storfors kommun

  Storfors

  Vi erbjuder individuell, kostnadsfri och affärsmässig rådgivning. Vi hjälper dig även med kontakter till olika handläggare för exempelvis bygglov eller mark- och lokalfrågor.

 50. Sunne kommun

  Sunne

  Näringsliv & tillväxt Sunne kommun samordnar alla kontakter med interna och externa aktörer för dig som vill etablera dig eller som är nyföretagare.

 51. Svenskt Näringsliv

  Karlstad

  Svenskt Näringsliv är en bransch- och arbetsgivarorganisation bestående av 49 medlemsorganisationer med 60 000 medlemsföretag i Sverige, varav 3000 i Värmland. Svenskt Näringsliv arbetar för bättre villkor för Sveriges företag.

 52. Säffle kommun

  Säffle

  Välkommen till oss på Näringslivsenheten i Säffle! Till oss kan du som etablerad eller blivande företagare vända dig med frågor eller önskemål som rör ditt företag eller näringslivet i Säffle.

 53. Torsby Utveckling AB

  Torsby

  Torsby Utveckling AB (Tuab) erbjuder rådgivning, service och utbildningar till nya och befintliga företag i Torsby kommun.

 54. Ung företagsamhet Värmland

  Karlstad

  Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Är du intresserad av att starta ett UF-företag? Är du UF-lärare, vill du vara rådgivare till ett UF-företag eller kanske bli samarbetspartner? Tveka inte att kontakta oss!

 55. Visit Värmland

  Karlstad

  Visit Värmland ekonomisk förening är en medlemsorganisation som driver utvecklingsfrågor inom besöksnäringen i Värmland. Det övergripande målet och ambitionen att arbeta medvetet och uttalat mot en hållbar besöksnäring.

 56. Årjängs kommun

  Årjäng

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Business Sweden

  Karlstad

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. EKN - Exportkreditnämnden

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 4. Enterprise Europe Network

  Karlstad

  Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster inom information och rådgivning om bland annat EU-finansiering, EU-lagstiftning, offentlig upphandling, CE-märkning och e-handel.

 5. Region Värmland

  Karlstad

  Oavsett om du driver ett företag eller bär på en idé erbjuder vi på Region Värmland finansiering och stöd som stärker din verksamhet. Det ligger i linje med vårt uppdrag att stimulera näringslivet och skapa tillväxt i regionen. Vad behöver du?

 6. SEK - Svensk Exportkredit

  Stockholm

  SEK (AB Svensk Exportkredit) ägs av den svenska staten och har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Compare

  Karlstad

  Compare är en samverkansorganisation för det digitala klustret i Värmland som vill utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Vi driver digital utveckling och innovation tillsammans med ca 100 medlemsföretag, näringsliv, akademi och offentlig sektor.

 3. FIA - Företagsamma kvinnor i Arvika

  Arvika

  FIA är ett nätverk för kvinnor som driver företag eller brinner för företagarfrågor och företagsamhet i Arvika, Värmland. FIA startade 2007 med syfte att stärka och främja kvinnlig företagsamhet i Arvika.

 4. Företagarna

  Karlstad

  Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagsklimatet och göra det enklare att driva, utveckla och äga företag.

 5. Handelskammaren Värmland

  Karlstad

  Handelskammaren Värmland är en av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Genom oss får du olika typer av affärsstöd, som stärker både dig och ditt företag. Och vi erbjuder fördjupad kunskap och service till dig som har en internationell verksamhet.

 6. Karlstad Innovation Park

  Karlstad

  Vi är en mötesplats för människor som är sugna på förändring och nyfikna på innovation. Karlstad Innovation Park är en landningsplats för idébärare och företag i utveckling och kan ta dig till nya sammanhang som ger dig energi för att utveckla din idé och ditt företagande framåt.

 7. Julianorna

  Grums

  Grums kvinnliga nätverk för företagare och för dig som funderar på att starta företag.

 8. Majorskorna

  Sunne

  ”Lust – Mångfald – Nytänkande – Kreativitet!” är Majorskornas ledord och med dessa vill vi inspirera alla gamla och nya företagskvinnor, som bor eller verkar i Sunne kommun, att bli medlemmar.

 9. NyföretagarCentrum Arvika Eda

  Arvika & Eda

  Du som funderar på att starta företag eller nyligen har startat eget i Arvika och Eda kommun, är välkommen till NyföretagarCentrum Arvika Eda!

 10. Närverket

  Karlstad

  Närverket är ett affärsnätverk dit alla i näringslivet är välkomna för att skapa och vårda samarbeten.

 11. Skogskvinnorna

  Nätverk för kvinnor som äger skog eller verkar i skogsnäringen i Värmland

 1. Compare

  Karlstad

  Compare är en samverkansorganisation för det digitala klustret i Värmland som vill utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Vi driver digital utveckling och innovation tillsammans med ca 100 medlemsföretag, näringsliv, akademi och offentlig sektor.

 2. Hushållningssällskapet - geografiska område Värmland

  Karlstad

  Vi är en obunden kunskapsorganisation som arbetar inom flera områden för att bistå företagare på landsbygden med kunskap som möjliggör utveckling och lönsamhet.

 3. IUC / Stål & Verkstad

  Karlstad

  Vi är en organisation som arbetar för att vara regionens viktigaste tillgång för hållbar tillväxt inom stål- och verkstadsindustrin i Värmland.

 4. LRF Värmland

  Karlstad

  LRF Värmland (Lantbrukarnas Riksförbund) är en medlemsorganisation för företag inom de gröna näringarna.

 5. Nifa - branschförening för värmländska mat- och dryckesföretag

  Karlstad

  Nifas främsta mål är att medverka till affärsutveckling för mat- och dryckesföretag i Värmland.

 6. Paper Province

  Karlstad

  Ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi.

 7. Svenskt Näringsliv

  Karlstad

  Svenskt Näringsliv är en bransch- och arbetsgivarorganisation bestående av 49 medlemsorganisationer med 60 000 medlemsföretag i Sverige, varav 3000 i Värmland. Svenskt Näringsliv arbetar för bättre villkor för Sveriges företag.

 8. Visit Värmland

  Karlstad

  Visit Värmland ekonomisk förening är en medlemsorganisation som driver utvecklingsfrågor inom besöksnäringen i Värmland. Det övergripande målet och ambitionen att arbeta medvetet och uttalat mot en hållbar besöksnäring.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Business Sweden

  Karlstad

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. Compare

  Karlstad

  Compare är en samverkansorganisation för det digitala klustret i Värmland som vill utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Vi driver digital utveckling och innovation tillsammans med ca 100 medlemsföretag, näringsliv, akademi och offentlig sektor.

 4. Coompanion Värmland

  Karlstad

  Coompanion Värmland, tidigare Värmlandskooperativen, erbjuder avgiftsfri rådgivning till de som vill starta företag i form av ekonomiska föreningar/kooperativ.

 5. Drivhuset

  Karlstad

  Drivhuset är till för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Vi jobbar för att skapa kreativ kraft, så att människor kan starta, driva och utveckla företag. Vi finns högskolenära och på 14 orter i Sverige. Och även i Norge och Finland.

 6. Enterprise Europe Network

  Karlstad

  Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster inom information och rådgivning om bland annat EU-finansiering, EU-lagstiftning, offentlig upphandling, CE-märkning och e-handel.

 7. Grensetjänsten Norge-Sverige

  Morokulien

  Grensetjänsten - Informationstjänsten mellan Sverige och Norge. Vi tar emot och behandlar frågor från privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande aktivitet.

 8. Hushållningssällskapet - geografiska område Värmland

  Karlstad

  Vi är en obunden kunskapsorganisation som arbetar inom flera områden för att bistå företagare på landsbygden med kunskap som möjliggör utveckling och lönsamhet.

 9. Innovationssluss Vivan - Region Värmland

  Karlstad

  Vivan, en innovationssluss där fångar vi upp och stöttar utveckling av idéer till nya produkter och tjänster, som på sikt kan leda till regional utveckling, hållbar tillväxt och en positiv utveckling inom områden som påverkar vår livskvalitet.

 10. Karlstads universitet

  Karlstad

  Karlstads universitet är en aktör med ett engagemang som sticker ut. Våra dörrar står öppna för omvärlden och vi välkomnar nytänkande samarbeten utanför traditionella mönster. Samverkan är en naturlig del av både utbildning och forskning.

 11. NyföretagarCentrum Arvika Eda

  Arvika & Eda

  Du som funderar på att starta företag eller nyligen har startat eget i Arvika och Eda kommun, är välkommen till NyföretagarCentrum Arvika Eda!

 12. NyföretagarCentrum Filipstad

  Filipstad

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 13. NyföretagarCentrum Hammarö

  Hammarö

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 14. NyföretagarCentrum Karlstad

  Karlstad

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 15. NyföretagarCentrum Kristinehamn

  Kristinehamn

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 16. NyföretagarCentrum Storfors

  Storfors

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 17. Paper Province

  Karlstad

  Ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi.

 18. Sting Bioeconomy

  Karlstad

  Affärsutvecklingsstöd till nystartade företag med affärsidéer som fokuserar på hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser.

 19. Ung företagsamhet Värmland

  Karlstad

  Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Är du intresserad av att starta ett UF-företag? Är du UF-lärare, vill du vara rådgivare till ett UF-företag eller kanske bli samarbetspartner? Tveka inte att kontakta oss!

 20. Visit Värmland

  Karlstad

  Visit Värmland ekonomisk förening är en medlemsorganisation som driver utvecklingsfrågor inom besöksnäringen i Värmland. Det övergripande målet och ambitionen att arbeta medvetet och uttalat mot en hållbar besöksnäring.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Almi Invest

  Karlstad

  Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtföretag. Vi investerar riskkapital i företag med stor tillväxtpotential och skalbarhet. Målet för Almi Invest är att skapa tillväxt och förnyelse genom att investera i alla typer av företag och branscher, från tidig idé till tillväxtfas.

 3. Coompanion Värmland

  Karlstad

  Coompanion Värmland, tidigare Värmlandskooperativen, erbjuder avgiftsfri rådgivning till de som vill starta företag i form av ekonomiska föreningar/kooperativ.

 4. Länsstyrelsen Värmland

  Karlstad

  Länsstyrelsen tar emot och hanterar ansökningar om företagsstöd och investeringsstöd inom Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen hanterar även Bygdemedel och en mindre andel projektmedel för samarbetsprojekt.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Business Sweden

  Karlstad

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. EKN - Exportkreditnämnden

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 4. Enterprise Europe Network

  Karlstad

  Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster inom information och rådgivning om bland annat EU-finansiering, EU-lagstiftning, offentlig upphandling, CE-märkning och e-handel.

 5. Grensetjänsten Norge-Sverige

  Morokulien

  Grensetjänsten - Informationstjänsten mellan Sverige och Norge. Vi tar emot och behandlar frågor från privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande aktivitet.

 6. Handelskammaren Värmland

  Karlstad

  Handelskammaren Värmland är en av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Genom oss får du olika typer av affärsstöd, som stärker både dig och ditt företag. Och vi erbjuder fördjupad kunskap och service till dig som har en internationell verksamhet.

 7. Region Värmland

  Karlstad

  Oavsett om du driver ett företag eller bär på en idé erbjuder vi på Region Värmland finansiering och stöd som stärker din verksamhet. Det ligger i linje med vårt uppdrag att stimulera näringslivet och skapa tillväxt i regionen. Vad behöver du?

 8. SEK - Svensk Exportkredit

  Stockholm

  SEK (AB Svensk Exportkredit) ägs av den svenska staten och har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

 1. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 2. Arvika Kommun

  Arvika

  Välkommen till oss på näringslivsenheten när det gäller etableringsfrågor, miljödiplomering, frågor om det lokala näringslivet, nätverk, nyföretagarkurser, EU-stöd eller när du söker en lokal.

 3. Eda kommun

  Charlottenberg

  Eda har ett strategiskt geografiskt läge som skapar massor av möjligheter! Här finns över 1 700 företag; från handel till världsledande tillverkare av ammunition, aluminiumgods, träindustri och kaffemaskiner samt ett stort antal skogs- och jordbruksföretag.

 4. Filipstads kommun

  Filipstad

  I Filipstads kommun finns ett varierat näringsliv med många framgångsrika och växande företag. Här arbetar vi för att du som är eller planerar att bli företagare ska få god och snabb service. Vi kan vara ett stöd för dig som företagare, välkommen att kontakta oss på Näringslivskontoret.

 5. Forshaga kommun

  Forshaga

  Oavsett hur långt du kommit i dina planer så kan vi på Forshaga kommun hjälpa dig att komma igång så enkelt som möjligt. Vi kan sätta dig i kontakt med rätt människor och ge dig värdefulla råd.

 6. Grums kommun

  Grums

  I Grums kommun finns ett mångsidigt näringsliv med cirka 570 företag. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra företagsklimatet och föra en nära dialog med de lokala företagen.

 7. Hagfors kommun

  Hagfors

  I Hagfors kommun finns ett varierat näringsliv med många framgångsrika och växande företag. Vi arbetar för att du som är eller planerar att bli företagare ska få god och snabb service.

 8. Hammarö kommun

  Hammarö

  Hammarö är skärgårdskommunen med framåtanda – Värmlands skärgård, Vänerns hjärta. Hammarö är tack vare sitt näringsliv, sitt läge och goda kommunikationer en växande kommun i Värmland.

 9. Karlstads kommun

  Karlstad

  Vi på Tillväxt och Näringslivs- och Turismavdelningen är gärna en av dina första kontakter när du planerar att starta ditt företag. Vi hjälper dig med rätt kontakter, informerar om vilka tillstånd du behöver, tipsar om nätverk och lokaler. Du som redan har ett företag och har frågor eller behöver stöttning på något sätt är också självklart varmt välkommen att höra av dig!

 10. Kils kommun

  Kil

  Näringslivet i Kil är varierat, stora industrier samsas med många kreativa mindre företag med olika inriktning. Företagsklimatet är bra och läget mitt i Värmland ger dig mycket goda transportmöjligheter.

 11. Munkfors kommun

  Munkfors

  Munkfors Näringslivsavdelning kan hjälpa dig med företagsstart, etableringar och med kontakter till olika handläggare och tillstånd samt lokal och stödmöjligheter.

 12. Näringslivssamverkan Kristinehamn

  Kristinehamn

  Näringslivssamverkans uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv. Välkommen att kontakta oss för ett personligt besök där vi visar vad Kristinehamn kan erbjuda dig.

 13. Region Värmland

  Karlstad

  Oavsett om du driver ett företag eller bär på en idé erbjuder vi på Region Värmland finansiering och stöd som stärker din verksamhet. Det ligger i linje med vårt uppdrag att stimulera näringslivet och skapa tillväxt i regionen. Vad behöver du?

 14. Skatteverket

  Karlstad

  Du som ska starta eget eller redan driver ett företag – kom på våra informationsträffar där du också kan ställa dina frågor.

 15. Storfors kommun

  Storfors

  Vi erbjuder individuell, kostnadsfri och affärsmässig rådgivning. Vi hjälper dig även med kontakter till olika handläggare för exempelvis bygglov eller mark- och lokalfrågor.

 16. Sunne kommun

  Sunne

  Näringsliv & tillväxt Sunne kommun samordnar alla kontakter med interna och externa aktörer för dig som vill etablera dig eller som är nyföretagare.

 17. Säffle kommun

  Säffle

  Välkommen till oss på Näringslivsenheten i Säffle! Till oss kan du som etablerad eller blivande företagare vända dig med frågor eller önskemål som rör ditt företag eller näringslivet i Säffle.

 18. Torsby Utveckling AB

  Torsby

  Torsby Utveckling AB (Tuab) erbjuder rådgivning, service och utbildningar till nya och befintliga företag i Torsby kommun.

 19. Årjängs kommun

  Årjäng

Hitta finansiering i Värmland

Hitta finansiering

Hitta möjligheter i din närhet för hur du kan finansiera din verksamhet.

Export och internationell handel

Exportera till en ny marknad

Hitta rådgivare nära dig med kunskap om intressanta marknader, som har tillgång till nätverk och olika möjligheter att finansiera en exportstart.

Rådgivning och pengar till hållbart företagande

Hållbart företagande

Här har vi samlat erbjudanden för dig som har en affärsidé eller vill utveckla förtaget genom att bidra till ett hållbart samhälle.

Mötesplatser och nätverk

Mötesplatser

Hitta regionala nätverk och mötesplatser där du kan knyta nya värdefulla kontakter.

Företag, lediga lokaler och marker

Här hittar du tillgängliga lokaler och marker kommunvis. I företagsregister kan du se vilka företag som är verksamma i varje kommun.

Counselling in a language other than Swedish

Counselling in a language other than Swedish

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp