LRF Värmland

Sidan blev senast uppdaterad:

LRF Värmland (Lantbrukarnas Riksförbund) är en medlemsorganisation för företag inom de gröna näringarna.

Vi jobbar för företag inom grön näring

LRF Värmland har cirka 6 700 medlemmar över hela länet. Vi jobbar för att skapa bättre förutsättningar till lönsamhet och tillväxt inom framförallt jord- och skogsbruk, trädgård och entreprenad.

Det gör vi dels genom dialog med politiker och myndigheter, dels genom ett opinionsarbete för att öka konsumenternas kunskap om jord- och skogsbrukets betydelse för jobb och tillväxt.

Vårt erbjudande till medlemmar

Rådgivning: LRF har utbildade coacher som kan vara ett bollplank när en företagare vill hitta rätt väg i sin egen utveckling.

Inom LRF-familjen finns också en stor och bred kompetens inom juridik, ekonomi och affärsrådgivning.

Kontakta oss