Torsby Utveckling AB

Sidan blev senast uppdaterad:

Torsby Utveckling AB (Tuab) erbjuder rådgivning, service och utbildningar till nya och befintliga företag i Torsby kommun.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning

Tuab är ett näringslivsbolag som ägs gemensamt av Torsby kommun och det lokala näringslivet. Vår mission är att få människor och företag att växa.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som vill starta, etablera eller utveckla ditt företag i Torsby kommun. Vi anordnar även seminarier och företagsträffar utifrån det lokala näringslivets behov.

Besök oss på vår Facebooksida: www.facebook.com/torsbyutvecklingab

Kontakta oss