Visit Värmland

Sidan blev senast uppdaterad:

Visit Värmland ekonomisk förening är en medlemsorganisation som driver utvecklingsfrågor inom besöksnäringen i Värmland. Det övergripande målet och ambitionen att arbeta medvetet och uttalat mot en hållbar besöksnäring.

Genom insatser inom marknad-och destinationsutveckling ska Visit Värmland tillsammans med medlemmarna nå målet.

I arbetet kring marknadsutveckling inkluderas det arbete som sker med hjälp av kommunikation och bearbetning av olika marknader och målgrupper med olika budskap och erbjudanden. Allt det arbete som görs för att stärka varumärket Värmland, profilera vår besöksnäring och locka fler besökare till Värmland.

Med destinationsutveckling menas det arbete som görs för att utveckla Värmland och dess orter som besöksmål, höja kvaliteten och standarden i besöksnäringen. Här handlar det också om att stärka nätverken, samordna och koordinera arbete och resurser, utveckla ett hållbart entreprenörskap och samla och förmedla kunskap kring besöksnäringen.

Vad vi kan hjälpa dig med

Kunskap

Visit Värmlands medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner jobbar tillsammans för att stärka och utveckla den värmländska besöksnäringen. Tillsammans tar vi tillvara på mångfalden och förstärker kunskapen som finns i vår bransch.

Nätverk

Genom att skapa samlingspunkter och plattformar för den värmländska besöksnäringen möjliggör vi nya affärer och samarbeten. Det gör det lättare för medlemmar att hitta nya och större marknader, knyta kontakter och ta beslut som påverkar branschens riktning och öka tillväxten. Visit Värmland deltar i regionala, nationella och internationella nätverk.

Affärsutveckling

Visit Värmland jobbar med strategiska utvecklingsprojekt som stödjer små och medelstora företags affärsutveckling. Det betyder att vi erbjuder stöd för etablerade företag inom affärs-, produkt- och marknadsutveckling.

Statistik och analys

För att som företag inom besöksnäringen kunna fatta bra beslut behövs underlag kring exempelvis trender, kundbeteenden, målgrupper och marknader. Visit Värmland förser resultat från analyser och statistik till medlemmar.

Marknadsföring

Destinationen Värmland marknadsförs genom olika kanaler. Digitalt framför allt genom www.visitvarmland.se men marknadsföring sker också via PR-kampanjer, mässdeltagande och via kontakt med researrangörer. Visit Värmland samordnar marknadsföringen av Värmland.

Export

Visit Värmland har mångårig vana av internationellt samarbete. Genom Visit Värmland kan företag inom besöksnäringen få kontakt med researrangörer och press på prioriterade marknader.

Kontakta oss