Beredskapsplan för företagare

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett råd till dig som har ett företag som hamnat eller riskerar att hamna i kris är att göra en beredskapsplan tillsammans med din revisor eller någon annan ekonomiskt kunnig person. På den här sidan hittar du exempel på vad en plan kan innehålla.

Först några allmänna råd. Håll dig uppdaterad på tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av covid-19. Var uppmärksam på att nya åtgärder införs fortlöpande, tolkningar av åtgärderna kan förändras och att det därför är viktigt att hålla dig uppdaterad på informationen. Samlad information från myndigheter.
Verksamt Värmlands företagsjour kan du ringa för att  prata med personer som svarar på dina frågor, informerar om nationella stödåtgärder och guidar till rådgivning och stöd i region och kommun. Ring 010-831 90 50 vardagar mellan kl. 9.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00). 

Exempel på innehåll in en beredskapsplan:

Utgifter 

 • Analysera nuläge – Analysera hur länge du som företagare kan klara av att betala dina löpande räkningar om verksamheten tvingats stänga helt eller omsättningen minskat drastiskt. Vilka kostnader kan du skära i på kort respektive lång sikt? Vilka åtgärder kan du genomföra för att ditt företag ska bli mer motståndskraftigt? Det kan exempelvis handla om att vänta med investeringar, senarelägga rekryteringar eller se över din hyressituation med fastighetsägaren.  
   
 • Pausa betalningar – Om företaget är väldigt hårt pressat kan det vara nödvändigt att tillfälligt pausa till exempel inbetalningarna till medarbetarnas tjänstepensioner för att frigöra likviditet. Förutsättningarna kan variera mellan olika företag och olika avtal.  
   
 • Kontakta din bank – Riksbanken vidtar flera stödåtgärder, bland annat lånar de ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna. Hör av dig till din bank om du behöver låna eller har lån som du kanske kan få amorteringsfria under en period. Bankerna uppskattar företagare som har koll på sin ekonomi och är förutseende. Så även om du kanske inte har behov av att låna pengar för tillfället, prata med banken redan nu. 
   
 • Förhandla – Våga förhandla med leverantörer, bank och hyresvärd- de vill ju ha kvar dig som kund! Hyran är en stor utgiftspost för många företag – prata med fastighetsägaren oavsett om det är en privat eller kommunal värd.  
   
 • Alternativ finansiering – Om reserverna inte räcker till för att klara betalningar – går det att skaffa annan finansiering? Kan ägarna skjuta till mer pengar? Är banken villig att låna ut kapital? Det kan finnas en outnyttjad checkräkningskredit i företaget. Finns det kundfakturor som kan belånas? Tänk på att lån och skattekrediter ska återbetalas – det gäller att företaget har en långsiktig återbetalningsförmåga. 
   
 • Justera preliminärskatten – När vinsten sjunker ska du också betala mindre skatt. Du kan ändra hur många gånger som helst – sänk den nu och justera upp igen när din verksamhet tar fart. Mer information om att justera preliminärskatten hittar du hos Skatteverket
   
 • Anstånd hos Skatteverket – Om företaget har tillfälliga betalningssvårigheter på grund av coronavirusets effekter finns nu möjligheten att ansöka om anstånd hos Skatteverket. Som företagare kan du få anstånd företag för inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till tre månader. Tänk på att anståndet är ett sätt att skjuta upp inbetalningen till Skatteverket, var uppmärksam på villkoren. 

Tips!
Skatteverket erbjuder kostnadsfria webbseminarier om stöd med anledning av covid-19. 

Intäkter 

 • Analysera nuläge – Skaffa dig en realistisk bild över företagets intäkter. Vilka intäkter faller bort och vilka kan du fortfarande förlita dig på? Försök göra scenarier för vilken kostnadskostym företaget kan bära och vilket likviditetsbehov företaget har.  
   
 • Kommunikation och dialog – Se till att föra en kontinuerlig dialog med kunder och leverantörer för att förbereda dig för eventuella leveranssvårigheter eller kunder som inte längre efterfrågar dina produkter eller tjänster. Var lyhörd! Hur reagerar kunden på läget? Vad är kundens förväntningar på dig? Vad vill kunden se för förändringar i utbud? Hur ser kundens ekonomi ut? Kan jag anpassa min service för att behålla kunderna?   
   
 • Externt kapital – Är ditt företag beroende av externt kapital bör du snarast ta en dialog med dina investerare för att förstå var de står och hur de tänker agera framåt. Säkerställ att du vet vad som gäller för ditt bolag och anpassa din strategi därefter.   

Tips!
Har du svårt att få in nytt- eller behålla riskkapital kan Almi Invest vara en lösning.

Personal och organisation

 • Kommunikation – Din personal känner sig kanske både oroliga och förvirrade över hur de ska agera. Kommunicera förhållningsätt och beslut på ett snabb och tydligt sätt med stor respekt för personalens situation.   
   
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter – Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna om nedsättning träder i kraft den 6 april och innebär att alla arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda. Mer information hittar du hos Skatteverket.
   
 • Korttidsarbete (korttidspermittering) – Med korttidsarbete minskar företagets kostnad för lön, personalen går ner i arbetstid med en bibehållen lön på upp till en viss nivå. Lönekostnaden täcks till stor del upp av staten. Stödet kan sökas från och med 7 april 2020 och gäller retroaktivt från och med 16 mars 2020. Håll koll på Tillväxtverkets webbplats för uppdaterad information eller kontakta Verksamt Värmlands jourtelefon om du behöver hjälp. 
   
 • Säga upp personal – Kanske måste du trots allt säga upp personal. Anmäl i så fall varsel till Arbetsförmedlingen, så snart som möjligt. Om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län behöver du anmäla varsel. Mer information om detta finns på arbetsförmedlingens webbplats
   
 • Reserestriktioner – Se över vilka anställda som kan drabbas av förändrade skatte- och socialförsäkringssituationer för att de till exempel måste resa tillbaka till sitt hemland eller inte kan ta sig till sitt arbetsland på grund av reserestriktioner och annat till följd av covid-19 utbrottet. 
   
 • Arbetsmiljö – På Arbetsmiljöverket finns omfattande information om ditt ansvar vad gäller arbetsplatser hemma, personlig skyddsutrustning, riskbedömning och annat som är viktigt att veta för att fortsätta arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.  
   
 • Följ rekommendationer – Frisk personal är en förutsättning för verksamheten. Följ rekommendationerna från vården och Folkhälsomyndigheten. Använd digitala hjälpmedel i den mån det går för att undvika smittspridning. Fundera över er ställning till att arbeta hemma och personalens förutsättningar för detta. 
   
 • Sjuklöneansvar – Under april och maj kommer konsekvenserna när medarbetare blir sjuka bli något mindre eftersom staten tar ansvaret för sjuklönen under denna period. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning de första två veckorna. 

Tips!
Hos Tillvaxtverket kan du själv göra ett webbtest för att se om du har möjlighet att ta del av stödet för korttidsarbete. Där finns även en beräkningshjälp för att se hur mycket du kan få i stöd.  

Affärsmodell/strategi

 • Se över affärsmodellen – Är effekterna av coronaviruset tillfälliga för ditt företag eller inte? Fundera på hur din affärsidé står sig i en eventuell lågkonjunktur. Ska du ha möjlighet att bygga om eller anpassa din affärsidé gäller det att börja direkt.  
   
 • Gör resultat- och likviditetsbudgetar – Skissa på budgetar för olika scenarier – pessimistiska, realistiska och optimistiska. Ser du vad du behöver göra och får koll på läget även om siffrorna är dystra? Arbeta med korta prognoser och följ upp ofta.  
   
 • Nya regler – För vissa verksamheter gäller nya regler med anledning av coronavirusets effekter, till exempel för restauranger, caféer och krogar. Håll dig uppdaterad om vad som gäller för din verksamhet bland annat genom att ofta besöka Verksamt.  
   
 • Gör en SWOT- analys – En SWOT- analys med fokus på nya möjligheter är ett bra sätt att analysera verksamheten och kan bidra till att stå bättre rustad inför framtiden.  

Tips!
Karlstad Innovation Park har tillsammans med Nyföretagarcentrum tagit fram initiativet Vi ställer om tillsammans som erbjuder stöd i omställningsarbete och nya affärsmodeller. 

Leverantörer och avtal

 • Leverantörskedjan – Hur ser företagets avtal ut? Vad gäller och vilka konsekvenser får de nya förutsättningarna för företaget? Innebär till exempel reseförbuden att det blir stopp i någon del i leverantörskedjan? Vad har dina kunder för möjlighet att säga upp avtal med dig?  
   
 • Förhandla – Våga förhandla med dina leverantörer. Båda parter tjänar på det i längden och det är oftast lättare att låna från leverantörer än från banken.  
   
 • Alternativa lösningar – Finns det andra leverantörer och kan jag få avsättning för företagets produkter och tjänster om dina viktigaste kunder stänger ned? Finns det leverantörer som har bättre förutsättningar för leverans till Sverige?   

Tips!
För dig som exporterande företag erbjuder Business Sweden kostnadsfri hjälp att komma i kontakt med kunder, leverantörer, beslutsfattare eller få hjälp med frågor om nya regler i andra länder. Behöver du hjälp kan du kontakta Peter Liljekvist på tlf. 070 824 05 33 eller mail peter.liljekvist@business-sweden.se.  

Tänk utanför boxen

 • Tänk nytt – Ett nytt marknadsläge skapar osäkerhet, men också idéer för den som vågar tänka nytt. Kreativitet, innovation, idékläckande och en stor dos mod kan bli det som räddar ditt företag. Hur kan företagets affärsmodell struktureras om? Kan företagets tjänster erbjudas på distans? Kan dina produkter och tjänster möta ett nytt behov?  
   
 • Anpassa / utveckla dina erbjudanden – Anpassa eller utveckla företagets erbjudanden efter nuläget! Skapa nya (tillfälliga) erbjudande eller koncept, se över din målgrupp och försök hitta nya. Och var rädd om dina stora och trogna kunder. Hemleveranser, digitala möten, försäljning utomhus, större restaurangbord – hitta nya möjligheter.  
   
 • Nätverka – Samarbeta med andra i samma situation och ta hjälp av ditt nätverk och dina kunder. Det är många som har det svårt nu – hitta sätt att hjälpa varandra. Är du leverantör av vård- och skyddsutrustning kan du till exempel vända dig till Region Värmland.  
   
 • Digitalisera – Mycket pekar på att coronavirusets effekter kommer ge hela marknaden en ordentlig digital knuff. Företag med digital omställnings- och utvecklingsförmåga kommer vara de som klarar krisen bäst och som kommer ut starkast när den är över. Hur ser ditt företags digitala beredskap ut? Vad kan du göra – på kort och lång sikt?   
   
 • Agera snabbt – Var beredd på att ställa om och fastna inte i att ”släcka bränder”. Läget är nytt och utmaningen stor för hela näringslivet – var snabb på bollen och hitta möjligheterna innan konkurrenterna gör det.   
   
 • Kompetensutveckling – När den akuta krisen avtar är det en god idé att vara bra att vara så förberedd som möjligt då konkurrensen kommer vara tuff. En djupare förståelse för din affär kan bli en framgångsfaktor – utveckla kompetensen i företaget.   

Rådgivning  

 • Myndighetsinformation – På verksamt.se finns den senaste informationen om vad myndigheter gör för att hjälpa företagare med anledning av coronapandemins effekter. 
   
 • Verksamt Värmland företagsjour – Ring jourtelefonen 010-831 90 50 för att prata med personer som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt. 
   
 • Finansiering – Du som företagare kan också kontakta exempelvis Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit som på olika sätt kan hjälpa till med finansiering. Du kan göra det både tillsammans med banken och på egen hand.   
   
 • Branschorganisationer – Om du inte är med i en branschorganisation kan det vara bra att ansluta dig nu, många erbjuder juridisk rådgivning som kan vara till stor hjälp nu och framöver.  
   
 • Företagsstödjande aktörer – För dig som företagare finns det mycket hjälp att få. Du hittar kontaktinformation till aktörerna som på olika sätt erbjuder stöd, du hittar dem under rubriken Hitta rätt rådgivare

Övrigt 

 • A-kassa – Är du företagare och driver eget bolag i form av enskild firma, aktiebolag eller handels-/kommanditbolag så har du som alla andra möjligheter att vara med i en A-kassa. Regeringen har infört en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få rätt till arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna tillfälligt höjs. Kontakta något av fackförbunden för information, eller läs regeringens information om förstärkt arbetslöshetsersättning.
   
 • Företagsrekonstruktion – Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Det sker genom att tingsrätten utser en rekonstruktör som undersöker om verksamheten kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske, och om det finns förutsättningar att träffa en ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna. Ansökan om företagsrekonstruktion görs till tingsrätten. 
   
 • Konkurs – Bolag som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid kan försättas i konkurs. Att försätta företaget i konkurs kan vara ett svårt och jobbigt steg att ta som företagare. I vissa fall är det dock den enda utvägen och kan dämpa personligt ekonomiskt lidande där bolaget drivs med förlust under en längre tid. Ansökan om konkurs görs till tingsrätten. 
   
 • Hjälplinje – Som människa kan det vara många svåra beslut som behöver tas när omvärlden förändras. På 1177.se hittar du samlad information om olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är om du inte vill.  
   

Beredskapsplanen för företagare är bearbetad av Region Värmland och baserad på Business Region Göteborgs beredskapsplan för företagare.

Till sidans topp

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp