Hitta finansiering i Värmland

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du olika möjligheter till offentlig finansiering i Värmland. Finansieringen är uppdelad i kategorierna bidrag, lån och ägarkapital.

 

Tips!

Mer om hur du hittar finansiering till ditt företag finns i Almis finansieringsguide.

Läs mer om och ladda ner Almis finansieringsguide

 

Filtrera sökträffar

 1. Omställningscheckar

  Region Värmland

  Bidrag

  Region Värmland har infört en tillfällig stödform för företag som kämpar med effekterna av coronapandemin.  

  Läs mer

  Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % av kostnaden och fördelar totalt 15 miljoner kronor i satsningen. 

  Ansökningsperioden för omställningschecken är 1 maj – 31 december 2020. 

   

  Kontakt Region Värmland

  Marko Lasic
  054–61 99 32
  marko.lasic@regionvarmland.se

  Björn Eiderbrant
  054–61 99 31
  bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se

  Mer information

  Läs mer om omställningscheckar.

   

 2. Affärsutvecklingscheckar

  Region Värmland

  Bidrag

  Stöd kan ges till små och medelstora företag som vill utveckla företaget  inom grön omställning, internationalisering och digitalisering.

  Läs mer

  Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som:

  • har en långsiktig idé om hur verksamheten ska utvecklas och hur satsningen leder till en mer hållbar verksamhet. Satsningen bör vara verksamhetsnära och en del i affärsutvecklingen. 
  • har minst två anställda och högst 100 anställda samt en omsättning på mellan 1 och 150 miljoner kronor.
  • har en ekonomi i ordning och kunna uppvisa minst två årsbokslut.
  • har anställda med marknadsmässiga löner.
  • Stödfinansiering kan sökas för mellan 50 000 kronor och 250 000 kronor. För grön omställning är minsta stödnivå 25 000 kronor. Stödet får täcka högst 50 procent av era kostnader.

  Så ansöker du

  Du kan ansöka om affärsutvecklingscheckar från 13 septemberAnsökan görs digitalt via minansokan.se. På Region Värmlands webbplats hittar du mer information om checkarna. Där finns också en handbok för ansökan om affärsutvecklingscheckar.

  Kontakt Region Värmland

  Marko Lasic
  054–61 99 32
  marko.lasic@regionvarmland.se

  Björn Eiderbrant
  054–61 99 31
  bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se

 3. Verifieringsmedel

  Almi Företagspartner Värmland AB

  Bidrag

  Verifieringsmedlen riktar sig till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential.

  Läs mer

  Verifieringsmedlen används för att undersöka, testa och verifiera om affärsidén håller. Medlen ska användas för köp av externa tjänster. Verifieringsmedlen kan till exempel användas inom områden som att undersöka kund och marknad, immateriella tillgångar eller teknik och design. Kontakta Almi för att få veta mer om aktuellt belopp.

  Kontakt

  Martin Bergstrand
  martin.bergstrand@almi.se
  054-14 93 86

  Mer information

  Almis verifieringsmedel

 4. Investering över 8 miljoner kronor

  Region Värmland

  Bidrag

  Stöd för företag som ska göra stora investeringar på omkring 8 miljoner kronor och uppåt som även har väsentlig betydelse för samhället.

  Läs mer

  Stödet kan sökas av företag i stödområdet det nationella området A och B. I Värmlands län ingår Torsby kommun i stödområde A. I stödområde B ingår Arvika, Eda, Filipstad, Hagfors, Munkfors, Sunne, Storfors, Säffle och Årjängs kommun.

  Stödet kan ges till små och medelstora företag som bedriver sin verksamhet på marknadens villkor.  Insatser som företaget söker stöd för ska ha betydelse för den regionala utvecklingen eller ha stor betydelse för näringslivets utveckling. Med region menas normalt ett större område i en enskild kommun.

  Stöd lämnas för byggnader, anläggningar, maskiner, inventarier och för immateriella investeringar. Stödmöjligheter uppgår till mellan 10 % och 35 % beroende på företagsstorlek och vilket stödområde företaget är beläget i. Stödformen är ett godkänt EU-stöd och får inte kombineras med andra stödformer. Stöd kan inte ges till  jordbruks-, trädgårds-, skogs- eller livsmedelsföretag.

  Kontakt

  Region Värmland
  Regional utveckling
  054-61 50 00

  Kontaktpersoner:
  Björn Eiderbrant 054-61 99 31 och Marko Lasic 054-61 99 32.

  Mer information

  Läs om stöd till större investering över 8 miljoner kronor hos Region Värmland.

  Läs om regionalt investeringsstöd på Tillväxtverkets webbplats.

   

 5. Investering i mark, byggnader och maskiner

  Region Värmland

  Bidrag

  För små och medelstora företag som vill investera för att utöka produktionskapaciteten.

  Läs mer

  Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor. Stöd kan ges för byggnader och anläggningar som ska användas för stadigvarande bruk, maskiner eller inventarier. 

  Stödmöjligheter uppgår till mellan 25 och 50 % beroende på var företaget är beläget enligt stödkartan. Se karta.

  Stödformen är ett så kallat "stöd av mindre betydelse", vilket ger ett maximalt bidrag på cirka 200 tusen EUR. Stödet får inte kombineras med andra stödformer. Stöd kan inte ges till jordbruks-, livsmedels-, skogsförädlings- eller trädgårdsföretag. 

  Kontakt

  Region Värmland
  Regional utveckling
  054-61 50 00

  Kontaktpersoner:
  Björn Eiderbrant 054-61 99 31 och Marko Lasic 054-61 99 32.

  Mer information

  Stöd till investering i mark, byggnader och maskiner.

 6. Utvecklingsinsats med konsult

  Region Värmland

  Bidrag

  Stöd kan ges till små och medelstora företag för utvecklingsinsatser upp till 300 000 kronor. Utvecklingsinsatserna kan till exempel vara i form av produktutveckling, marknadsinsatser eller kompetensutveckling.

  Läs mer

  Företaget måste bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor. Verksamheten ska ha förutsättningar att uppnå uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda. Stöd kan lämnas för externa tjänster för produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling eller andra utvecklingsinsatser med hjälp av etxterna konsulter. Stöd får uppgå till högst 150 000 kr och max 50 % av stödgrundande kostnad.

  Kontakt

  Region Värmland

  Regional utveckling
  054-61 50 00

  Kontaktpersoner:
  Björn Eiderbrant och Marko Lasic

  Mer information

  Läs mer om stöd till utvecklingsinsats med konsult.

 7. Investering upp till 60 000 kronor

  Region Värmland

  Bidrag

  Stöd till företag som ska göra mindre investeringar, upp till 60 000 kronor, i maskiner, inventarier eller externa konsulter. 

  Läs mer

  Stödet kan sökas av företag med högst 9 anställda och som bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företag som ingår i koncern ses som ett företag. 

  Stöd får lämnas för investeringar i maskiner, inventarier, produktutveckling, marknadsföring eller kompetensutveckling. Stöd får inte lämnas för sådana kostnader som avser företagets normala drift.
  Stöd lämnas som andel av investeringsbeloppet. Bidraget får högst uppgå till 50% av investeringarna och maximala stödet är 30 000 kr.

  Kontakt

  Region Värmland
  Regional utveckling
  054-61 50 00

  Kontaktpersoner:
  Björn Eiderbrant 054-61 99 31 och Marko Lasic 054-61 99 32.

  Mer information

  Stöd till mindre investering upp till 60 000 kronor.

Brygglån

Almi Företagspartner Värmland AB

Lån

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. 

Läs mer

Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Almis Brygglån är riktat till startups och etablerade små och medelstora företag där finansieringsbehov har uppstått som en följd av coronavirusets spridning. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

 

Mer information

Almis Brygglån

 1.  

Exportlån

Almi Företagspartner Värmland AB

Lån

Almis Exportlån riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher.

Läs mer

Exportlånet är framtaget för att du som företagare ska få möjlighet att satsa på internationella marknader. Exportlånet fungerar som vårt företagslån, men med skillnaden att det förutom i kronor även kan tas i utländsk valuta. Något som kan vara en stor fördel för dig som vill minska valutarisken.

Ansök genom att fylla i vår låneansökan som du hittar på Almis hemsida

Kontakt

Per-Olov Johansson
per-olov.johansson@almi.se
054-14 93 66

Thomas Ohlsson
thomas.ohlsson@almi.se
054-14 93 56

Christina Nyström
christina.nystrom@almi.se
054-14 93 72

Peter Christenson
peter.christenson@almi.se
054-14 93 76

Mer information

Läs mer om exportlån.

Företagslån

Almi Företagspartner Värmland AB

Lån

Almis Företagslån vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher.

Läs mer

För att få lånet tittar Almi Företagspartner Värmland AB främst på att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet i företaget. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen.

Almi Företagspartner Värmland AB tar ut säkerhet i form av en företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Finansieringslösningen sätts vanligtvis ihop i samarbete med din bank. Det finns ingen övre gräns för lånebeloppets storlek.

Ansök genom att fylla i vår låneansökan som du hittar på Almis hemsida

Kontakt

Thomas Ohlsson
thomas.ohlsson@almi.se
054-14 93 56

Christina Nyström
christina.nystrom@almi.se
054-14 93 72

Per-Olov Johansson
per-olov.johansson@almi.se
054-14 93 66

Peter Christenson
peter.christenson@almi.se
054-14 93 76

Thorbjörn Bäckström
thorbjorn.backstrom@almi.se
054-14 93 62

Mer information

Läs mer om företagslån.

Innovationslån

Almi Företagspartner Värmland AB

Lån

Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden.

Läs mer

Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.

Lånebeloppet är lägst 50 000 kronor och du kan låna upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp upp till 300 000 kronor kan medfinansiering ske med budgeterad nedlagd tid i projektet till ett värde av 250 kronor per timme.

För lånebelopp över 300 000 kronor måste minst hälften av medfinansieringen vara i form av kapital, antingen eget kapital, bank eller annan extern finansiär. Utbetalning av lånet sker i etapper efter avstämning mot i förväg uppsatta avstämningspunkter enligt projektplanen.

Ansök genom att fylla i vår låneansökan som du hittar på Almis hemsida

Kontakt

Thorbjörn Bäckström
thorbjorn.backstrom@almi.se
054-14 93 62

Mer information

Läs mer om innovationslån.

Mikrolån

Almi Företagspartner Värmland AB

Lån

Almis Mikrolån riktar sig främst till dig som ska starta ett företag och har ett mindre kapitalbehov upp till 200 000 kronor.

Läs mer

Almi vill underlätta och stimulera etablering av nya företag. Almis Mikrolån är anpassat till dig som har ett litet mindre kapitalbehov – upp till 200 000 kronor.

Almi Företagspartner Värmland AB kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet. Vår kreditbedömning baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter.

Ansök genom att fylla i vår låneansökan som du hittar på Almis hemsida

Kontakt

Christina Nyström
christina.nystrom@almi.se
054-14 93 72

Per-Olov Johansson
per-olov.johansson@almi.se
054-14 93 66

Thorbjörn Bäckström
thorbjorn.backstrom@almi.se
054-14 93 62

Thomas Ohlsson
thomas.ohlsson@almi.se
054-14 93 56

Peter Christenson
peter.christenson@almi.se
054-14 93 76

Mer information

Läs mer om mikrolån.

Tillväxtlån

Almi Företagspartner Värmland AB

Lån

Almis Tillväxtlån riktar sig till innovativa små och medelstora företag. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital.

Läs mer

Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital.

Minimibeloppet på Tillväxtlånet är 250 000 kr. Lånet säkerställs med företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Hela finansieringslösningen sätts vanligtvis ihop i samarbete med en bank.

Ansök genom att fylla i vår låneansökan som du hittar på Almis hemsida

Kontakt

Peter Christenson
peter.christenson@almi.se
054-14 93 76

Thomas Ohlsson
thomas.ohlsson@almi.se
054-14 93 56

Christina Nyström
christina.nystrom@almi.se
054-14 93 72

Per-Olov Johansson
per-olov.johansson@almi.se
054-14 93 66

Thorbjörn Bäckström
thorbjorn.backstrom@almi.se
054-14 93 62

Mer information

Läs mer om tillväxtlånet.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp