Karlstads universitet

Sidan blev senast uppdaterad:

Karlstads universitet är en aktör med ett engagemang som sticker ut. Våra dörrar står öppna för omvärlden och vi välkomnar nytänkande samarbeten utanför traditionella mönster. Samverkan är en naturlig del av både utbildning och forskning.

Universitetet har till uppgift att möta samhällets behov och önskemål, samt att skapa tillgängliga och tydliga kontaktvägar. Universitetet fungerar som en länk mellan studenter, forskare, personal vid universitetet och med samhället på flera olika sätt.

Varje dag skapas samverkansmöjligheter i våra verksamheter genom en rad aktiviteter, från allt som till exempel karriärcoachning, mentorprogram och praktikplats till arbetsmarknadsdagar, examensjobb och forskningsprojekt. Vi bedriver även en omfattande alumnverksamhet som knyter samman tidigare och nuvarande studenter och anställda vid universitetet. 

Samverkan, innovation och entreprenörskap

Universitetet arbetar med samverkan, innovation och entreprenörskap på ett integrerat sätt, något som vi också uppmärksammats för i utvärderingar av till exempel Vinnova. Externa aktörer, som skola, landsting, kommun, region, näringsliv, organisationer och företag, har alla tillgång till kontaktvägar och möjligheter till samverkan med oss. Samtidigt ser vi till att studenterna kommer i kontakt med arbetsliv och samhälle redan under studietiden.

 

Våra webbplatser för kompetens, idéer och samarbeten

Uppdragsbörsen - webbplatsen där arbetsgivare och studenter får kontakt och där uppdrag förmedlas.

Mentorsbanken -  för dig som vill träffa någon för att yrkesmässigt utvecklas gemensamt.

Licensbanken - Idéer och resultat, direkt från universitetsvärlden till marknaden. Här hittar du innovationer redo att sätta i produktion eller användning.

Kontakt

Ansvaret för samverkan, alumnverksamhet, innovations- och forskningsrådgivning samordnas av Enheten för externa relationer.

Håkan Spjuth
Enhetschef
054-700 10 40
070-683 10 40
hakan.spjuth@kau.se

Kontakta oss