Arvika Kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

Välkommen till oss på näringslivsenheten när det gäller etableringsfrågor, miljödiplomering, frågor om det lokala näringslivet, nätverk, nyföretagarkurser, EU-stöd eller när du söker en lokal.

Välkommen till näringslivsenheten

Välkommen till oss på näringslivsenheten när det bland annat gäller etableringsfrågor, miljödiplomering, frågor om det lokala näringslivet, nätverk, nyföretagarkurser, EU-stöd eller när du söker en lokal.

I kommunen finns många spännande arbetsgivare både inom privat och offentlig sektor som erbjuder attraktiva och utmanande jobb. För att kunna attrahera och behålla människor vill vi skapa bra förutsättningar för näringslivet. Redan etablerade och nya företag ska känna att de får stöd och uppmuntran. Vi vill att den goda livsmiljön i Arvika ska upskattas av både människor och företag.

I arbetet med att öka Arvikas attraktionskraft är samarbetet mellan kommun, näringsliv och näringslivsorganisationer en viktig styrkefaktor.

Du kan läsa om kommande näringslivsaktiviteter på Naringslivskalendariet.

Arvikas näringsliv

Arvikas näringsliv har omkring 11 000 arbetstillfällen. Arvika är en kommun där de stora företagen och tillverkningsindustrin, som är mycket internationellt inriktad, dominerar företagsbilden.

Till de största företagen hör Volvo Construction Equipment - världsledande inom tillverkning av hjullastare, Arvika Gjuteri - produktion av gjutna komponenter till fordonsindustrin, Thermia - utveckling och tillverkning av värmepumpssystem, Swegon - tillverkning av klimatsystem, Lundins - tillverkning av bärkassar i plast till dagligvaruhandeln.

Ett antal mindre företag med hög spetskompetens finns också i kommunen. Företagen finns främst inom fordons- och tillverkningsindustrin, energi, värme och kyla.

Arvika kommun är också en handelsstad som sommartid erbjuder många evenemang och upplevelser för besökare.

Kontakta oss