Coompanion Värmland

Sidan blev senast uppdaterad:

Coompanion Värmland, tidigare Värmlandskooperativen, erbjuder avgiftsfri rådgivning till de som vill starta företag i form av ekonomiska föreningar/kooperativ.

Avgiftsfri rådgivning

Den kooperativa formen skapar unika möjligheter för nyföretagande där delaktighet och demokrati är viktiga byggstenar.

Ekonomisk förening som företagsform

Kooperativa företag bedrivs vanligtvis med ekonomisk förening som juridisk form. Ekonomisk förening är en demokratisk företagsform som till stora delar påminner om aktiebolagsformen men som är unik genom uppbyggnaden "en medlem, en röst" vilket ger alla medlemmar lika mycket inflytande i företaget.

Ekonomiska föreningar är liksom aktiebolag till för att medlemmarna/ägarna skall kunna driva företag utan att bli personligt ansvariga för verksamheten. Kooperativa företag tar sin utgångspunkt i att lösa olika gemensamma behov till nytta för medlemmarna, så kallad medlemsnytta.

Medlemsnyttan styr

Medlemsnyttan styr indelningen av kooperativa företag i olika former:

  • arbetskooperativ (inklusive personalkooperativ och arbetsintegrerande sociala företag),
  • konsumentkooperativ,
  • producentkooperativ,
  • bygde- och samhällskooperativ.

Ekonomiska föreningar finns inom cirka 300 olika branscher och är idag den företagsform i Sverige med snabbast ökningstakt. Mer information hittar du på vår hemsida

Kontakta våra rådgivare

Om du/ni vill veta mera om kooperativa företag eller har tankar om att starta en ekonomisk förening/kooperativt företag, kontakta någon av nedanstående rådgivare. Vi erbjuder avgiftsfri rådgivning!

Förebered er inför mötet

Vill ni förbereda er inför besöket rekommenderar vi tre olika tillvägagångssätt:

  1. Diskutera målsättningar med övriga som ska ingå i den ekonomiska föreningen/kooperativet.
  2. Gör studiebesök hos eller ta kontakt med någon ekonomisk förening.
  3. Gör en bedömning över hur er marknad ser ut, vilka som är era kunder etc.

Kontaktuppgifter till våra rådgivare 

Vill du komma i kontakt med oss, ring tel: 054-18 37 40 eller mejla våra rådgivare direkt:
Anna Tyrén, Rådgivare, anna.tyren@coompanion.se 
Leif Tyrén, Verksamhetsledare, rådgivare, leif.tyren@coompanion.se

Kontakta oss