Rådgivare hos kommunen

I kommunen finns näringslivsutvecklare eller företagslots som ska guida och underlätta för dig som företagare i dina kontakter inom kommunen, till exempel vägleda i frågor som rör regelverk och tillstånd, tillgänglig mark och lediga lokaler. När du behöver stöd eller rådgivning för hur du utvecklar eller startar din verksamhet har de ett brett kontaktnät hos företag, myndigheter och organisationer. Välj kommun i sökverktyget här nedanför för att hitta din kontakt till kommunen.

Hitta rätt rådgivare nära dig

Här hittar du organisationer som erbjuder stöd och rådgivning till dig som driver eller ska starta företag. Filtrera organisationerna utifrån din situation och dina behov.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Almi Invest

  Karlstad

  Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtföretag. Vi investerar riskkapital i företag med stor tillväxtpotential och skalbarhet. Målet för Almi Invest är att skapa tillväxt och förnyelse genom att investera i alla typer av företag och branscher, från tidig idé till tillväxtfas.

 3. Arbetsförmedlingen

  Karlstad

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 4. Arvika Kommun

  Arvika

  Välkommen till oss på näringslivsenheten när det gäller etableringsfrågor, miljödiplomering, frågor om det lokala näringslivet, nätverk, nyföretagarkurser, EU-stöd eller när du söker en lokal.

 5. Business Sweden

  Karlstad

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige

 6. Compare

  Karlstad

  Compare är en samverkansorganisation för det digitala klustret i Värmland som vill utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Vi driver digital utveckling och innovation tillsammans med ca 100 medlemsföretag, näringsliv, akademi och offentlig sektor.

 7. Drivhuset

  Karlstad

  Drivhuset är till för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Vår mission är att skapa kreativ kraft, så att människor kan starta, driva och utveckla företag. Vi vill helt enkelt få fler att skapa något nytt av sina idéer. Vi finns högskolenära och på 14 orter i Sverige.

 8. Eda kommun

  Charlottenberg

  Eda har ett strategiskt geografiskt läge som skapar massor av möjligheter! Här finns över 1 700 företag; från handel till världsledande tillverkare av ammunition, aluminiumgods, träindustri och kaffemaskiner samt ett stort antal skogs- och jordbruksföretag.

 9. EKN - Exportkreditnämnden

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 10. Enterprise Europe Network

  Karlstad

  Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster inom information och rådgivning om bland annat EU-finansiering, EU-lagstiftning, offentlig upphandling, CE-märkning och e-handel.

 11. Filipstads kommun

  Filipstad

  Vi gör det enklare att starta, driva och utveckla företag i Filipstads kommun. Vi hoppas att du kontaktar oss på Näringslivskontoret när vi kan vara ett stöd för dig som företagare.

 12. Forshaga kommun

  Forshaga

  Oavsett hur långt du kommit i dina planer så kan vi på Forshaga kommun hjälpa dig att komma igång så enkelt som möjligt. Vi kan sätta dig i kontakt med rätt människor och ge dig värdefulla råd.

 13. Företagarkvinnor i Arvika (FIA)

  Arvika

  FIA är ett nätverk av kvinnor som antingen driver ett eget företag eller som brinner av företagarfrågor av olika slag i Arvika, Värmland. Det är ett spektrum av medlemmar i alla åldrar och i olika yrkeskategorier med skiftande bakgrund.

 14. Företagarna

  Karlstad

  Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagsklimatet och göra det enklare att driva, utveckla och äga företag.

 15. Företagsakuten Värmland

  Karlstad

  Vi ger dig rätt kunskap och stöd när det behövs, och hjälper dig se ditt företags utvecklingsmöjligheter.

 16. Grensetjänsten Norge-Sverige

  Morokulien

  Grensetjänsten - Informationstjänsten mellan Sverige och Norge. Vi tar emot och behandlar frågor från privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande aktivitet.

 17. Grums kommun

  Grums

  I Grums kommun finns ett mångsidigt näringsliv med cirka 530 företag. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra företagsklimatet och föra en nära dialog med de lokala företagen.

 18. Hagfors kommun

  Hagfors

  I Hagfors kommun finns ett varierat näringsliv med många framgångsrika och växande företag. Vi arbetar för att du som är eller planerar att bli företagare ska få god och snabb service.

 19. Hammarö kommun

  Hammarö

  Hammarö är skärgårdskommunen med framåtanda – Värmlands skärgård, Vänerns hjärta. Hammarö är tack vare sitt näringsliv, sitt läge och goda kommunikationer en växande kommun i Värmland.

 20. Handelskammaren Värmland

  Karlstad

  Handelskammaren Värmland är en av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Genom oss får du olika typer av affärsstöd, som stärker både dig och ditt företag. Och vi erbjuder fördjupad kunskap och service till dig som har en internationell verksamhet.

 21. Hushållningssällskapet Värmland

  Karlstad

  Vi är en obunden kunskapsorganisation som arbetar inom flera områden för att bistå företagare på landsbygden med kunskap som möjliggör utveckling och lönsamhet.

 22. Innovation Park Karlstad

  Karlstad

  Har du idéer? Då har vi platsen där idéer kan växa och utvecklas. Här finns nätverken och kunskaper samlade under ett tak där du kan testa om din idé kan lyfta. Innovation Park med sin kreativa och öppna miljö gör det enkelt att träffas och prata idéer och lösningar.

 23. Innovationssluss Vivan

  Karlstad

  Innovationssluss Vivan arbetar för att fånga upp och utveckla vårdidéer till nya produkter och nya tjänster, som på sikt kan leda till bättre vård. Idéerna kan vara både stora och små.

 24. IUC / Stål & Verkstad

  Karlstad

  Vi är en organisation som arbetar för att vara regionens viktigaste tillgång för hållbar tillväxt inom stål- och verkstadsindustrin i Värmland.

 25. Julianorna

  Grums

  Grums kvinnliga nätverk för företagare och för dig som funderar på att starta företag.

 26. Karlstads kommun

  Karlstad

  Vi på tillväxtcentrum är gärna en av dina första kontakter när du planerar att starta ditt företag. Vi hjälper dig med rätt kontakter, informerar om vilka tillstånd du behöver, tipsar om nätverk och lokaler. Du som redan har ett företag och har frågor eller behöver stöttning på något sätt är också självklart varmt välkommen att höra av dig!

 27. Karlstads universitet

  Karlstad

  Karlstads universitet är en aktör med ett engagemang som sticker ut. Våra dörrar står öppna för omvärlden och vi välkomnar nytänkande samarbeten utanför traditionella mönster. Samverkan är en naturlig del av både utbildning och forskning.

 28. Kils kommun

  Kil

  Näringslivet i Kil är varierat, stora industrier samsas med många kreativa mindre företag med olika inriktning. Företagsklimatet är bra och läget mitt i Värmland ger dig mycket goda transportmöjligheter.

 29. LRF Värmland

  Karlstad

  LRF Värmland (Lantbrukarnas Riksförbund) är en medlemsorganisation för företag inom de gröna näringarna.

 30. Länsstyrelsen Värmland

  Karlstad

  Länsstyrelsen tar emot och hanterar ansökningar om företagsstöd och stöd till kommersiell service samt regionala tillväxtmedel och företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet.

 31. Majorskorna

  Sunne

  ”Lust – Mångfald – Nytänkande – Kreativitet!” är Majorskornas ledord och med dessa vill vi inspirera alla gamla och nya företagskvinnor, som bor eller verkar i Sunne kommun, att bli medlemmar.

 32. Munkfors kommun

  Munkfors

  Munkfors Näringslivsavdelning kan hjälpa dig med företagsstart, etableringar och med kontakter till olika handläggare och tillstånd samt lokal och stödmöjligheter.

 33. Nifa - branschförening för värmländska matföretag

  Karlstad

  Nifas främsta mål är att medverka till företags- och branschutveckling för mat- och livsmedelsproducenter i Värmland.

 34. NyföretagarCentrum Arvika Eda

  Arvika

  Du som funderar på att starta företag eller nyligen har startat eget i Arvika och Eda kommun, är välkommen till NyföretagarCentrum Arvika Eda! Vi erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning i att starta och driva företag.

 35. NyföretagarCentrum Filipstad

  Filipstad

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 36. NyföretagarCentrum Hammarö

  Hammarö

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 37. NyföretagarCentrum Karlstad

  Karlstad

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 38. NyföretagarCentrum Kristinehamn

  Kristinehamn

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 39. NyföretagarCentrum Storfors

  Storfors

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 40. Näringslivssamverkan Kristinehamn

  Kristinehamn

  Näringslivssamverkans uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv. Välkommen att kontakta oss för ett personligt besök där vi visar vad Kristinehamn kan erbjuda dig.

 41. Närverket

  Karlstad

  Närverket är ett affärsnätverk dit alla i näringslivet är välkomna för att skapa och vårda samarbeten.

 42. Paper Province

  Karlstad

  Ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi.

 43. Region Värmland

  Karlstad

  För dig som är entreprenör inom kultur och kreativa näringar finns hos Region Värmland ett brett nätverk av kontakter och kompetens, särskilt inom film, dans och slöjd.

 44. SEK - Svensk Exportkredit

  Stockholm

  SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

 45. Skatteverket

  Karlstad

  Du som ska starta eget eller redan driver ett företag – kom på våra informationsträffar där du också kan ställa dina frågor.

 46. Skogskvinnorna

  Nätverk för kvinnor som äger skog eller verkar i skogsnäringen i Värmland

 47. Sting Bioeconomy

  Karlstad

  Affärsutvecklingsstöd till nystartade företag med affärsidéer som fokuserar på hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser.

 48. Storfors kommun

  Storfors

  Vi erbjuder individuell, kostnadsfri och affärsmässig rådgivning. Vi hjälper dig även med kontakter till olika handläggare för exempelvis bygglov eller mark- och lokalfrågor.

 49. Sunne kommun

  Sunne

  Näringsliv & tillväxt Sunne kommun samordnar alla kontakter med interna och externa aktörer för dig som vill etablera dig eller som är nyföretagare.

 50. Svenskt Näringsliv

  Karlstad

  Svenskt Näringsliv är en bransch- och arbetsgivarorganisation bestående av 49 medlemsorganisationer med 60 000 medlemsföretag i Sverige, varav 3000 i Värmland. Svenskt Näringsliv arbetar för bättre villkor för Sveriges företag.

 51. Säffle kommun

  Säffle

  Välkommen till oss på Näringslivsenheten i Säffle! Till oss kan du som etablerad eller blivande företagare vända dig med frågor eller önskemål som rör ditt företag eller näringslivet i Säffle.

 52. Torsby Utveckling AB

  Torsby

  Torsby Utveckling AB (Tuab) erbjuder rådgivning, service och utbildningar till nya och befintliga företag i Torsby kommun.

 53. Ung företagsamhet Värmland

  Karlstad

  Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Är du intresserad av att starta ett UF-företag? Är du UF-lärare, vill du vara rådgivare till ett UF-företag eller kanske bli samarbetspartner? Tveka inte att kontakta oss!

 54. Visit Värmland

  Karlstad

  Visit Värmland ekonomisk förening är en medlemsorganisation som driver utvecklingsfrågor inom besöksnäringen i Värmland. Det övergripande målet och ambitionen att arbeta medvetet och uttalat mot en hållbar besöksnäring.

 55. Värmlandskooperativen - en del av Coompanion

  Karlstad

  Värmlandskooperativen erbjuder avgiftsfri rådgivning till de som vill starta företag i form av ekonomiska föreningar/kooperativ.

 56. Årjängs kommun

  Årjäng

  Årjängs kommun gränsar till Norge och erbjuder bra förutsättningar för företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig. Hör av dig för mer information samt för att boka rådgivning eller företagslotsning.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Business Sweden

  Karlstad

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige

 3. EKN - Exportkreditnämnden

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 4. Enterprise Europe Network

  Karlstad

  Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster inom information och rådgivning om bland annat EU-finansiering, EU-lagstiftning, offentlig upphandling, CE-märkning och e-handel.

 5. Region Värmland

  Karlstad

  För dig som är entreprenör inom kultur och kreativa näringar finns hos Region Värmland ett brett nätverk av kontakter och kompetens, särskilt inom film, dans och slöjd.

 6. SEK - Svensk Exportkredit

  Stockholm

  SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Compare

  Karlstad

  Compare är en samverkansorganisation för det digitala klustret i Värmland som vill utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Vi driver digital utveckling och innovation tillsammans med ca 100 medlemsföretag, näringsliv, akademi och offentlig sektor.

 3. Företagarkvinnor i Arvika (FIA)

  Arvika

  FIA är ett nätverk av kvinnor som antingen driver ett eget företag eller som brinner av företagarfrågor av olika slag i Arvika, Värmland. Det är ett spektrum av medlemmar i alla åldrar och i olika yrkeskategorier med skiftande bakgrund.

 4. Företagarna

  Karlstad

  Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagsklimatet och göra det enklare att driva, utveckla och äga företag.

 5. Handelskammaren Värmland

  Karlstad

  Handelskammaren Värmland är en av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Genom oss får du olika typer av affärsstöd, som stärker både dig och ditt företag. Och vi erbjuder fördjupad kunskap och service till dig som har en internationell verksamhet.

 6. Innovation Park Karlstad

  Karlstad

  Har du idéer? Då har vi platsen där idéer kan växa och utvecklas. Här finns nätverken och kunskaper samlade under ett tak där du kan testa om din idé kan lyfta. Innovation Park med sin kreativa och öppna miljö gör det enkelt att träffas och prata idéer och lösningar.

 7. Julianorna

  Grums

  Grums kvinnliga nätverk för företagare och för dig som funderar på att starta företag.

 8. Majorskorna

  Sunne

  ”Lust – Mångfald – Nytänkande – Kreativitet!” är Majorskornas ledord och med dessa vill vi inspirera alla gamla och nya företagskvinnor, som bor eller verkar i Sunne kommun, att bli medlemmar.

 9. Närverket

  Karlstad

  Närverket är ett affärsnätverk dit alla i näringslivet är välkomna för att skapa och vårda samarbeten.

 10. Skogskvinnorna

  Nätverk för kvinnor som äger skog eller verkar i skogsnäringen i Värmland

 1. Compare

  Karlstad

  Compare är en samverkansorganisation för det digitala klustret i Värmland som vill utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Vi driver digital utveckling och innovation tillsammans med ca 100 medlemsföretag, näringsliv, akademi och offentlig sektor.

 2. Hushållningssällskapet Värmland

  Karlstad

  Vi är en obunden kunskapsorganisation som arbetar inom flera områden för att bistå företagare på landsbygden med kunskap som möjliggör utveckling och lönsamhet.

 3. IUC / Stål & Verkstad

  Karlstad

  Vi är en organisation som arbetar för att vara regionens viktigaste tillgång för hållbar tillväxt inom stål- och verkstadsindustrin i Värmland.

 4. LRF Värmland

  Karlstad

  LRF Värmland (Lantbrukarnas Riksförbund) är en medlemsorganisation för företag inom de gröna näringarna.

 5. Nifa - branschförening för värmländska matföretag

  Karlstad

  Nifas främsta mål är att medverka till företags- och branschutveckling för mat- och livsmedelsproducenter i Värmland.

 6. Paper Province

  Karlstad

  Ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi.

 7. Svenskt Näringsliv

  Karlstad

  Svenskt Näringsliv är en bransch- och arbetsgivarorganisation bestående av 49 medlemsorganisationer med 60 000 medlemsföretag i Sverige, varav 3000 i Värmland. Svenskt Näringsliv arbetar för bättre villkor för Sveriges företag.

 8. Visit Värmland

  Karlstad

  Visit Värmland ekonomisk förening är en medlemsorganisation som driver utvecklingsfrågor inom besöksnäringen i Värmland. Det övergripande målet och ambitionen att arbeta medvetet och uttalat mot en hållbar besöksnäring.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Business Sweden

  Karlstad

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige

 3. Compare

  Karlstad

  Compare är en samverkansorganisation för det digitala klustret i Värmland som vill utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Vi driver digital utveckling och innovation tillsammans med ca 100 medlemsföretag, näringsliv, akademi och offentlig sektor.

 4. Drivhuset

  Karlstad

  Drivhuset är till för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Vår mission är att skapa kreativ kraft, så att människor kan starta, driva och utveckla företag. Vi vill helt enkelt få fler att skapa något nytt av sina idéer. Vi finns högskolenära och på 14 orter i Sverige.

 5. Enterprise Europe Network

  Karlstad

  Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster inom information och rådgivning om bland annat EU-finansiering, EU-lagstiftning, offentlig upphandling, CE-märkning och e-handel.

 6. Företagsakuten Värmland

  Karlstad

  Vi ger dig rätt kunskap och stöd när det behövs, och hjälper dig se ditt företags utvecklingsmöjligheter.

 7. Grensetjänsten Norge-Sverige

  Morokulien

  Grensetjänsten - Informationstjänsten mellan Sverige och Norge. Vi tar emot och behandlar frågor från privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande aktivitet.

 8. Hushållningssällskapet Värmland

  Karlstad

  Vi är en obunden kunskapsorganisation som arbetar inom flera områden för att bistå företagare på landsbygden med kunskap som möjliggör utveckling och lönsamhet.

 9. Innovationssluss Vivan

  Karlstad

  Innovationssluss Vivan arbetar för att fånga upp och utveckla vårdidéer till nya produkter och nya tjänster, som på sikt kan leda till bättre vård. Idéerna kan vara både stora och små.

 10. Karlstads universitet

  Karlstad

  Karlstads universitet är en aktör med ett engagemang som sticker ut. Våra dörrar står öppna för omvärlden och vi välkomnar nytänkande samarbeten utanför traditionella mönster. Samverkan är en naturlig del av både utbildning och forskning.

 11. NyföretagarCentrum Arvika Eda

  Arvika

  Du som funderar på att starta företag eller nyligen har startat eget i Arvika och Eda kommun, är välkommen till NyföretagarCentrum Arvika Eda! Vi erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning i att starta och driva företag.

 12. NyföretagarCentrum Filipstad

  Filipstad

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 13. NyföretagarCentrum Hammarö

  Hammarö

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 14. NyföretagarCentrum Karlstad

  Karlstad

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 15. NyföretagarCentrum Kristinehamn

  Kristinehamn

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 16. NyföretagarCentrum Storfors

  Storfors

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 17. Paper Province

  Karlstad

  Ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi.

 18. Sting Bioeconomy

  Karlstad

  Affärsutvecklingsstöd till nystartade företag med affärsidéer som fokuserar på hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser.

 19. Ung företagsamhet Värmland

  Karlstad

  Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Är du intresserad av att starta ett UF-företag? Är du UF-lärare, vill du vara rådgivare till ett UF-företag eller kanske bli samarbetspartner? Tveka inte att kontakta oss!

 20. Visit Värmland

  Karlstad

  Visit Värmland ekonomisk förening är en medlemsorganisation som driver utvecklingsfrågor inom besöksnäringen i Värmland. Det övergripande målet och ambitionen att arbeta medvetet och uttalat mot en hållbar besöksnäring.

 21. Värmlandskooperativen - en del av Coompanion

  Karlstad

  Värmlandskooperativen erbjuder avgiftsfri rådgivning till de som vill starta företag i form av ekonomiska föreningar/kooperativ.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Almi Invest

  Karlstad

  Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtföretag. Vi investerar riskkapital i företag med stor tillväxtpotential och skalbarhet. Målet för Almi Invest är att skapa tillväxt och förnyelse genom att investera i alla typer av företag och branscher, från tidig idé till tillväxtfas.

 3. Länsstyrelsen Värmland

  Karlstad

  Länsstyrelsen tar emot och hanterar ansökningar om företagsstöd och stöd till kommersiell service samt regionala tillväxtmedel och företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet.

 4. Värmlandskooperativen - en del av Coompanion

  Karlstad

  Värmlandskooperativen erbjuder avgiftsfri rådgivning till de som vill starta företag i form av ekonomiska föreningar/kooperativ.

 1. Almi Företagspartner Värmland

  Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

 2. Business Sweden

  Karlstad

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige

 3. EKN - Exportkreditnämnden

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 4. Enterprise Europe Network

  Karlstad

  Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster inom information och rådgivning om bland annat EU-finansiering, EU-lagstiftning, offentlig upphandling, CE-märkning och e-handel.

 5. Grensetjänsten Norge-Sverige

  Morokulien

  Grensetjänsten - Informationstjänsten mellan Sverige och Norge. Vi tar emot och behandlar frågor från privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande aktivitet.

 6. Handelskammaren Värmland

  Karlstad

  Handelskammaren Värmland är en av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Genom oss får du olika typer av affärsstöd, som stärker både dig och ditt företag. Och vi erbjuder fördjupad kunskap och service till dig som har en internationell verksamhet.

 7. Region Värmland

  Karlstad

  För dig som är entreprenör inom kultur och kreativa näringar finns hos Region Värmland ett brett nätverk av kontakter och kompetens, särskilt inom film, dans och slöjd.

 8. SEK - Svensk Exportkredit

  Stockholm

  SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

 1. Arbetsförmedlingen

  Karlstad

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 2. Arvika Kommun

  Arvika

  Välkommen till oss på näringslivsenheten när det gäller etableringsfrågor, miljödiplomering, frågor om det lokala näringslivet, nätverk, nyföretagarkurser, EU-stöd eller när du söker en lokal.

 3. Eda kommun

  Charlottenberg

  Eda har ett strategiskt geografiskt läge som skapar massor av möjligheter! Här finns över 1 700 företag; från handel till världsledande tillverkare av ammunition, aluminiumgods, träindustri och kaffemaskiner samt ett stort antal skogs- och jordbruksföretag.

 4. Filipstads kommun

  Filipstad

  Vi gör det enklare att starta, driva och utveckla företag i Filipstads kommun. Vi hoppas att du kontaktar oss på Näringslivskontoret när vi kan vara ett stöd för dig som företagare.

 5. Forshaga kommun

  Forshaga

  Oavsett hur långt du kommit i dina planer så kan vi på Forshaga kommun hjälpa dig att komma igång så enkelt som möjligt. Vi kan sätta dig i kontakt med rätt människor och ge dig värdefulla råd.

 6. Grums kommun

  Grums

  I Grums kommun finns ett mångsidigt näringsliv med cirka 530 företag. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra företagsklimatet och föra en nära dialog med de lokala företagen.

 7. Hagfors kommun

  Hagfors

  I Hagfors kommun finns ett varierat näringsliv med många framgångsrika och växande företag. Vi arbetar för att du som är eller planerar att bli företagare ska få god och snabb service.

 8. Hammarö kommun

  Hammarö

  Hammarö är skärgårdskommunen med framåtanda – Värmlands skärgård, Vänerns hjärta. Hammarö är tack vare sitt näringsliv, sitt läge och goda kommunikationer en växande kommun i Värmland.

 9. Karlstads kommun

  Karlstad

  Vi på tillväxtcentrum är gärna en av dina första kontakter när du planerar att starta ditt företag. Vi hjälper dig med rätt kontakter, informerar om vilka tillstånd du behöver, tipsar om nätverk och lokaler. Du som redan har ett företag och har frågor eller behöver stöttning på något sätt är också självklart varmt välkommen att höra av dig!

 10. Kils kommun

  Kil

  Näringslivet i Kil är varierat, stora industrier samsas med många kreativa mindre företag med olika inriktning. Företagsklimatet är bra och läget mitt i Värmland ger dig mycket goda transportmöjligheter.

 11. Munkfors kommun

  Munkfors

  Munkfors Näringslivsavdelning kan hjälpa dig med företagsstart, etableringar och med kontakter till olika handläggare och tillstånd samt lokal och stödmöjligheter.

 12. Näringslivssamverkan Kristinehamn

  Kristinehamn

  Näringslivssamverkans uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv. Välkommen att kontakta oss för ett personligt besök där vi visar vad Kristinehamn kan erbjuda dig.

 13. Region Värmland

  Karlstad

  För dig som är entreprenör inom kultur och kreativa näringar finns hos Region Värmland ett brett nätverk av kontakter och kompetens, särskilt inom film, dans och slöjd.

 14. Skatteverket

  Karlstad

  Du som ska starta eget eller redan driver ett företag – kom på våra informationsträffar där du också kan ställa dina frågor.

 15. Storfors kommun

  Storfors

  Vi erbjuder individuell, kostnadsfri och affärsmässig rådgivning. Vi hjälper dig även med kontakter till olika handläggare för exempelvis bygglov eller mark- och lokalfrågor.

 16. Sunne kommun

  Sunne

  Näringsliv & tillväxt Sunne kommun samordnar alla kontakter med interna och externa aktörer för dig som vill etablera dig eller som är nyföretagare.

 17. Säffle kommun

  Säffle

  Välkommen till oss på Näringslivsenheten i Säffle! Till oss kan du som etablerad eller blivande företagare vända dig med frågor eller önskemål som rör ditt företag eller näringslivet i Säffle.

 18. Torsby Utveckling AB

  Torsby

  Torsby Utveckling AB (Tuab) erbjuder rådgivning, service och utbildningar till nya och befintliga företag i Torsby kommun.

 19. Årjängs kommun

  Årjäng

  Årjängs kommun gränsar till Norge och erbjuder bra förutsättningar för företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig. Hör av dig för mer information samt för att boka rådgivning eller företagslotsning.

Hitta finansiering

Hitta möjligheter i din närhet för hur du kan finansiera din verksamhet.

Mötesplatser

Hitta regionala nätverk och mötesplatser där du kan knyta nya värdefulla kontakter.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp