Utveckla företag hållbart i Värmland

Sidan blev senast uppdaterad:

Vill du minska företagets energikostnader, sälja en klimatsmart produkt till ett annat land eller göra en investering som minskar klimatavtrycket? Eller har du en idé till en hållbar produkt eller tjänst? För dig som har en innovation, affärsidé eller vill göra en investering finns flera riktade erbjudanden för små- och medelstora företag som bidrar till att minska miljöpåverkan.

Investera för att utveckla produktion, produkt eller tjänst

Region Värmlands projekt Miljödriven tillväxt stöttar små- och medelstora företag som vill investera i en resurseffektiv produktion eller produkter, tjänster och affärsmodeller som leder till minskad miljöpåverkan, hos företaget eller hos kunderna. De kan lotsa dig bland både Region Värmlands företagsstöd och andra organisationers företagsstöd. Du kan också få hjälp att skriva olika typer av ansökningar eller förbättra din säljpitch.  

Kontakta Miljödriven tillväxt:

Minska kostnaderna för energi 

Energirådgivning
Vill du minska företagets energiförbrukning? En energi- och klimatrådgivare ger opartisk och gratis rådgivning om vad som kan vara aktuellt för ditt företag och hur du kan finansiera arbetet med att energieffektivisera.   
Kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun. 

Söka pengar?
Hör gärna av er till Region Värmland, Energikontoret om ni har funderingar på era energikostnader och vilka åtgärder ni bör göra samt vilka stöd som finns att söka.  

Kontakta Energikontoret. 
Aktuella stöd och bidrag hos Energimyndigheten.
Aktuella stöd och bidrag hos Länsstyrelsen. 

Skogen är grunden eller råvaran till din idé, produkt eller tjänst

Hitta rätt affärskontakter och finansiering för att testa och utveckla en idé och för att få ut den på marknaden. Bioeconomy Region erbjuder exempelvis stödprogram för att hjälpa dig som entreprenör att utveckla dina affärer och din gröna idé. Du kan också få hjälp med kontakter till olika testbäddar, det vill säga platser där du kan ta fram en prototyp eller på andra sätt testa din innovation. Och när du har kommit ännu lite längre i processen kan du även få hjälp med att hitta investerare eller komma i kontakt med rätt personer i din bransch för att snabbare kunna ta din produkt eller tjänst ut på marknaden.  

Erbjudanden från Bioeconomy Region. 

Exportera en hållbar produkt eller tjänst

När du har planer och funderingar om export så erbjuder rådgivare från organisationerna i Regional exportsamverkan Värmland skräddarsytt stöd för ditt företag. De kan vägleda till finansiering, har kunskap om olika marknader och kan hjälpa till med affärskontakter på den marknad där du är intresserad att sälja din hållbara produkt eller tjänst. 

Kontakta till Regional exportsamverkan Värmland.

Export till tillväxtländer
Om du är intresserad av att exportera till tillväxtländer kan du få hjälp med bland annat affärskontakter, marknadskunskap och stöd med finansiering av projektet Sustainable Business Cleantech.

Erbjudande från Sustainable Business Cleantech

Till sidans topp

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp