Aktuella erbjudanden från Regional exportsamverkan

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du aktuella erbjudanden från rådgivare och finansiärer som ger svar på dina frågor om att starta eller fortsätta ditt företags resa ut på nya marknader.

Regional exportsamverkan Värmland finns för dig när ditt företag funderar på att exportera till andra länder. Hos oss kan du få kostnadsfri rådgivning, tillgång till nätverk och hjälp med finansiering. Vi är flera aktörer som samarbetar för att bidra till ökad internationalisering. Du kan ta kontakt med vilken som av dessa organisationer eller hör av dig direkt till benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se, 054-701 10 42.

Vi som hjälper dig med rådgivning och finansiering

Svensk Exportkredit lånar ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands. Vårt uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring. 

Enterprise Europe Network har som uppgift att informera, utbilda och vägleda dig som är företagare om möjligheter på den internationella marknaden. Totalt består vi av omkring 600 organisationer i ett 60-tal länder. 

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. 

Svenska Exportkreditnämnden främjar svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. 

Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad. Business Sweden finns på plats på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

Kontaktuppgifter och längre presentationer av organisationerna (under rubriken Exportsamverkan)

Det spelar ingen roll vem av oss som du kontaktar eftersom vi ser till att du får ta del av en helhetslösning. Regional exportsamverkan Värmland är ett regeringsinitiativ som samordnas av Region Värmland med stöd av Tillväxtverket. 

Till sidans topp

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp