IUC / Stål & Verkstad

Sidan blev senast uppdaterad:

Vi är en organisation som arbetar för att vara regionens viktigaste tillgång för hållbar tillväxt inom stål- och verkstadsindustrin i Värmland.

Vi har idag runt 70 medlemsföretag och finansieringen av verksamheten har sedan starten till största delen bestått av medel från offentlig sektor samt medlemsintäkter.

Aktiviteter och nätverkande
Organisationen arbetar utifrån två grundprinciper, medlemsaktiviteter som är en förmån i medlemskapet och utvecklingsaktiviteter som syftar till utveckling inom värmländsk industri som helhet. Avseende utvecklingsaktiviteterna finns ett särskilt fokus på små och medelstora företag. Samarbeten och nätverkande mellan företag, akademi och offentlighet är även en viktig del av verksamheten. 

Genom långsiktiga satsningar såsom på Teknikcollege Värmland, Material- och konstruktionscentrum på Karlstads universitet och Glava Energy Center utanför Arvika, kan verksamheten och företag och akademi i Värmland utvecklas på ett högkvalitativt sätt.

Kontakta oss