Hushållningssällskapet - geografiska område Värmland

Sidan blev senast uppdaterad:

Vi är en obunden kunskapsorganisation som arbetar inom flera områden för att bistå företagare på landsbygden med kunskap som möjliggör utveckling och lönsamhet.

Vi arbetar framför allt med att bistå företagare på landsbygden med kunskap som möjliggör utveckling och lönsamhet i det enskilda företaget och/eller samhället.

 

Framför allt arbetar vi med företag som är verksamma inom jord- och skogsbruk med tillhörande näringar som vidareförädling inom livsmedel, turism med mera. Vi arbetar också med uppdrag åt det offentliga som ofta handlar om landsbygds- och företagsutveckling.

 

Kontaktperson:

Sofia Hedlund

Tel 070-829 09 21

sofia.hedlund@hushallningssallskapet.se

www.hushallningssallskapet.se

 

Kontakta oss