Grensetjänsten Norge-Sverige

Sidan blev senast uppdaterad:

Grensetjänsten - Informationstjänsten mellan Sverige och Norge. Vi tar emot och behandlar frågor från privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande aktivitet.

Samarbete Sverige - Norge

Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Vår huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet.

Grensetjänsten arbetar inom fyra viktiga områden: information, gränshinder, arbetsmarknad och samordning.

Information

Det viktigaste för personer och företag som ska ha någon form av gränsöverskridande verksamhet är att få rätt information. Med den kompetens och det myndighetsnätverk som finns inom projektet kan vi ge kunderna fullständig information.

Gränshinder

En annan funktion som Grensetjänsten har, är att lösa hinder eller problem som är relaterade till gränsöverskridande aktivitet. För att lösa dessa problem, och för att få en så effektiv dialog som möjligt mellan svenska och norska myndigheter, har vi etablerat ett Gränsråd.

I Gränsrådet sitter personer från alla delaktiga myndigheter på svensk och norsk sida. De träffas två gånger om året för att diskutera de hinder som Grensetjänsten har identifierat i sitt dagliga arbete. En arbetsgrupp med de inblandade myndigheterna sätts samman och får i uppgift att diskutera och komma med konkreta förslag till hur hindret kan tas bort. Vissa hinder kan lösas direkt av myndigheterna, andra kräver politisk behandling.

Arbetsmarknad

Vi ger råd och vägledning om arbetsmarknaderna i Sverige och Norge, till både arbetstagare och arbetsgivare.

Samordning

Grensetjänsten är en viktig samordnare mellan myndigheterna i båda länderna. Vi har olika aktiviteter för kunder inom både socialförsäkring, skatt och andra myndigheter. Dessutom har Grensetjänsten ett Gränsråd där båda länders myndigheter samarbetar aktivt.                     

extjas33
extjas33
extjas33

Kontakta oss