Paper Province

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi.

Svart bälte i skogsförädling

Med hjälp av skogen kan vi skapa ett fossilfritt samhälle. Paper Province finns för att göra omställningen möjlig. Paper Province är ett världsledande företagkluster inom skogsbaserad bioekonomi. Klustret ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag som genom samverkan utvecklar och förbättrar sin och hela regionens konkurrenskraft.

Ägs och drivs av medlemmarna

Bland medlemsföretagen finns bioenergileverantörer, förpackningsföretag, pappersindustrins stora maskinleverantörer, en fjärdedel av Sveriges pappers- och massabruk, sågverk och en rad små och medelstora underleverantörer av tjänster och komponenter. I regionen finns över 200 företag från skogens värdekedjor och kringliggande tjänstesektorer, som tillsammans är verksamma i fler än 100 länder.

Innovation och utveckling
Nya innovationer och nyskapande produkter lägger en betydande grund för vår bild av framtiden. En framtid där skogen ersätter de fossila råvarorna. Hos oss får du stöd i innovationsarbetet för att vi tillsammans ska ta skogsråvaran till nästa steg.

Kontakta oss