Länsstyrelsen Värmland

Sidan blev senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tar emot och hanterar ansökningar om företagsstöd och investeringsstöd inom Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen hanterar även Bygdemedel och en mindre andel projektmedel för samarbetsprojekt.

Företagsstöd

Länsstyrelsen ger stöd till jordbrukare, skogsbruksverksamhet, förädling av livsmedel men även stöd till fiske- och vattenbruksverksamhet. Men här finns även stöd till företag som gör sysselsättningsskapande insatser på landsbygden eller vill göra en insats för klimatet. Mer information finns hos Jordbruksverket (www.sjv.se).

Bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Kontakta oss