Näringslivssamverkan Kristinehamn

Sidan blev senast uppdaterad:

Näringslivssamverkans uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv. Välkommen att kontakta oss för ett personligt besök där vi visar vad Kristinehamn kan erbjuda dig.

Välkommen till Kristinehamn

Näringslivssamverkans uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv i syfte att skapa tillväxt och ett gott näringslivsklimat i samverkan.

Samverkan mellan kommun och näringsliv

Ansvaret för att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Kristinehamn ligger sedan den 1 januari 2016 i Näringslivssamverkan i Kristinehamn Aktiebolag. Det är första dörren in till dina företagsfrågor i Kristinehamn.

Näringslivssamverkan styrs av fem politiskt utsedda ledamöter samt tre adjungerade från ett näringslivsråd. Det består av egenvalda representanter från åtta näringslivsorganisationer. Näringslivsrådet träffas minst 2 gånger per år. Syftet med näringslivsrådet är att lyssna av det lokala näringslivet och diskutera frågor som berör tillväxt och ett gott näringslivsklimat. Näringslivsrådets viktigaste verktyg är ett antal mätningar som t ex en årlig näringslivsanalys samt Svenskt Näringslivs mätning ”Lokalt företagsklimat” och SKLs mätning ”Insikt”.

Är du eller vill du bli företagare i Kristinehamn?

Näringslivssamverkan stödjer, stimulerar och utvecklar det befintliga näringslivet i Kristinehamn samt hjälper till vid nyetableringar. Vi förmedlar alla de kontakter som du behöver. Välkommen att kontakta oss för ett personligt besök där vi visar vad Kristinehamn kan erbjuda dig.
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/naringslivssamverkan

Kontakta oss