Handelskammaren Värmland

Sidan blev senast uppdaterad:

Handelskammaren Värmland är en av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Genom oss får du olika typer av affärsstöd, som stärker både dig och ditt företag. Och vi erbjuder fördjupad kunskap och service till dig som har en internationell verksamhet.

Påverkan, kunskap och nätverk

Handelskammaren är en fri och obunden näringslivsorganisation med cirka 1 200 medlemsföretag i Värmlands län. Vår huvuduppgift är att genom påverkan, kompetens och nätverk göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen. Genom Handelskammaren gör de värmländska företagen sina röster hörda hos politiker och beslutsfattare.

Genom oss får du olika typer av affärsstöd, som stärker både dig och ditt företag. Vi erbjuder kurser, seminarier och företagsträffar och vi erbjuder även fördjupad kunskap och service till dig som har en internationell verksamhet. 

Ett medlemskap i Handelskammaren ger företagen en bättre grund att stå på och en möjlighet att påverka utvecklingen. Handelskammaren baserar verksamheten på sina tre kärnvärden påverkan, kunskap och nätverk.

Kontakta oss