Kils kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

Näringslivet i Kil är varierat, stora industrier samsas med många kreativa mindre företag med olika inriktning. Företagsklimatet är bra och läget mitt i Värmland ger dig mycket goda transportmöjligheter.

Välkommen till Kil

I Kil är det nära till det mesta du behöver i form av service, vänner, kommunikationer, företag och fritidsaktiviteter. Den här närheten skapar en känsla av gemenskap som levs ut i många engagerade föreningar och företag på orten.

Via tåg, buss eller bil pendlar du till Karlstad på femton minuter och på tre timmar når du Stockholm, Göteborg eller Oslo. Karlstads Airport, 8 km nära, ger dig goda möjligheter att nå Europa och övriga världen.

I Kil är det nära till det mesta du behöver i form av service, vänner, kommunikationer, företag och fritidsaktiviteter. Den här närheten skapar en känsla av gemenskap som levs ut i många engagerade föreningar och företag på orten.

Bra företagsklimat

Näringslivet i Kil är varierat med ett stort antal företag inom många olika näringsgrenar. Stora industrier samsas med många kreativa mindre företag med olika inriktning. Företagsklimatet är bra och läget mitt i Värmland ger dig mycket goda transportmöjligheter.

Turistnäringen, kulturlivet och de rika fritidsmöjligheterna har stor betydelse för näringslivet. Framgång skapas enklare i en trivsam miljö och du, det finns plats för fler företag i Kil.

Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.kil.se

Kontakta oss